"/>

We zijn er voor u!

Als u vragen heeft, laat het ons weten!

Openingstijden telefonisch:
We zijn voor vragen en het maken van afspraken telefonisch te bereiken op werkdagen van 8:00 tot 12:00 uur en van 13:00 tot 15:30 uur en op zaterdag van 10:00 tot 13:00 uur. Op zondag zijn we voor eigen cliënten van 10:00 uur tot 13.00 uur bereikbaar.

Openingstijden (op afspraak):
maandag 07:30- 17:00
dinsdag 07.30- 20.30
woensdag 07:30- 17:00
donderdag 07:30- 17:00
vrijdag 07:30- 17:00
zaterdag 08:30- 15:00
zondag 08:30- 15:00

Maak nu een afspraak:
☎ +31 (0)71 58 12 300

Bij medische problemen buiten kantoortijden:
+31 (0) 6 25257420

✉ info[at]mckinderwens.nl

Wat betekent het Coronavirus voor mijn zwangerschapswens of vruchtbaarheidsbehandeling?

11. mei 2020


U bent voor uw kinderwens onder behandeling bij Medisch Centrum Kinderwens. Door de komst van het Coronavirus is het begrijpelijk dat u vragen heeft. Vragen over wat dit kans is om een infectie met het Coronavirus op te lopen en of dit gevolgen heeft voor u en uw baby.

Gezien de huidige kennis en inzichten over deze infectieziekte wordt door de overheid geen negatief advies gegeven om in deze tijden zwanger te worden. Zwangerschappen die ontstaan met een vruchtbaarheidsbehandeling zijn echter altijd een extra reden om na te denken over eventuele gevaren voor die zwangerschap. Daarom proberen wij u en uw eventuele partner zo goed mogelijk te informeren over wat er op dit moment bekend is over het Coronavirus in relatie tot een zwangerschap.

Het belangrijkste advies is op dit moment dat een infectie met het Coronavirus zoveel mogelijk moet worden voorkomen. Heeft u toch een infectie opgelopen dan verloopt de infectie in veel gevallen vrij mild of mogelijk zelfs zonder enige verschijnselen. In ongeveer 25% van de gevallen is de infectie toch reden om de dokter te bezoeken, mogelijk in het ziekenhuis te worden opgenomen of uiteindelijk zelfs ernstig ziek te worden. Dit risico is vooral groter bij oudere mensen en bij mensen met andere gezondheidsproblemen.

Hieronder staan antwoorden op vragen over het Coronavirus en een zwangerschap ontstaan via een vruchtbaarheidsbehandeling. Deze informatie is gericht op wensouders in de vruchtbare levensfase (25-43 jaar).
 

a. Ik heb vroeg in mijn zwangerschap een infectie met het Coronavirus gehad of opgelopen. Kan dat leiden tot aangeboren afwijkingen bij het kind?

Hierover is op dit moment nog vrijwel niets bekend. Voor zover op dit moment bekend is er geen verhoogde kans op een miskraam of aangeboren afwijkingen door infectie met dit nieuwe virus. De gevolgen van een infectie met het Coronavirus lijken bij een zwangere vrouw niet anders dan bij andere infectieziekten die koorts veroorzaken.

Bij (hoge) koorts wordt geadviseerd om koortsdrukkende pijnstillers zoals paracetamol te gebruiken, overleg dit met uw arts of verloskundige.

b. Is er een hoger risico op het oplopen van een infectie met het Coronavirus tijdens de zwangerschap?

In principe is de kans om besmet te worden met het virus bij elk persoon even groot. De kans op het oplopen van het virus wordt wel sterk bepaald door de hygiënemaatregelen die worden toegepast. Nog eens kort samengevat zijn dit de maatregelen:

·         Social distancing (dus het vermijden van grote bijeenkomsten, liever niet reizen met het openbaar vervoer; er dus alles aan doen om 1,5 tot 2 meter afstand van elkaar te houden)

·         Heel regelmatig en goed je handen wassen met water en zeep, eventueel daarnaast tussendoor ook met handalcohol

·         Geen handen geven

 

De kans op een ernstig ziektebeloop na besmetting is bij jongere personen veel lager. Deze kans is groter bij mensen op hogere leeftijd en bij mensen met een chronische ziekte. Als je in de zwangerschap een infectie met het Coronavirus krijgt, mag gezien de leeftijdsfase waarin je verkeert, worden aangenomen dat deze infectie mild zal verlopen. De kans op een ernstigere vorm van de infectie is niet hoger dan bij iemand van dezelfde leeftijd die niet zwanger is. Verder weten we dat, in tegenstelling tot andere virusinfecties, het Coronavirus bij zwangere vrouwen niet meer kans op longproblemen geeft. Als de infectie toch ernstiger zou verlopen dan zijn de vooruitzichten voor moeder en kind in het algemeen goed.

Bij zwangere patiënten met een infectie met het Coronavirus komt vroeggeboorte iets vaker voor, maar dit komt waarschijnlijk omdat sneller wordt besloten om de baby geboren te laten worden. Dat laatste gebeurt dan omdat de behandeling van de moeder beter kan worden uitgevoerd als de baby is geboren.

De conclusie is dus dat vermijden van een infectie uiteraard de eerste stap is. Vrouwen die zwanger zijn behoren vanwege hun jonge leeftijd niet tot een kwetsbare groep met een verhoogd risico op een ernstig beloop van de infectie, behalve wanneer er sprake is van ernstige onderliggende ziekten. Een infectie met het virus zal dan ook bij zwangeren zonder ernstig onderliggend lijden waarschijnlijk hetzelfde verlopen als bij vrouwen in dezelfde leeftijdsgroep die niet zwanger zijn. De gevolgen van een infectie met het Coronavirus bij een zwangere vrouw zijn dan ook niet anders dan bij andere infectieziektes die koorts veroorzaken.

c. Wat zijn de risico’s voor de baby rondom de geboorte in het geval dat er tijdens de zwangerschap sprake was van een infectie met het Coronavirus?

Zoals al vermeld zullen de meeste infecties met het Coronavirus in de zwangerschap net zo mild verlopen als bij leeftijdsgenoten die niet zwanger zijn. Daar waar er sprake was van een ernstige Corona-infectie, die tot een ziekenhuisopname leidde en soms ook een opname op de Intensive Care, bleek dat in de meeste gevallen de pasgeborene geen nadeel ondervond van deze infectie bij de moeder. De pasgeborenen hebben dan ook in deze vaak kleine groepen patiënten geen nadelige gevolgen opgelopen, zelfs als de moeder ziek was ten tijde van de bevalling. Ook voor het beloop na de bevalling, zoals bijvoorbeeld de groei en ontwikkeling in de eerste levensweken en ook het op gang komen en het slagen van de borstvoeding, zijn geen nadelige gevolgen beschreven.

Bij de beslissing zwanger te worden met behulp van een vruchtbaarheidsbehandeling, moet het risico op het gelijktijdig oplopen van het Coronavirus goed worden overdacht. Omdat overheden en medische instanties op dit moment een zwangerschap niet afraden, lijkt het verantwoord om vruchtbaarheidsbehandelingen te starten. Iedereen moet echter persoonlijk de afweging maken welke beslissing voor een ieder het beste is.

 

Belangrijk is tenslotte te melden dat, wanneer u tijdens een vruchtbaarheidsbehandeling klachten krijgt die doen denken aan een infectie met het Coronavirus, de behandeling zal worden gestopt in welk stadium van de behandeling dan ook. Dit is met name om te voorkomen dat met uw bezoeken aan de kliniek, andere mensen besmet kunnen raken.

Daarbij zal uiteraard ook een Corona infectie in het begin van een zwangerschap worden voorkomen.

Wij doen als fertiliteitsteam er al het mogelijke aan om uw behandeling zo veilig mogelijk te laten verlopen in deze Corona tijd:

·         goede voorlichting over nieuwe feiten rond de zwangerschap en infectie met het Coronavirus

·         veiligheid voor u en andere patiënten en het zorgpersoneel om de kans op besmetting zeer laag te houden

·         mee helpen voldoende inzetmogelijkheden te houden van zorgpersoneel voor Coronavirus patiënten op speciale afdelingen en de Intensive Care

 

Tenslotte, het is belangrijk om u te realiseren dat bovenstaande adviezen gelden met de huidige kennis over de Corona infecties en zwangerschap. Nieuwe inzichten kunnen deze adviezen weer veranderen.