Contact

We zijn er voor u!

Als u vragen heeft, laat het ons weten!

Openingstijden:
Ma - Vrij: 09:00 - 16:30
Zat: 10:00 - 13:00

Maak nu een afspraak:
☎ +31 (0) 71 58 12 300

Voor noodsituaties:
+31 (0) 6 25257420

✉ info[at]mckinderwens.nl

Kans op een zwangerschap na een vruchtbaarheidsbehandeling

19. september 2017


In het medisch tijdschrift ‘Human Reproduction’ stond recent een artikel over de kans op een levend geboren kind voor koppels die starten met een vruchtbaarheidsbehandeling.

Het is een interessant artikel dat hier een duidelijk overzicht van geeft.

Het artikel is geschreven door een Deense onderzoeksgroep. Interessant hieraan is dat in Denemarken op een  vergelijkbare manier gewerkt wordt in vruchtbaarheidscentra als in Nederland waardoor de uitkomsten ook goed voor vrouwen in Nederland kunnen gelden.

Het onderzoek

In Denemarken worden alle uitkomsten van vruchtbaarheidsbehandelingen en alle geboortes geregistreerd in een landelijk registratie systeem.

In dit onderzoek werden gegevens verzameld van 19.884 koppels die gestart zijn met een vruchtbaarheidsbehandeling. Deze koppels ondergingen gezamenlijk 75.102 vruchtbaarheidsbehandelingen. Behandelingen met donorzaad of donoreicellen werden niet meegenomen in dit onderzoek, evenals vrouwen die al eerder zwanger waren geworden na een vruchtbaarheidsbehandeling. Koppels die eerder spontaan zwanger waren geworden en nu startten met een behandeling, werden wel meegenomen in dit onderzoek.Vanaf de start van de behandeling werden de koppels 2-5 jaar gevolgd.

Van de 19.884 koppels die onderzocht werden, startten 12.488 koppels met een IUI behandeling en 7.396 met een IVF/ICSI behandeling. In de onderstaande tabel zie je een overzicht van de karakteristieken van de koppels (idiopathic betekent onbegrepen)

Zwangerschappen na IUI

59% van de koppels die met een IUI behandeling startten was binnen 2 jaar zwanger. Alle koppels zijn voor dit onderzoek 5 jaar gevolgd en 75,2% is in deze periode zwanger geworden.  Ruim 1/3 van de koppels werd in deze periode zwanger na een IUI behandeling. Ongeveer een kwart werd zwanger na een IVF/ICSI behandeling en bijna 20% werd op een natuurlijke manier zwanger.

Zwangerschappen na IVF

Ruim de helft van de koppels die met een IVF behandeling startten was binnen 2 jaar zwanger. Na 5 jaar was bijna 2/3 van de koppels zwanger. Ruim 10% werd op een natuurlijke manier zwanger.

Leeftijd van de vrouw

Dat leeftijd invloed heeft op de kans om zwanger te worden is voor velen wel bekend. Tijdens dit onderzoek werd uitgezocht hoe groot de invloed was van de leeftijd.

Voor vrouwen ouder dan 35 jaar nam de kans om op het krijgen van een kind ieder jaar met ongeveer 16% af. Bij vrouwen boven de 40 jaar nam de kans op een levend geboren kind ieder jaar dat de vrouw ouder werd met ongeveer 35% af.

In het gehele onderzoek was de zwangerschapskans binnen 5 jaar voor vrouwen jonger dan 35 jaar 80% en voor vrouwen ouder dan 40 was deze kans 26%.

Gewicht

Gewicht heeft een grote invloed op de kans om zwanger te worden. Zowel een te laag als een te hoog gewicht zorgt voor een afname van de kansen. Body mass index (BMI) is een manier om het gewicht uit te drukken ten opzichte van de lengte.

Voor vrouwen met een BMI onder de 20 zorgde een stijging van de BMI met 1 punt voor ongeveer 10% meer kans op een zwangerschap.

Bij vrouwen met een BMI boven de 30 nam de kans met 7% af bij ieder punt dat de BMI hoger was.

Wij zijn er voor u!

Als u vragen heeft, laat het ons weten!

Openingstijden:
Ma - Vrij: 09:00 - 16:30
Zat: 10:00 - 13:00

Maak nu een afspraak:
☎ +31 (0) 71 58 12 300

Voor noodsituaties:
+31 (0) 6 25257420

✉ info[at]mckinderwens.nl

Fax: (071) 581 23 09