+31 (0)71 58 12 300

We zijn er voor u!

Als u vragen heeft, laat het ons weten!

Openingstijden telefonisch:
We zijn voor vragen en het maken van afspraken telefonisch te bereiken op werkdagen van 8:00 tot 12:00 uur en van 13:00 tot 15:30 uur en op zaterdag van 10:00 tot 13:00 uur. Op zondag zijn we voor eigen cliënten van 10:00 uur tot 13.00 uur bereikbaar.

Openingstijden (op afspraak):
maandag 07:30- 17:00
dinsdag 07.30- 20.30
woensdag 07:30- 17:00
donderdag 07:30- 17:00
vrijdag 07:30- 17:00
zaterdag 08:30- 15:00
zondag 08:30- 15:00

Maak nu een afspraak:
☎ +31 (0)71 58 12 300

Bij medische problemen buiten kantoortijden:
+31 (0) 6 25257420

✉ info[at]mckinderwens.nl

Hormonale verstoringen bij de vrouw

De hormoonbalans en vruchtbaarheid

Hormonen spelen een sleutelrol in ons lichaam. Deze hormonen sturen tal van biologische processen aan, waaronder grote delen van het vrouwelijke en mannelijke voortplantingssysteem. Een hormonale verstoring zou dan ook de oorzaak kunnen zijn van het feit dat u tot nu toe nog niet zwanger bent geworden. Om dit te kunnen vaststellen, voeren wij, op indicatie,  in ons laboratorium gerichte hormoonanalyses uit. Die geven uitsluitsel over uw hormonale situatie en de behandelingsmogelijkheden in onze kliniek.

Hoe ontstaat een hormonale verstoring en welke gevolgen heeft dit?

Het hormonale systeem van het lichaam is complex: de kleinste veranderingen kunnen het gevoelige evenwicht verstoren. Vaak wordt een hormonale disbalans uitgelokt door een stoornis in een van de organen die hormonen produceren, namelijk in de hypofyse, hypothalamus  of bijvoorbeeld de schildklier. Een verstoring van deze hormonen kan de vruchtbaarheid van de vrouw beïnvloeden:

  • door een verstoorde eicelrijping
  • door het uitblijven van de ovulatie (eisprong)
  • door falende productie van het gele lichaam / progesteron

Ook ernstig onder- of overgewicht, grote gewichtsschommelingen, stress, medicijnen en in uitzonderlijke gevallen tumoren kunnen de hormoonbalans verstoren.

Cyclusstoornis

Een normale menstruatie cyclus duurt niet korter dan 21 en niet langer dan 35 dagen. Als de cyclus regelmatig is, vindt er in de regel een eisprong plaats. Bij een onregelmatige cyclus of bij het uitblijven van de menstruaties kan het door het ontbreken van een ovulatie moeilijker zijn om zwanger te worden. Een hormonale disbalans kan ervoor zorgen dat er stoornis in de regelmaat van de menstruaties, en daarmee een cyclusstoornis, ontstaat.
Wanneer u zwanger probeert te worden, dan is een regelmatige menstruatiecyclus belangrijk. Wanneer een ovulatie onregelmatig plaatsvindt, dan zijn er meestal minder ovulaties per jaar. Dit zorgt ervoor dat de kans om zwanger te worden minder groot is. Doordat er geen regelmaat in de cyclus aanwezig is, is het vaak moeilijk te bepalen wanneer de ovulatie en daarmee de vruchtbare periode plaatsvindt. Hierdoor kan de kans om zwanger te worden beïnvloed worden.

PCOS: een veelvoorkomende cyclusstoornis

Bij het polycysteus-ovariumsyndroom (PCOS) werken de eierstokken niet naar behoren als gevolg van meerdere hormonale verstoringen die elkaar beïnvloeden en versterken. Karakteristiek voor PCOS zijn de verhoogde waarden van mannelijke voortplantingshormonen (onder andere testosteron) in het bloed van de vrouw. Door de verhoogde productie van FSH en LH beginnen er in de eierstokken meerdere follikels (eiblaasjes) te rijpen. Maar de verhoogde testosteronspiegel voorkomt dat deze follikels voldoende rijpen: er vindt geen, of heel onregelmatig, een ovulatie plaats. Deze follikels zijn op een echo te zien als kleine zwarte 'cysten' in de eierstokken. PCOS leidt vrijwel altijd tot een onregelmatige of geheel afwezige menstruatie (amenorroe). Als PCOS er de oorzaak van is dat u tot op heden niet zwanger bent geworden, hebt u verschillende mogelijkheden voor een behandeling met medicijnen. 

Andere hormonale oorzaken voor het uitblijven van een zwangerschap

Veel hormonale afwijkingen komen gelijktijdig voor en beïnvloeden elkaar. Zo gaat een traag werkende schildklier vaak samen met verhoogde prolactinewaarden en PCOS met verhoogde androgeenwaarden. Onze specialisten zullen u bij een hormoononderzoek uitgebreid informeren over de oorzaken en symptomen.  

  • Stoornis in de hypofyse/GnRH-stoornis: het hersenaanhangsel (de hypofyse) stuurt de productie van de vrouwelijke geslachtshormonen FSH en LH aan. Is de werking van de hypofyse of de productie van de overdrachtsstof GnRH in de hypothalamus verstoord, dan kan dit gevolgen hebben voor de eicelrijping.
  • Verhoogde prolactinewaarde: het hormoon prolactine komt normaal gesproken vrij tijdens de periode van borstvoeding en remt de productie van FSH en LH, zodat er maar zelden een eisprong plaatsvindt. Bij vrouwen die geen borstvoeding geven, wordt de versterkte productie van prolactine uitgelokt door een verstoring in de hypofyse. Het kan leiden tot melkproductie in de borsten zonder voorafgaande  zwangerschap.
  • Traag werkende schildklier: wanneer de schildklier te weinig van het jodiumhoudende schildklierhormoon produceert, wordt door de tussenhersenen (hypothalamus) een grotere hoeveelheid van het schildklierstimulerende hormoon TRH uitgescheiden. TRH stimuleert ook de aanmaak van prolactine, zodat het kan gebeuren dat de eisprong uitblijft vanwege de verhoogde prolactinespiegel.
  • Verminderde functie van het gele lichaam: als het na de eisprong ontstane gele lichaam te weinig van het hormoon progesteron produceert, kan dit mogelijk invloed hebben op de de innesteling van de eicel in de baarmoeder.
  • Vervroegde overgang (POF, prematuur ovarieel falen): Bij 1% van de vrouwen begint de overgang al voor het 40e levensjaar. De leeftijd waarop een vrouw in de overgang komt, is voor een deel erfelijk bepaald. De leeftijd waarop je moeder in de overgang komt is een belangrijke voorspeller voor de leeftijd waarop je zelf in de overgang komt. Als de eierstokken geen eicellen bevatten en ten gevolge daarvan de menstruaties stoppen, dan is er sprake van de overgang.

Het FSH is verhoogd bij vrouwen in de overgang.Er is sprake van een vervroegde overgang wanneer bij een vrouw die jonger is dan 40 jaar de menstruatie tenminste vier maanden aaneengesloten wegblijft en in die periode een FSH hormoonconcentratie van meer dan 40 IU/l wordt gemeten (normaalwaarde: tot 10 IU/l). Het is echter mogelijk dat de menstruatie toch weer voor een aantal maanden terugkomt en dat perioden zonder en met menstruatie elkaar afwisselen. Met behulp van echografisch onderzoek en bloedonderzoek kan onderzocht worden of er sprake is van een vervroegde overgang. Deze onderzoeken kunnen daarnaast informatie geven over de voorraad eicellen die in de eierstok aanwezig zijn.

Over het algemeen zijn hormonale verstoringen gericht op te sporen via bloedonderzoek. Denk er echter aan dat er vele mogelijke oorzaken zijn voor het uitblijven van een zwangerschap en dat meerdere factoren hierbij een rol kunnen spelen. Onze artsen stemmen het onderzoek en eventuele behandelingsmethoden af op uw persoonlijke omstandigheden, om uw kans op een geslaagde zwangerschap zo groot mogelijk te maken.

Verdere onderwerpen waarin u geïnteresseerd zou kunnen zijn

bVivaNeo Woordenlijst

FSH hormoon