Contact

We zijn er voor u!

Als u vragen heeft, laat het ons weten!

Openingstijden:
Ma - Vrij: 09:00 - 16:30
Zat: 10:00 - 13:00

Maak nu een afspraak:
☎ +31 (0) 71 58 12 300

Voor noodsituaties:
+31 (0) 6 25257420

✉ info[at]mckinderwens.nl

Privacy en uw (medische) gegevens

Uw gegevens worden vastgelegd in een elektronisch patiëntendossier om een goede behandeling mogelijk te maken; dit is overigens ook een wettelijke plicht. Hierin worden de belangrijkste gegevens genoteerd over uw gezondheidstoestand en gegevens over verrichte onderzoeken en behandelingen. Ook worden relevante gegevens van uw huisarts en/of gegevens van (eerdere) onderzoeken en behandelingen van elders bewaard.

Wij doen onze uiterste best om die gegevens zorgvuldig te bewaren en uw privacy te beschermen zodat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. Uw zorgverlener -en eventueel andere zorgverleners die betrokken zijn bij uw behandeling- hebben toegang tot de gegevens in uw dossier die noodzakelijk zijn voor een optimale behandeling. Alle zorgverleners hebben een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier gebruiken wij voor het informeren van andere zorgverleners binnen of buiten het MC Kinderwens (huisarts, verwijzers). Mocht u dit bezwaarlijk vinden, dient u hiertegen uitdrukkelijk schriftelijk bezwaar te maken. Wij gebruiken uw gegevens tevens voor besprekingen die de kwaliteit van zorg dienen te verbeteren. Er wordt tevens een financiële administratie bijgehouden waar uw gegevens worden gekoppeld aan de zogenaamde DOT registraties (declareerbare eenheden zorg zoals die vereist zijn door uw zorgverzekeraar). Indien het wettelijk vereist is worden uw gegevens ook aan andere instanties verstrekt.

Indien uw behandelaar uw gegevens wil gebruiken voor een ander doel dan hierboven aangegeven, dan moet hij u daarover informeren en is uw toestemming nodig. Die toestemming is niet nodig indien de gegevens anoniem worden gebruikt. Dit is bijvoorbeeld het geval bij het gebruik van diverse registraties die noodzakelijk zijn om de kwaliteit te kunnen meten, resultaten te kunnen vergelijken en verantwoording af te leggen naar verzekeraars en overheid. Al deze gegevens zijn niet terug te voeren naar een herkenbaar persoon: ze blijven anoniem.

Verdere onderwerpen waarin u geïnteresseerd zou kunnen zijn

hPopulaire onderwerpen

Juridisch Situatie

Behandeling

Wij zijn er voor u!

Als u vragen heeft, laat het ons weten!

Openingstijden:
Ma - Vrij: 09:00 - 16:30
Zat: 10:00 - 13:00

Maak nu een afspraak:
☎ +31 (0) 71 58 12 300

Voor noodsituaties:
+31 (0) 6 25257420

✉ info[at]mckinderwens.nl

Fax: (071) 581 23 09