Wij zijn voor u daar!

Leiderdorp
+31 71 58 12 300

info[at]mckinderwens.nl

Dusseldorf
+49 211 90 19 718

info.nl[at]vivaneo-duesseldorf.de

Als u vragen heeft, laat het ons weten!

Vruchtbaarheidsbehandeling voor singles en lesbische stellen – VivaNeo houdt van diversiteit

Wij van VivaNeo weten dat lesbische stellen en singles vaak een onvervulde kinderwens hebben. Daarom adviseren en behandelen we heel graag ook deze vrouwen in onze klinieken, waar dit wettelijk is toegestaan. In de StorkKlinik in Denemarken hebben we ons al sinds de oprichting hiervan gespecialiseerd in vruchtbaarheidsbehandelingen voor lesbische stellen en singles, zodat we kunnen bogen op jarenlange ervaring hierin.

VivaNeo ondersteunt u – in meerdere Europese landen!

In alle VivaNeo-vruchtbaarheidsklinieken in Duitsland kan een eerste onderzoek worden uitgevoerd en advies worden ingewonnen. In Berlijn bieden we u daarbovenop ook vruchtbaarheidsbehandelingen aan. In Denemarken en Nederland behandelen we eveneens lesbische stellen en singles. Ook voor onze vruchtbaarheidsklinieken in Oostenrijk is het een genoegen om lesbische stellen op hun weg naar babygeluk te begeleiden en actief te ondersteunen. Vanwege de juridische situatie in Oostenrijk mogen we hier echter geen vruchtbaarheidsbehandeling aanbieden aan singles. 

Behandeling met donorzaad in Duitsland

De wettelijke randvoorwaarden met betrekking tot zaaddonaties verschillen per land (hier evt. een link naar het overzicht van de ESHRE m.b.t. de wettelijke randvoorwaarden in de EU). In Duitsland wordt per 01-07-2018 een grote hervorming van de wetgeving doorgevoerd. Door deze hervorming wordt geregeld dat alle gegevens over de zaaddonoren en over de behandeling met donorzaad in een centraal register moeten worden ingevoerd en 110 jaar bewaard moeten blijven. 

Jegens het Duitse Instituut voor Medische Documentatie en Informatie (DIMDI) hebben kinderen die het vermoeden hebben door een heterologe zaaddonatie te zijn verwekt dan recht op informatie. Dit recht is niet afhankelijk van de leeftijd van de kinderen. Personen die voor 01-07-2018 zijn verwekt, kunnen zich jegens de betreffende behandelend arts van de ouders beroepen op dit recht. In Duitsland is dus geen anonieme zaaddonatie mogelijk.

In het algemeen maakt de wetgeving het lesbische stellen en singles in Duitsland tot dusver niet makkelijk. Voortbouwend op een richtlijn van de overkoepelende artsenorganisatie (Bundesärztekammer) mag hun geen vruchtbaarheidsbehandeling worden aangeboden. Uitzonderingen hierop vormen Berlijn en Hamburg. Hoe verschillend de regels per land zijn, kunt u lezen in de volgende beschrijvingen.

Behandeling met donorzaad en gedoneerde eicellen in Denemarken

De behandeling met donorzaad en gedoneerde eicellen is in Denemarken zowel voor lesbische stellen als voor alleenstaande vrouwen toegestaan. De enige beperking is dat eigen gameten (geslachtscellen) in het voortplantingsproces mee moeten worden ingebracht. Het is daarom bijvoorbeeld tot dusver niet mogelijk een kind te krijgen door een combinatie van een eicel- en zaaddonatie (zgn. Double Donation). Dit zou echter per 01-01-2018 worden gewijzigd – een overeenkomstig wetsontwerp is in behandeling bij het parlement. 

De anonimiteit van de donoren is in Denemarken, zowel voor zaad- als voor eiceldonoren, wettelijk gegarandeerd – voor zover ze dat wensen. De kinderen die door niet-anonieme donaties zijn verwekt, hebben in Denemarken vanaf 18-jarige leeftijd de mogelijkheid informatie op te vragen over de donor. Werd een donatie anoniem gedaan, dan hebben de kinderen geen recht op deze informatie.

Behandeling met donorzaad en gedoneerde eicellen in Nederland

In Nederland mogen lesbische stellen en singles met donorzaad en gedoneerde eicellen worden behandeld. Daarbij moet worden opgemerkt dat donatie hier sinds 2005 niet meer anoniem mag worden gedaan. De verwekte kinderen hebben vanaf 16-jarige leeftijd het recht informatie in te winnen over de donor. Per donor mogen maximaal 15 families worden behandeld. Hierbij mag een donor bij de verwekking van maximaal 25 kinderen betrokken zijn.

In heel Nederland worden naar schatting jaarlijks circa 400 behandelingen met niet-anoniem gedoneerde eicellen uitgevoerd. Om hier als donor te worden aangenomen, moet je ermee instemmen dat het verwekte kind vanaf 16-jarige leeftijd het recht heeft informatie in te winnen.

Behandeling met donorzaad en gedoneerde eicellen in Oostenrijk

In Oostenrijk werd in 2015 de wet over voortplantingsgeneeskunde (FMedG) gewijzigd. Hier mogen lesbische stellen, maar geen singles, met donorzaad en gedoneerde eicellen worden behandeld. Anonieme donaties zijn niet toegestaan, het verwekte kind heeft vanaf 14-jarige leeftijd recht op informatie.

Eiceldonatie is in Oostenrijk sinds 2015 legaal. De Oostenrijkse voortplantingswet legt onder andere vast dat eiceldonoren niet ouder mogen zijn dan 30 jaar en eicelontvangers niet ouder mogen zijn dan 45 jaar. Eiceldonatie kan niet anoniem worden gedaan. Het verwekte kind heeft vanaf 14-jarige leeftijd het recht informatie op te vragen over de donor.

Kunstmatige bevruchting voor lesbische stellen en singles - VivaNeo bewandelt samen met u de weg!

Het is de vaste overtuiging van VivaNeo dat lesbische stellen en singles recht op kinderen hebben. Omdat we weten dat een vruchtbaarheidsbehandeling en de maatschappelijke omgang met de eigen seksualiteit heel persoonlijke thema’s zijn, willen we u niet alleen in vakinhoudelijk opzicht, maar ook in menselijk opzicht optimaal begeleiden en ondersteunen. Neem contact met ons op, wij zijn er graag voor u!

 

De Duitse VivaNeo-vruchtbaarheidsklinieken bieden geen adviserende, behandelende of andere begeleidende of voorbereidende diensten met betrekking tot eiceldonaties aan. In Duitsland is eiceldonatie en de daarmee verbonden diensten overeenkomstig § 1 lid 1 ESchG strafbaar. Als u zich in een Duitse VivaNeo-kliniek hebt laten adviseren over andere diensten, mogen onze klinieken in Denemarken, Nederland en Oostenrijk u geen behandeling met gedoneerde eicellen aanbieden.

Gratis online

informatieavond Dusseldorf

Schrijf je in voor de online informatieavond

Eerste consultatie

Dusseldorf

Schrijf je in voor de eerste consultatie