Contact

We zijn er voor u!

Als u vragen heeft, laat het ons weten!

Openingstijden:
Ma - Vrij: 09:00 - 16:30
Zat: 10:00 - 13:00

Maak nu een afspraak:
☎ +31 (0) 71 58 12 300

Voor noodsituaties:
+31 (0) 6 25257420

✉ info[at]mckinderwens.nl

Gebruikersvoorwaarden en cookiebeleid

Bescherming van de privacy

De bescherming van uw persoonsgegevens nemen wij zeer serieus en wij houden ons strikt aan de regels van de wetten inzake de bescherming van de privacy. Persoonsgegevens worden op deze website alleen in de technisch en organisatorisch noodzakelijke omvang geregistreerd. De geregistreerde gegevens worden in geen geval verkocht. De volgende verklaring geeft u een overzicht over hoe wij deze bescherming garanderen en welke soort gegevens voor welk doel geregistreerd worden.

§ 1 Aansprakelijkheidsbeperking, geen contractuele relatie

De inhoud van deze website wordt met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De provider geeft echter geen garantie voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de gepresenteerde inhoud. Met naam gekenmerkte bijdragen geven de mening van de betreffende auteur en niet altijd de mening van de provider weer. Door het zuivere gebruik van de website van de provider komt geen contractuele relatie tussen de gebruiker en de provider tot stand. Bijgevolg resulteren daaruit ook geen contractuele of quasi-contractuele aanspraken jegens de provider. Voor het geval dat het gebruik van de website toch tot een contractuele relatie leidt, geldt puur bij wijze van voorzorg de volgende aansprakelijkheidsbeperking: Bijgevolg resulteren daaruit ook geen contractuele of quasi-contractuele aanspraken jegens de provider. Voor het geval dat het gebruik van de website toch tot een contractuele relatie leidt, geldt puur bij wijze van voorzorg de volgende aansprakelijkheidsbeperking: De provider is aansprakelijk voor opzettelijkheid en grove nalatigheid en aansprakelijk bij schending van een belangrijke contractuele plicht. De provider is aansprakelijk met beperking tot vervanging van de bij het afsluiten van het contract voorzienbare contracttypische schade die te wijten is aan een licht nalatige schending van contractuele plichten door hem of door een van zijn wettelijke vertegenwoordigers of helpers. Bij een licht nalatige schending van bijkomende plichten, die geen contractuele plichten zijn, aanvaardt de provider geen aansprakelijkheid. De aansprakelijkheid voor schade die onder de bescherming van een door de provider gegeven garantie of toezegging valt evenals de aansprakelijkheid voor claims op grond van de wet inzake de productaansprakelijkheid en voor schade aan lijf, leden en gezondheid blijven hierdoor onverlet.

§ 2 Externe links

Deze website bevat links naar websites van derden (“externe links”). Deze websites vallen onder de aansprakelijkheid van de exploitant in kwestie. De provider heeft bij de eerste verbinding van de externe links de vreemde inhoud op eventuele rechtsschendingen gecontroleerd. Op dat tijdstip waren geen rechtsschendingen zichtbaar. De provider heeft geen invloed op de actuele en toekomstige layout en op de inhoud van de gelinkte pagina’s. Het aanbrengen van externe links betekent niet dat de provider zich de inhoud eigen maakt die achter de verwijzing of achter de link ligt. Een permanente controle van de externe links kan van de provider zonder concrete aanwijzingen voor rechtsschendingen niet in redelijkheid worden verlangd. Bij kennisneming van rechtsschendingen, worden dergelijke externe links echter onmiddellijk verwijderd.
Bij vonnis van 12 mei 1998 – 312 O 85/98 – “Aansprakelijkheid voor links” heeft het Landgericht (LR) Hamburg beslist dat men door het plaatsen van een link eventueel medeverantwoordelijk is voor de inhoud van de gelinkte pagina. Dit kan – aldus het LG – alleen verhinderd worden door zich uitdrukkelijk van deze inhoud te distantiëren. Hierbij distantiëren wij ons uitdrukkelijk van elke inhoud op alle pagina’s waarnaar op deze pagina wordt gelinkt. Deze verklaring geldt voor alle op onze homepage aangebrachte links. Voor de inhoud van de gelinkte pagina’s zijn uitsluitend de desbetreffende exploitanten verantwoordelijk.

§ 3 Beschikbaarheid van de website

De provider zal zich moeite getroosten om zijn diensten izo veel mogelijk onderbrekingsvrij aan te bieden. Ook bij de nodige zorgvuldigheid kunnen uitvaltijden echter niet uitgesloten worden. De provider behoudt zich het recht voor zijn aanbod op elk ogenblik te veranderen of te stoppen.

§ 4 Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

De op deze website gepubliceerde inhoud is onderworpen aan het Duitse auteurs- en intellectuele eigendomsrecht. Elk door het Duitse auteurs- en intellectuele eigendomsrecht niet toegestane gebruik vereist de voorgaande schriftelijke toestemming van de provider of van de betreffende rechthebbende. Dit geldt in het bijzonder voor reproductie, bewerking, vertaling, opslag, verwerking c.q. weergave van inhoud in databases of andere elektronische media en systemen. Inhoud en rechten van derden zijn daarbij als dusdanig gekenmerkt. De niet toegestane reproductie of doorgave van afzonderlijke inhoud of volledige pagina’s is niet toegestaan en is strafbaar. Alleen het maken van kopieën en het downloaden voor persoonlijk, privé en niet commercieel gebruik is toegestaan.
Links naar de website van de provider zijn altijd welkom en vereisen geen toestemming door de provider van de website. De weergave van deze website in vreemde frames is alleen toegestaan met toestemming.

§ 5 Geen aanmaning zonder voorgaande contactopname

Indien de inhoud of de presentatie van deze pagina’s rechten van derden of wettelijke bepalingen schendt, wordt om een desbetreffende mededeling, zonder kostennota, verzocht. Om onnodige rechtsgedingen en kosten te vermijden, verzoeken wij in geval van concurrentie-, copyright- en gegevensrechtelijke of andere geschillen reeds op voorhand contact met ons op te nemen. Wij garanderen u dat wij terecht gereclameerde passages of procedures onmiddellijk zullen verwijderen, zonder dat u daartoe rechtsbijstand zult moeten inschakelen. Het verwijderen van een mogelijkerwijs van deze pagina’s uitgaande schending van octrooirechten door titularissen van octrooirechten zelf mag niet zonder onze toestemming geschieden. Tevens maken wij erop attent dat wij anders kostennota’s van advocaten met verwijzing naar uw schadeverminderingsplicht als zijnde onterecht zullen afwijzen en, indien nodig, als tegeneis wegens schending van voornoemde bepalingen zullen indienen.

§ 6 Gegevensverwerking op deze website

Onze server verzamelt informatie en slaat deze automatisch op in logfiles, die uw browser naar ons verzendt. Dit zijn:
- Browsertype/ -versie
- Gebruikte besturingssysteem
- Referrer URL (de eerder bezochte pagina)
- Hostnaam van de bezoekende computer (IP adres)
- Tijdstip van de serveraanvraag.
Deze gegevens kunnen door ons niet aan bepaalde personen worden toegewezen. Deze gegevens worden niet met andere gegevensbronnen samengevoegd.

§ 7 Cookies

De internetpagina’s gebruiken op meerdere plaatsen zogenaamde cookies. Ze dienen om ons aanbod gebruikersvriendelijker, effectiever en zekerder te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden, die op uw computer opgeslagen worden en die uw browser bewaart. De meeste van de door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde “sessie-cookies”. Ze worden na het einde van uw bezoek automatisch gewist. Cookies richten geen schade aan op uw computer en bevatten geen virussen.

§ 8 Formulieren

In de op de website ter beschikking gestelde formulieren verzoeken wij u om de noodzakelijke informatie. Voor informatie, die u ons bijkomend ter beschikking stelt, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid. De naar ons gestuurde informatie wordt alleen voor het vermelde doel geregistreerd, verwerkt en opgeslagen.

§ 9 Google Analytics

Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (“Google“). Google Analytics gebruikt zogenaamde “cookies”, tekstbestanden die op uw computer opgeslagen worden en die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt in de regel naar een server van Google in de Verenigde Staten gezonden en daar opgeslagen. In geval van de activering van de IP-anonimisering op deze website wordt uw IP-adres door Google echter binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere lidstaten van het verdrag van de Europese Economische Ruimte van te voren ingekort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledig IP-adres naar een server van Google in de Verenigde Staten gezonden en daar ingekort. De IP-anonimisering is op deze website actief. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over uw activiteiten op deze website samen te stellen, en om andere met het gebruik van de website en van het internet verbonden diensten aan de exploitant van de website te verrichten. Het in het kader van Google Analytics door uw browser doorgezonden IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd. U kunt de opslag van cookies door een instelling van uw browsersoftware verhinderen; wij wijzen u er echter op dat u in dit geval eventueel niet alle functies van deze website in hun volledige omvang kunt gebruiken. Bovendien kunt u de registratie van de door de cookie gegenereerde en aan uw gebruik van de website gegevens (incl. uw IP-adres) door Google en de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen, door de op de volgende link beschikbare browser-plugin te downloaden en te installeren: tools.google.com/dlpage/gaoptout. Als alternatief voor de browser-add-on of binnen browsers op mobiele toestellen klikt u op deze link om de registratie door Google Analytics op deze website in de toekomst te verhinderen (de opt out werkt alleen in de browser en uitsluitend voor dit domein). Daarbij wordt een opt-out-cookie op uw toestel opgeslagen. Als u uw cookies in deze browser verwijdert, moet u opnieuw op deze link klikken.

§ 10 Google Adwords

Wij gebruiken op onze website met Google AdWords een online reclameprogramma van Google Inc. Daarbij wordt ook conversion tracking toegepast. Met behulp van deze tool plaatst Google AdWords een cookie op uw pc als u via een Google-advertentie op onze website komt. De cookie is na 30 dagen niet meer werkzaam. Deze dient niet voor persoonlijke tracering. Als u als gebruiker onze website bezoekt en de cookie nog actief is, zien Google en wij dat u de betreffende reclame hebt aangeklikt en naar deze pagina bent doorgestuurd. Hierbij wordt aan iedere Google AdWords-klant een andere cookie toegewezen. Cookies zijn zo niet via de websites van de AdWords-klanten traceerbaar. Met de via conversioncookies verkregen informatie worden conversionstatistieken voor AdWords-klanten gegenereerd. Wij als klant worden zo geïnformeerd over het totale aantal gebruikers dat op onze advertentie heeft gereageerd en vervolgens naar een van een conversion-trackingtag voorziene website is doorgestuurd. Wij ontvangen bij deze procedure geen informatie waarmee wij u als gebruiker persoonlijk kunnen identificeren. Mocht u de trackingprocedure afwijzen, is de cookie van Google-Conversion-Tracking via uw internetbrowser te deactiveren. Gebruik zo nodig de helpfunctie van de browser voor meer informatie. Meer informatie over de privacyverklaringen van Google vindt u op http://www.google.de/policies/privacy/.

§ 11 Hotjar

Voor de verbetering van de gebruikerservaring maakt deze website gebruik van de software Hotjar (https://www.hotjar.com, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, Europa) . Met behulp van Hotjar kan het gebruikersgedrag (muisbewegingen, kliks, scrollhoogte, etc.) op websites gemeten en geanalyseerd worden. Daartoe zet Hotjar cookies op eindtoestellen van de gebruikers en kan zo gegevens van gebruikers zoals browserinformatie, bedrijfssysteem, duur van bezoek op een pagina, etc. op anonieme wijze opslaan. U kunt de gegevensverwerking door Hotjar verhinderen, door in de instellingen van uw webbrowser het gebruik van cookies te deactiveren en reeds actieve cookies te verwijderen. Meer informatie over de gegevensverwerking door Hotjar vindt u hier.

§ 12 MaTelSo

Voor de verbeterde beoordeling via welke kanalen c.q. welke websites oproepen gegenereerd werden, maakt deze website gebruik van de Calltracking-tool van MaTelSo voor het tracken van telefoonoproepen. MaTelSo is een Duitse provider (MaTelSo GmbH, Heilbronner Str. 150, 70191 Stuttgart, Duitsland, www.matelso.de). De tool is voor rapportering verbonden met Google Analytics. Meer informatie vindt u op: https://www.matelso.de/.

§ 13 Newsletter

Wanneer u de op de website aangeboden newsletter wenst te ontvangen, hebben wij van u een geldig e-mailadres en informatie nodig, waarmee wij kunnen controleren dat u zelf de eigenaar van het aangegeven e-mailadres bent danwel dat de eigenaar daarvan akkoord gaat met de ontvangst van de newsletter. Andere gegevens worden niet geregistreerd. Uw instemming met de opslag van de gegevens, het e-mailadres en het gebruik daarvan voor verzending van de newsletter kunt u te allen tijde herroepen.

§ 14 Gebruik van Facebook Pixel

Deze website gebruikt de analysetool 'Facebook Pixel' van Facebook Inc. ('Facebook'). Deze functie dient ertoe, bezoekers van deze website tijdens hun bezoek aan het sociale netwerk Facebook interesse-gerelateerde advertenties ('Facebook-ads) te presenteren.door middel van conversion tracking, conversionoptimalisatie, doelgroep-retargeting, dynamic ads, gebruikerspecifieke conversions en een uitgebreide synchronisatie. Daarvoor is op deze website een desbetreffende tag van Facebook geïmplementeerd. Via deze tag wordt bij het bezoek aan de website direct verbinding met dee Facebook-servers gemaakt. Daarbij wordt informatie naar de Facebook-server gezonden dat u deze website hebt bezocht en Facebook wijst deze informatie toe aan uw persoonlijke Facebook-gebruikersaccount. Meer informatie over het verzamelen en gebruik van gegevens door Facebook en over uw rechten in dezen en de mogelijkheden ter bescherming van uw privacy vindt u in de privacyverklaringen van Facebook op https://www.facebook.com/about/privacy/. In plaats hiervan kunt u ook de remarketing-functie 'Custom Audiences' op https://www.facebook.com/settings/ deactiveren. Daarvoor moet u bij Facebook aangemeld zijn.

§ 15 Informatierecht

U heeft te allen tijde het recht op informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, hun herkomst en hun ontvangers alsmede over het doel van de opslag. Informatie over de opgeslagen gegevens krijgt u van onze functionaris voor de gegevens- en privacybescherming.

§ 16 Overige informatie

Uw vertrouwen is belangrijk voor ons. Daarom beantwoorden wij te allen tijde graag uw vragen betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens. Heeft u vragen waarvoor u in deze verklaring geen antwoord gevonden heeft of wenst u gedetailleerde informatie ter zake, neem dan contact op met onze functionaris voor de gegevens- en privacybescherming.

§ 17 Toepasselijk recht

Uitsluitend het geldende recht van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing.

Bij verdere vragen gelieve u zich te wenden tot uw eigen bevoegde functionaris voor de gegevens- en privacybescherming.

Wij zijn er voor u!

Als u vragen heeft, laat het ons weten!

Openingstijden:
Ma - Vrij: 09:00 - 16:30
Zat: 10:00 - 13:00

Maak nu een afspraak:
☎ +31 (0) 71 58 12 300

Voor noodsituaties:
+31 (0) 6 25257420

✉ info[at]mckinderwens.nl

Fax: (071) 581 23 09