Wij zijn voor u daar!

Leiderdorp
+31 71 58 12 300

info[at]mckinderwens.nl

Dusseldorf
+49 211 90 19 718

info.nl[at]vivaneo-duesseldorf.de

Als u vragen heeft, laat het ons weten!

Het risico op een miskraam bij de fertiliteitsbehandeling

Miskramen zijn helaas geen uitzondering. Volgens actuele schattingen eindigt ca. 10 - 15 %  van alle zwangerschappen in een miskraam. Een groot deel van al deze zwangerschappen eindigt in een zeer vroeg stadium, zonder dat de vrouw heeft opgemerkt dat ze even zwanger geweest is. Waarschijnlijk is het zo dat het lichaam een zwangerschap automatisch beëindigt als er bijvoorbeeld verstoringen optreden tijdens de eerste delingen van de bevruchte eicel. Bij in-vitrofertilisatie raden wij daarom meestal aan twee tot drie bevruchte eicellen te laten terugplaatsen, om uw kans op een zwangerschap te verhogen. In het algemeen geldt dat bij IVF of ICSI het risico op een miskraam met ca. 15 - 30 % iets hoger ligt dan bij op natuurlijke wijze ontstane zwangerschappen. Dit heeft te maken met de hogere gemiddelde leeftijd van IVF-patiëntes. 

Wat zijn de meest voorkomende oorzaken van een miskraam?

Veruit de bekendste oorzaak van miskramen zijn chromosomale afwijkingen:  onregelmatigheden in het aantal chromosomen of in de chromosoomstructuur van het embryo. De kans dat zulke afwijkingen optreden, neemt sterk toe met de leeftijd van de vrouw. Leeftijd is dan ook een belangrijke factor bij miskramen: tegelijk met het dalende cijfer van het aantal zwangerschappen dat op natuurlijke wijze tot stand komt, stijgt het risico op een miskraam vanaf 35 jaar. Andere factoren die een rol kunnen spelen bij (herhaalde) miskramen zijn: 

  • Hormonale oorzaken: de cyclus van de vrouw wordt aangestuurd door hormonen. Een hormonale disbalans kan daarom de oorzaak zijn van herhaalde miskramen. Bekende hormonale stoornissen zijn onder andere PCOS, een traag werkende schildklier en een storing bij de aanmaak van progesteron.
  • Immunologische oorzaken: in enkele gevallen reageert het immuunsysteem van de moeder niet goed op het embryo. Het immuunsysteem ziet het embryo als lichaamsvreemd en stoot het af.
  • Orgaanoorzaken: aangeboren afwijkingen, vergroeiingen of vleesbomen in de baarmoeder bemoeilijken de groei van het embryo en verhogen het risico op een miskraam in hoge mate. Bij vrouwen met afwijkingen aan de baarmoeder is de vruchtbaarheid vaak zodanig verminderd dat er helemaal geen zwangerschap ontstaat.
  • Verhoogde neiging tot trombose: bij vrouwen met een afwijking in de bloedstolling kan de doorbloeding van de placenta tijdens de zwangerschap verstoord worden. Het tekort aan voedingsstoffen dat hierdoor bij het embryo ontstaat, kan tot een miskraam leiden.

Het ontstaan van een mensenleven is een complex proces. Ondanks vergevorderd onderzoek is het niet altijd mogelijk een eenduidige oorzaak aan te wijzen voor herhaalde miskramen. In onze klinieken zullen we u uitgebreid informeren over de onderzoeks- en behandelingsmogelijkheden, altijd met het doel de optimale omstandigheden te creëren waaronder uw kinderwens gerealiseerd kan worden. 

Zwanger worden na miskraam

Als u hebt geprobeerd om op de natuurlijke manier zwanger te worden en daarbij meerdere miskramen hebt gekregen, kan een fertiliteitsbehandeling uitkomst bieden. Het is hiervoor wel noodzakelijk dat het vruchtbaarheidsonderzoek een eenduidig resultaat oplevert. Houd er daarbij rekening mee dat er niet altijd een duidelijke oorzaak voor een miskraam te vinden is. Ook een ongezonde levensstijl, roken, meeroken, stress en medicijngebruik kunnen het risico op afbreking van een zwangerschap verhogen. Onze ervaren artsen zullen op basis van het onderzoek de mogelijkheden en grenzen van een fertiliteitsbehandeling met u bespreken en u adviseren over het vervolg. 

Miskramen: feiten en cijfers

  • Een miskraam wordt wel gedefinieerd als een zwangerschap die eindigt voordat de baby een gewicht van 500 g  bereikt heeft
  • Volgens de richtlijnen van de WHO worden alle zwangerschappen die eindigen voor het einde van de 27e zwangerschapsweek beoordeeld als miskramen
  • Zo'n 80% van de miskramen treedt voor het einde van de 12e zwangerschapsweek op
  • Het risico op een miskraam is groter als een vrouw al eerder een miskraam  heeft meegemaakt en stijgt verder naarmate er sprake is van meer eerdere miskramen
  • Bij vrouwen tussen de 20 en 25 jaar is het risico op een miskraam gemiddeld 9%. Bij vrouwen boven de 45 is dit ca. 75%

Verdere onderwerpen waarin u geïnteresseerd zou kunnen zijn