We zijn er voor u!

Als u vragen heeft, laat het ons weten!

Openingstijden telefonisch:
We zijn voor vragen en het maken van afspraken telefonisch te bereiken op werkdagen van 8:00 tot 12:00 uur en van 13:00 tot 15:30 uur en op zaterdag van 10:00 tot 13:00 uur. Op zondag zijn we voor eigen cliënten van 10:00 uur tot 13.00 uur bereikbaar.

Openingstijden (op afspraak):
maandag 07:30- 17:00
dinsdag 07.30- 20.30
woensdag 07:30- 17:00
donderdag 07:30- 17:00
vrijdag 07:30- 17:00
zaterdag 08:30- 15:00
zondag 08:30- 15:00

Maak nu een afspraak:
☎ +31 (0)71 58 12 300

Bij medische problemen buiten kantoortijden:
+31 (0) 6 25257420

✉ info[at]mckinderwens.nl

Miskraam

Het risico op een miskraam bij een vruchtbaarheitdsbehandeling

Miskramen zijn helaas geen uitzondering. Volgens actuele schattingen eindigt ca. 8-10% van alle zwangerschappen in een miskraam. Dit geldt echter net zo zeer voor zwangerschappen die op de natuurlijke manier tot stand komen als voor zwangerschappen na een vruchtbaarheidsbehandeling. Een groot deel van al deze zwangerschappen eindigt in een zeer vroeg stadium, zonder dat de vrouw heeft opgemerkt dat ze zwanger geweest is. Wanneer er een verstoring is opgetreden in de aanleg van de zwangerschap, dan zal de zwangerschap zich niet verder ontwikkelen. In het algemeen geldt dat bij IVF het risico op een miskraam met ca. 15% iets hoger ligt dan bij op natuurlijke wijze ontstane zwangerschappen. Dit heeft te maken met de hogere gemiddelde leeftijd van IVF-patiëntes.

Wat zijn de meest voorkomende oorzaken van een miskraam?

Veruit de bekendste oorzaak van miskramen zijn chromosomale afwijkingen:  onregelmatigheden in het aantal chromosomen of in de chromosoomstructuur van het embryo. De kans dat zulke afwijkingen optreden, neemt sterk toe met de leeftijd van de vrouw. Leeftijd is dan ook een belangrijke factor bij miskramen: tegelijk met het dalende cijfer van het aantal zwangerschappen dat op natuurlijke wijze tot stand komt, stijgt het risico op een miskraam vanaf 35 jaar. Andere factoren die een rol kunnen spelen bij (herhaalde) miskramen zijn: 

  • Hormonale oorzaken: de cyclus van de vrouw wordt aangestuurd door hormonen. Een hormonale disbalans kan daarom de de kans op een miskraam beïnvloeden. Bekende hormonale stoornissen zijn onder andere PCOS, een traag werkende schildklier en een storing bij de aanmaak van progesteron.
  • Orgaanoorzaken: aangeboren afwijkingen, vergroeiingen of vleesbomen in de baarmoeder bemoeilijken de groei van het embryo en verhogen het risico op een miskraam in hoge mate. Bij vrouwen met afwijkingen aan de baarmoeder is de vruchtbaarheid in sommige gevallen zodanig verminderd dat de kans op een innesteling nihil is.
  • Verhoogde neiging tot trombose: bij vrouwen met een afwijking in de bloedstolling kan de doorbloeding van de placenta tijdens de zwangerschap verstoord worden. Het tekort aan voedingsstoffen dat hierdoor bij het embryo ontstaat, kan tot een miskraam leiden.

Het ontstaan van een mensenleven is een complex proces. Ondanks vergevorderd onderzoek is het niet altijd mogelijk een eenduidige oorzaak aan te wijzen voor herhaalde miskramen. In onze kliniek zullen we u uitgebreid informeren over de onderzoeks- en behandelingsmogelijkheden, altijd met het doel de optimale omstandigheden te creëren waaronder uw kinderwens gerealiseerd kan worden. 

Zwanger worden na een miskraam

Als u heeft geprobeerd om op de natuurlijke manier zwanger te worden en daarbij meerdere miskramen heeft gekregen, dan is de kans dat een volgende zwangerschap eindigt in de bevalling van een gezond kind, in de meeste gevallen hoger dan de kans dat u opnieuw een miskraam door zult maken. In sommige gevallen kan een vruchtbaarheidsbehandeling uitkomst bieden. Het is hiervoor wel noodzakelijk dat het vruchtbaarheidsonderzoek een eenduidig resultaat oplevert. Houd er daarbij rekening mee dat er niet altijd een duidelijke oorzaak voor een miskraam te vinden is. Ook een ongezonde levensstijl, roken, stress en medicijngebruik kunnen het risico op afbreking van een zwangerschap verhogen. Onze ervaren artsen zullen op basis van het onderzoek de mogelijkheden en grenzen van een vruchtbaarheidsbehandeling met u bespreken en u adviseren over het vervolg.

Miskramen: feiten en cijfers

  • Een miskraam wordt gedefinieerd als een zwangerschap die eindigt voordat een zwangerschapsduur van 16 weken is bereikt.
  • Zo'n 80% van de miskramen treedt voor het einde van de 12e zwangerschapsweek op.
  • Het risico op een miskraam is groter als een vrouw al eerder een miskraam heeft meegemaakt en stijgt verder naarmate er sprake is van meer eerdere miskramen
  • Bij vrouwen tussen de 20 en 25 jaar is het risico op een miskraam gemiddeld 9%. Bij vrouwen boven de 45 is dit ca. 75%

Verdere onderwerpen waarin u geïnteresseerd zou kunnen zijn

hPopulaire onderwerpen

Oorzaken van onvruchtbaarheid

Endometriose

Psychologische factoren