Contact

We zijn er voor u!

Als u vragen heeft, laat het ons weten!

Openingstijden:
Ma - Vrij: 09:00 - 16:30
Zat: 10:00 - 13:00

Maak nu een afspraak:
☎ +31 (0) 71 58 12 300

Voor noodsituaties:
+31 (0) 6 25257420

✉ info[at]mckinderwens.nl

Verminderde vruchtbaarheid en psychische aspecten

Wisselwerking tussen verminderde vruchtbaarheid en psychologie

De moderne geneeskunde heeft een breed spectrum aan onderzoeks- en behandelmethoden paraat. Daardoor is het tegenwoordig mogelijk de oorzaken van ongewenste kinderloosheid heel nauwkeurig af te bakenen en op basis van de resultaten de passende behandelmethoden in gang te zetten. Toch kan de psyche invloed op de slagingskansen van een vruchtbaarheidsbehandeling hebben. De psychische kanten zijn vaak moeilijker te behandelen dan een lichamelijke vruchtbaarheidsstoornis. We helpen u op weg en ondersteunen u bij al uw eventuele vragen.

Stress beïnvloedt de zwangerschapskans

Ernstige stress kan effect hebben op de hormoonproductie. Bij ernstige stress stijgen de bloedwaardes van onder andere het hormoon cortisol. Bij vrouwen kan dit invloed hebben op de regelmaat van de menstruatie cyclus. Stress vanwege het uitblijven van een zwangerschap wordt vaak genoemd als een oorzaak voor het uitblijven van een zwangerschap. Iedereen die graag zwanger wil worden is in zijn hoofd bezig met deze wens. Gelukkig kunnen we u geruststellen dat dit geen invloed heeft op de kans om zwanger te worden. Adviezen om uw kinderwens “los te laten” en er niet teveel mee bezig te zijn behoren gelukkig tot de bakerpraatjes. Dit levert echt geen betere zwangerschapskans op.

Psychologische effecten bij de vrouw

Zelf een kind krijgen vormt voor veel vrouwen een vast onderdeel voor de toekomst. Blijft die wens onvervuld, dan heeft dit vaak grote invloed op de psyche en dat kan stress veroorzaken. Het omgaan met deze effecten kan een enorme uitdaging zijn. Vooral de afwisseling van emoties is vaak heftig. Omdat het proces van zwanger worden in het lichaam van de vrouw plaatsvindt, ervaren vrouwen dit proces vaak anders dan mannen. Belangrijk is om aandacht te hebben voor deze emoties en deze niet weg te stoppen. Belangrijk is dat u emotioneel sterk genoeg bent om een traject van vruchtbaarheidsbehandelingen vol te houden.

Psychologische effecten bij de man

treft het hem doorgaans net zo zeer. Gevoelens van angst, onzekerheid en schuldgevoel komen bij een man net zo vaak voor als bij vrouwen. Psychische druk heeft meestal geen positieve uitwerking op een zaadlozing. Het is daardoor niet ongebruikelijk dat mannen, vanwege het uitblijven van een zwangerschap, gedurende soms korte tijd, moeite hebben met een zaadlozing.

Effecten op de relatie

Het uiten van emoties gebeurt bij mannen en vrouwen niet op dezelfde manier. Dit kan in sommige gevallen druk leggen op de relatie. Het besef dat mannen en vrouwen anders omgaan met emoties kan veel verhelderen. Belangrijk is hierin dat u op de hoogte bent van elkaars verdriet, maar daarnaast respecteren dat ieder zijn eigen manier heeft om met verdriet en teleurstelling om te gaan.

Psychologische counseling in onze fertiliteitsklinieken

In onze fertiliteitsklinieken hechten wij veel waarde aan een integrale behandeling. We nemen de kennis over de invloed van de psyche op vruchtbaarheid zeer serieus. Die kennis vormt de basis van onze behandeling. Als u een van onze fertiliteitsklinieken bezoekt, onderzoeken wij u daarom niet alleen op lichamelijke oorzaken. Een pijler van onze behandeling is de vertrouwelijke en eerlijke relatie met onze patiënten. Wij bieden u daarvoor psychologische adviesgesprekken aan door gekwalificeerde medewerkers, of we kunnen iemand. Als we uw wens van alle kanten bekijken en u lichamelijk en psychisch begeleiden, kunnen we de kans op een zwangerschap vergroten.

Psychologische counseling in onze kliniek

In onze kliniek hechten wij er veel waarde aan dat er net zoveel aandacht is voor lichamelijke als emotionele begeleiding. Dit vormt de basis van iedere behandeling. Als u onze kliniek bezoekt, onderzoeken wij u daarom niet alleen op lichamelijke oorzaken. Een pijler van onze behandeling is de vertrouwelijke en eerlijke relatie met onze patiënten. Wij bieden u daarvoor psychologische adviesgesprekken en eventueel emotionele ondersteuningsgesprekken aan. Als we uw wens van alle kanten bekijken en u lichamelijk en psychisch begeleiden, kunnen we de kans op een zwangerschap vergroten.

Psychische belasting. Dit kunt u doen

  • Gun uzelf rust:In de dagelijkse hectiek raken rust en ontspanning vaak op de achtergrond. Uw lichaam en uw geest hebben deze onderbrekingen echter nodig om kracht voor de komende belasting te verzamelen.
  • Blijf realistisch:Wij zullen een op u toegesneden behandeling voorstellen en ons best doen om uw kinderwens te vervullen. We zullen u duidelijk vertellen wat de kansen op succes zijn, zodat u zich hierop kunt voorbereiden. Houdt er rekening mee dat er in veel gevallen meerdere behandelingen noodzakelijk zijn voordat een zwangerschap tot stand komt.
  • Wees eerlijk:tegenover uzelf en tegenover uw partner. Als de psychische belasting te zwaar voor u wordt, adviseren we u dat openlijk te bespreken. Met uw partner én met ons. Wij ondersteunen u bij het vinden van een oplossing.

Wij zijn er voor u!

Als u vragen heeft, laat het ons weten!

Openingstijden:
Ma - Vrij: 09:00 - 16:30
Zat: 10:00 - 13:00

Maak nu een afspraak:
☎ +31 (0) 71 58 12 300

Voor noodsituaties:
+31 (0) 6 25257420

✉ info[at]mckinderwens.nl

Fax: (071) 581 23 09