We zijn er voor u!

Als u vragen heeft, laat het ons weten!

Openingstijden telefonisch:
We zijn voor vragen en het maken van afspraken telefonisch te bereiken op werkdagen van 8:00 tot 12:00 uur en van 13:00 tot 15:30 uur en op zaterdag van 10:00 tot 13:00 uur. Op zondag zijn we voor eigen cliënten van 10:00 uur tot 13.00 uur bereikbaar.

Openingstijden (op afspraak):
maandag 07:30- 17:00
dinsdag 07.30- 20.30
woensdag 07:30- 17:00
donderdag 07:30- 17:00
vrijdag 07:30- 17:00
zaterdag 08:30- 15:00
zondag 08:30- 15:00

Maak nu een afspraak:
☎ +31 (0)71 58 12 300

Bij medische problemen buiten kantoortijden:
+31 (0) 6 25257420

✉ info[at]mckinderwens.nl

Het eerste bezoek bij Medisch Centrum Kinderwens

Gang van zaken

Wanneer u voor uw kinderwens aangewezen bent op medische hulp dan kan onze kliniek u op verschillende manieren van dienst zijn. Wij onderzoeken de reden voor het uitblijven van uw kinderwens, wij adviseren u over mogelijkheden om uw kinderwens te verwezenlijken en we bieden u een breed scala aan behandelmogelijkheden. Daarbij staat u als cliënt centraal. Gedurende het volledige traject waarin u in onze kliniek begeleid wordt zorgen wij ervoor dat uw gesprekken steeds met dezelfde behandelaar plaatsvinden. Deze behandelaar is uw vaste aanspreekpunt binnen de kliniek. Uw behandelaar maakt samen met u een individueel behandelplan en zal u adviseren op welke wijze u op een veilige en doelgericht manier uw kansen kunt optimaliseren. Uw vragen en twijfels of u wel op de goede weg bent kunt u bij hem of haar kwijt.

Intake

Door grote toeloop van nieuwe cliënten kunnen wij cliënten die zich nu aanmelden pas na oktober 2021 een eerste afspraak geven. (23-07-2021)

Voor lesbische stellen en alleenstaanden organiseren wij voorlichtingsbijeenkomsten via een webinar. Nadat u deze bijeenkomst heeft bijgewoond, wordt u uitgenodigd voor een intakegesprek.

Wachttijden kunnen, vanwege de coronamaatregelen, momenteel oplopen en/of afwijken.

 

 

 

Het eerste bezoek

U heeft een eerste contact met ons gehad, bijvoorbeeld per telefoon, waarbij u in het kort uw situatie heeft uitgelegd.

Nadat een aantal van uw gegevens zijn genoteerd, stuurt onze secretaresse u vragenlijsten per e-mail. In verband met de AVG (privacy wetgeging) sturen wij de e-mail via ZIVVER, wij adviseren u om ZIVVER te downloaden (gratis) zodat u uw e-mails vertrouwelijk naar ons toe kan sturen.

Wanneer wij de ingevulde vragenlijsten, verwijsbrief en eventueel reeds beschikbare medische informatie van u hebben ontvangen, zullen wij een afspraak voor u inplannen.

 

De eerste afspraak in onze kliniek zal met een van onze artsen of verpleegkundigen plaatsvinden. Bij wie u een afspraak krijgt is afhankelijk van de reden van uw bezoek. Wij adviseren u om voor uw eerste afspraak na te denken over vragen die u wilt stellen tijdens dit eerste bezoek. Het kan handig zijn om deze vragen te noteren en mee te nemen naar uw eerste afspraak.

Leeftijdsgrenzen

Na het bereiken van de 43e verjaardag stoppen wij in principe met alle behandelingen. Hierop zijn een aantal uitzonderingen zoals:

 • U heeft eerder een IVF/ICSI behandeling ondergaan en er zijn nog gecryopreserveerde embryo's. Deze embryo's mag u tot het bereiken van uw 50e verjaardag laten plaatsen.
 • U heeft uw eicellen laten invriezen. Deze eicellen mag u gebruiken om zwanger te worden totdat u de leeftijd van 50 jaar bereikt.
 • Een behandeling met gedoneerde eicellen mag u starten totdat u de leeftijd van 50 jaar bereikt.
 • Een behandeling met gedoneerde embryo's mag u starten totdat u de leeftijd van 50 jaar bereikt. Mocht voor uw behandeling donorsperma nodig zijn van onze spermabank, dan geldt als extra factor dat er minimaal een jaar wachttijd is alvorens dit beschikbaar kan komen. Wij werken ook met een aantal buitenlandse spermabanken samen, waar deze wachtlijst niet voor geldt.

Het is belangrijk dat u zich realiseert dat uw verzekering onderzoeken en behandelingen niet meer vergoedt na uw 43e verjaardag.

Wachttijden bij gebruik donorzaad

Mocht voor uw behandeling donorsperma nodig zijn van onze spermabank, dan geldt als extra factor dat er minimaal een jaar wachttijd is alvorens dit beschikbaar kan komen. Wij werken ook met een aantal buitenlandse spermabanken samen, waar deze wachtlijst niet voor geldt.

BMI grens

Om de kans op een gezond kind zo groot mogelijk te maken adviseren we u bij Medisch Centrum Kinderwens om af te vallen wanneer u een BMI boven de 25 heeft. In onze kliniek bieden we u de mogelijkheid om zich te laten begeleiden door een diëtiste voor het bereiken van een gezond gewicht.  Wanneer uw BMI boven de 33 ligt dan zal onze diëtiste u begeleiden totdat uw BMI onder de 33 ligt. We startenuw vruchtbaarheidsbehandeling wanneer uw BMI onder de 33 ligt.

Verschillende mogelijkheden:

 • U probeert al langer dan 1 jaar om zwanger te worden zonder dat dit is gelukt
  De eerste afspraak zal bij een van onze artsen plaatsvinden. Tijdens het eerste gesprek bespreken we uw medische achtergrond en bespreken we factoren in uw dagelijks leven die invloed kunnen hebben op uw kinderwens. Daarna zal het Oriënterend Fertiliteits Onderzoek (fertiliteit = vruchtbaarheid) opgestart worden.
 • U probeert korter dan 1 jaar om zwanger te worden en u heeft een cyclusstoornis
  De eerste afspraak zal bij een van onze artsen plaatsvinden. Tijdens het eerste gesprek bespreken we uw medische achtergrond en bespreken we factoren die invloed kunnen hebben op uw cyclusstoornis. Daarna zal onderzoek opgestart worden om de oorzaak van de cyclusstoornis te achterhalen.
 • U komt voor een second opinion
  De eerste afspraak zal bij een van onze artsen plaatsvinden. Indien u in het verleden onderzoeken en/of behandelingen heeft gehad ivm uw kinderwens, dan is het prettig wanneer u deze informatie van tevoren naar onze kliniek stuurt zodat uw arts zich goed kan voorbereiden op dit gesprek.
 • U heeft een lesbische relatie en wilt zwanger worden met behulp van een zaaddonor
  De eerste afspraak zal bij een van onze artsen of bij onze gespecialiseerde verpleegkundige plaatsvinden. De behandelaar zal tijdens dit gesprek uw medische achtergrond doornemen en met u bespreken welke factoren in uw dagelijks leven invloed kunnen hebben op uw kinderwens. U krijgt uitleg over de mogelijkheden die er in onze kliniek zijn met betrekking tot een behandeling met donorzaad. Medisch Centrum Kinderwens organiseert regelmatig voorlichtingsbijeenkomsten voor lesbische paren met een kinderwens. Om u alvast goed te informeren over de mogelijkheden in onze kliniek, dient u eerst deze bijeenkomst bij te wonen voordat u de eerste afspraak in onze kliniek heeft.
 • U bent alleenstaand en wilt zwanger worden met behulp van een zaaddonor
  De eerste afspraak zal bij een van onze artsen of bij onze gespecialiseerde verpleegkundige plaatsvinden. Tijdens dit gesprek zal uw medische achtergrond doorgenomen worden en zullen we met u bespreken welke factoren in uw dagelijks leven invloed kunnen hebben op uw kinderwens. U krijgt uitleg over de mogelijkheden die er in onze kliniek zijn met betrekking tot een behandeling met donorzaad. Medisch Centrum Kinderwens organiseert regelmatig voorlichtingsbijeenkomsten voor alleenstaanden met een kinderwens. Om u alvast goed te informeren over de mogelijkheden in onze kliniek, dient u eerst deze bijeenkomst bij te wonen voordat u de eerste afspraak in de kliniek heeft.
 • U wilt zwanger worden door middel van eiceldonatie van een bekende donor
  De eerste afspraak zal bij een van onze artsen plaatsvinden. Tijdens het eerste gesprek bespreken we uw medische achtergrond en beoordelen we of een behandeling met eiceldonatie voor u een geschikte behandeling is. Indien u een eigen eiceldonor heeft, dan wordt deze donor apart uitgenodigd voor een gesprek.
 • U wilt zwanger worden door middel van eiceldonatie van onze eicelbank
  Heeft u interesse in de eicelbank en wilt u weten of u in aanmerking kunt komen om eicellen te ontvangen, dan verzoeken wij u onze informatiefolder door te lezen.
  Vanwege de grote toestroom van cliënten voor de eicelbank, is het beperkt mogelijk u aan te melden om eicellen te ontvangen. Wij verzoeken u de website in de gaten te houden wanneer aanmelding mogelijk is.
 • U wilt uw eicellen in laten vriezen
  De eerste afspraak zal bij een van onze artsen plaatsvinden. Tijdens het eerste gesprek bespreken we uw medische achtergrond en krijgt u uitleg over de procedures en behandeling die plaats kan vinden voor het invriezen van uw eicellen.

De eerste onderzoeken

Het eerste onderzoek richt zich op de basisvoorwaarden om zwanger te kunnen worden. De behandelaar neemt samen met u een vragenlijst door en bespreekt met u eventuele onderzoeken die elders al zijn verricht. Als dit nog niet gebeurd is of als er aanvullend onderzoek nodig is, maakt uw behandelaar hiervoor een aantal afspraken. Bijvoorbeeld voor inwendig onderzoek, echoscopie, bloedonderzoek of een eileideronderzoek. Ook zaadonderzoek van uw eventuele partner hoort daarbij.
Zodra alle gegevens beschikbaar zijn worden uw gegevens in het team besproken. Wij streven ernaar dit binnen 14 dagen te laten plaatsvinden. Uw behandelaar bespreekt daarna de conclusies en een behandelplan met u en uw eventuele partner.

Vaste behandelaar

Ons uitgangspunt is, om ervoor te zorgen, dat u steeds door dezelfde behandelaar wordt begeleid. Dat is nuttig voor ons en prettig voor u, omdat daardoor uw specifieke situatie bij ons bekend is en u niet iedere keer opnieuw uw verhaal hoeft te vertellen. Wij ervaren, dat deze aanpak van belang is voor het bereiken van een optimaal resultaat.

 

Second opinion

De behoefte aan deskundig en gedetailleerd advies neemt toe, onder andere door nieuwe medische ontwikkelingen binnen de voortplantingsgeneeskunde.
Als u elders eerdere behandelingen heeft ondergaan, dan kan een second opinion u de zekerheid bieden dat er geen zaken over het hoofd worden gezien en dat er voor u misschien nog haalbare mogelijkheden zijn. Wij geven u advies nadat u een gesprek met één van onze artsen heeft gehad. Hierbij worden de resultaten van het in het verleden verrichte onderzoek bij de vrouw (en eventueel man) samengevat en worden de mogelijkheden en onmogelijkheden voor verder onderzoek en/of behandeling besproken. Ook psychische spanningen die van invloed kunnen zijn op de vruchtbaarheid kunnen aan de orde komen.

Wanneer donorzaadinseminatie

Zonder dat er echt sprake is van verminderde vruchtbaarheid, kan het toch zijn dat een door u gewenste zwangerschap niet tot stand kan komen. Het kan zijn dat u als vrouw tot nu toe geen mannelijke partner bent tegengekomen waarmee u kinderen wilt krijgen. Het kan ook zijn dat u een kinderwens hebt binnen een lesbisch samenlevingsverband. Bij een heteroseksueel paar dat kinderen wil, kan de zaadkwaliteit de oorzaak zijn voor het uitblijven van een zwangerschap. Als de mannelijke partner heel weinig zaadcellen produceert is de kans op zwangerschap klein.
Wij kunnen u helpen en adviezen geven om via inseminatie met sperma van een donor de mogelijkheid te krijgen om zwanger te worden.

 • Behandelmogelijkheden Eigen donor
  Mogelijk heeft u zelf een donor gevonden. Uw donor kan het sperma tegen een vergoeding bij ons in laten vriezen. Uw donor krijgt een gesprek met een arts en een screening op seksueel overdraagbare aandoeningen zoals HIV. Doordat gebruik gemaakt wordt van een versnelde screening, hoeft het donorzaad niet in quarantaine voordat het gebruikt kan worden.
 • Donor van de spermabank van Medisch Centrum Kinderwens
  Onze kliniek beschikt over een spermabank. De donoren hiervoor melden zich vrijwillig omdat zij zich aangesproken voelen door de problematiek rond onvruchtbaarheid en ongewenste kinderloosheid. Alle donoren ondergaan een uitgebreid vooronderzoek bij een van de artsen en worden gescreend op seksueel overdraagbare aandoeningen. Het zaad wordt gedurende een half jaar in quarantaine gehouden.
 • Donor van een buitenlandse spermabank
  Onze kliniek werkt samen met een aantal buitenlandse spermabanken. Deze spermabanken werken volgende dezelfde regels en richtlijnen als de Nederlandse spermabanken.
 • Uw kans op zwangerschap bij donorinseminatie
  Zwanger worden is een kwestie van kansen. Bij iedere maandelijkse eisprong heeft u een kans om zwanger te worden wanneer er voldoende zaadcellen in de buurt van de eicel zijn. Bij donorinseminatie is dat aspect onder controle: al het donorsperma dat wij invriezen, voldoet aan minimale kwaliteitseisen. Als u een eigen donor meebrengt, informeren wij u van tevoren over de kwaliteit van het beschikbare sperma.

Bij de start van de behandeling reserveren wij sperma voor een serie van minimaal 6 inseminaties. Het blijkt dat meer dan de helft van onze cliënten dan zwanger is. Bent u na 3 cycli niet zwanger, dan bespreken wij met u het vervolg. Het kan zijn dat er dan eerst verder onderzoek moet worden ingezet. Na de volgende 3 cycli hebben wij wederom een evaluatiegesprek met u over hoe nu verder.

Voorwaarden voor onderzoek/ behandeling

Er zijn een aantal voorwaarden die wij bij Medisch Centrum Kinderwens hanteren om in aanmerking te komen voor vruchtbaarheidsonderzoek en/of behandeling.
Aanmelden voor vruchtbaarheidsonderzoek en/of advies is altijd mogelijk, ongeacht leeftijd en/of BMI-grens. Indien u 43 jaar of ouder bent, wordt het onderzoek niet meer vergoed door de verzekering.
Om een gezond gewicht en/of overgewicht te kunnen bepalen, maken wij gebruik van de Body Mass Index (BMI). Voor behandeling wordt een BMI-grens van maximaal 33 gehanteerd. Medisch Centrum Kinderwens werkt samen met een dietist om deze grens te bereiken en indien mogelijk te verlagen. Bereken zelf uw BMI via deze link.
Voor het invriezen van eicellen op sociale indicatie geldt een leeftijdsgrens van 40 jaar. U mag de eicellen tot uw 50e verjaardag laten terugplaatsen.
In principe stoppen alle behandelingen op de 43e verjaardag. Hierop is een uitzondering wanneer u gebruik maakt van ingevroren eicellen, ingevroren embryo's of een eigen eiceldonatrice.
Voorwaarden voor een behandeling met embryodonatie kunt u lezen in onze informatie brochure.
Vanwege het tekort aan zaaddonoren hanteren wij voor alleenstaande vrouwen een postcode gebied. Bent u woonachtig in postcode gebied 2200 t/m 2899, dan kunt u gebruik maken van onze spermabank. Hiervoor geldt een wachtperiode van ongeveer 1 jaar.
Wanneer u een eigen eiceldonatrice heeft, dan hanteren wij een leeftijdsgrens van 40 jaar voor uw donatrice. U kunt eicellen van uw donatrice tot uw 50e verjaardag gebruiken.
Voorwaarden voor het gebruik van eicellen uit onze eicelbank kunt u lezen in onze informatie brochure.
Voor behandelingen met donorzaad van onze eigen spermabank geldt een wachttijd van ongeveer 1 jaar.

Lees meer over het eerste bezoek

Verdere onderwerpen waarin u geïnteresseerd zou kunnen zijn

hPopulaire onderwerpen

Onze aanpak

Kosten