+49 (0)211 90 19 718

Neem direct contact met ons op voor vragen of het maken van een afspraak. We staan voor u klaar!

Openingstijden telefonisch:
We zijn voor vragen en het maken van afspraken telefonisch te bereiken:
Ma, Di, Do: 08:00–12:30 en
14:00–16:00 uur.
Woe, Vr: 08:00–12:30 uur.
Buiten deze tijden is ons spoednummer bereikbaar.

Bereikbaarheid Callcenter:
Alleen voor maken van afspraken (Duitse taal)
Ma-Vr: 07:00–20:00: +49 (0)211 90 19 70

Maak nu een afspraak:
NL: ☎ +49 (0)211 90 19 718
Bij medische problemen buiten kantoortijden:
☎ +49 (0)172 56 97 891

info.nl@vivaneo-duesseldorf.de

Wat is ICSI?

Naast IVF is ook ICSI mogelijk. ICSI is de afkorting van Intra Cytoplasmatische Sperma Injectie: het injecteren van één zaadcel in het plasma van de eicel. De behandeling is dezelfde als die bij IVF, maar de procedure in het laboratorium om de bevruchting van de eicel te bereiken is anders. De zaadcel wordt bij de ICSI-behandeling in de eicel gebracht om bevruchting na te streven.

Voor wie is ICSI?

De ICSI-behandeling wordt toegepast bij paren waarvan de man verminderd vruchtbaar is, door bijvoorbeeld een slechte zaadkwaliteit (minder dan 1 miljoen zaadcellen, te weinig beweeglijk zaad of afwijkend van vorm) of wanneer de man veel antistoffen in zijn sperma heeft (immunologische infertiliteit). Een andere indicatie kan zijn wanneer bij de IVF-behandeling, ondanks voldoende zaadcellen, nauwelijks (minder dan 10 % van de eicellen) of geen bevruchting is opgetreden.

Kans op zwangerschap

Of u met ICSI zwanger zult worden, hangt grotendeels af van uw leeftijd, de duur van het uitblijven van een zwangerschap, of u eerder zwanger bent geweest en de hoeveelste ICSI-behandeling het is.

De kans op een zwangerschap bij een IVF-cyclus is gemiddeld 25 tot 30 procent; de kans op de geboorte van een kind is gemiddeld 20 procent.

Na drie ICSI-behandelingen is de kans op de geboorte van een kind gemiddeld 40 tot 50 procent. In Nederland is ongeveer 2 procent van alle pasgeborenen ontstaan door een ICSI-behandeling. Bij ongeveer de helft van alle paren die ICSI-behandelingen ondergaan, ontstaat geen doorgaande zwangerschap. Dit kan meerdere oorzaken hebben.

Wachttijd

Vooralsnog kent Vivaneo voor ICSI-behandelingen geen wachttijd. In overleg met uw behandelend arts zal voor u persoonlijk bekeken worden welke behandeling optimaal is en welk behandelschema u hiervoor krijgt.

Kosten van uw behandeling

Onder de basisverzekering vallen de eerste 3 ICSI-behandelingen, inclusief de kosten van de hormoonmedicatie. Toch kan het zijn dat u een gedeelte van de kosten zelf moet betalen, omdat wij met uw verzekeraar geen contract hebben of omdat onderdelen van de behandeling niet door de Nederlandse verzekering worden vergoed.

Het kan zijn dat u naast uw basisverzekering een aanvullende verzekering of restitutiepolis hebt afgesloten. Soms vergoedt deze aanvullende verzekering wél de kosten. Sommige verzekeraars vergoeden een 4e en soms zelfs een 5e ICSI-poging.

Lees daarom altijd uw polis na en overleg met uw zorgverzekeraar voor u een ICSI-behandeling gaat starten!

Wij willen u er op wijzen dat, indien u verzekerd bent bij een zorgverzekeraar waarmee wij geen contract hebben afgesloten, de kosten van uw behandeling aan u worden gefactureerd. U declareert op uw beurt deze facturen bij uw verzekeraar.

Soms is het nodig om vooraf toestemming te vragen voor een ICSI- behandeling in het buitenland. Informeer hiernaar bij u zorgverzekeraar! Wij zullen u helpen met het uitvoeren van deze aanvraag.

Leeftijd

In de meeste klinieken wordt u niet meer geholpen als u ouder bent dan 41 jaar. Na 41 jaar daalt namelijk de kans op een levend geboren kind sterk, terwijl de risico's bij een eventuele zwangerschap en bevalling toenemen.

Vivaneo streeft ernaar de behandeling te individualiseren en zal in overleg met u kijken of een behandeling nog zinvol kan zijn.

Voorbereiding op uw ICSI-behandeling

Als éénmaal de indicatie voor ICSI is gesteld, wordt er samen met u een IVF-gesprek gepland. U wordt dan door uw arts geïnformeerd over de behandeling. Er wordt een behandelschema gemaakt en met u besproken, er zullen prikinstructies worden gegeven, eventueel bloedonderzoek gedaan worden en de benodigde medicatie wordt voorgeschreven. Op de eerste dag van de menstruatie meldt u zich telefonisch (+49 211 9019718) of via mail (info.nl[at]vivaneo-duesseldorf.de) bij ons voor het starten van de behandeling.

De behandeling

Een ICSI-behandeling bestaat uit vier fasen en neemt, afhankelijk van het schema en de gebruikte hormonen, ongeveer drie weken in beslag:

 • Fase 1: De rijping van de eicellen: stimulatie
 • Fase 2: Het aanprikken van de follikels: punctie 
 • Fase 3: De laboratoriumfase: bevruchting 
 • Fase 4: Het in de baarmoeder plaatsen van de bevruchte eicellen (embryo's): embryotransfer

Fase 1: de Stimulatie

Voorafgaand aan de behandeling zal bij de diagnostische dag een vaginale echoscopie worden gemaakt en een sperma-analyse worden uitgevoerd. Hierbij wordt gekeken of de baarmoeder en eierstokken er normaal uitzien en de kwaliteit van het sperma voldoende is voor de bedoelde behandeling.

Als dit zo is, dan mag u starten met hormoonstimulatie volgens het schema dat met u besproken is. Tijdens de hormoonstimulatie worden hormonen gebruikt om een vroegtijdige eisprong te voorkomen (GnRH-agonisten of GnRH-antagonisten) én hormonen om meerdere eicellen te laten rijpen (Gonadotrofinen/FSH).

Bijwerkingen van GnRH-agonisten en -antagonisten zijn minimaal en hangen af van de duur van gebruik. Sommige vrouwen kunnen last hebben van opvliegers of depressieve gevoelens. Bijwerkingen van Gonadotrofinen/FSH zijn zeldzaam, omdat u deze hormonen maar korte tijd gebruikt.

U kunt last krijgen van opgezette buik, buikpijn, misselijkheid, braken en diarree. Mocht u last krijgen van deze bijwerkingen, bespreek dit dan met uw arts.

Het proces van follikelrijping wordt door middel van echoscopie gevolgd. Soms wordt ter controle ook bloedonderzoek gedaan.

De 1e controle-echo is na ca. 1 week hormoonstimulatie (cyclusdag 9-10) en vervolgens op indicatie net zo lang tot de follikels groot genoeg zijn om een punctie te kunnen afspreken. Wij zullen, mede vanmwege de afstand, streven naar zo min mogelijk echoscopie. Alleen op indicatie zal de arts mogelijk vaker een echoscopie willen uitvoeren.

35 uur vóór de punctie moet u zichzelf nog eenmalig een extra hormoon (meestal Pregnyl® dat HCG bevat) toedienen ter voorbereiding op de punctie. Dit hormoon zorgt ervoor dat de eicellen loskomen van de follikelwand en zodoende met het follikelvocht weggezogen kunnen worden. Als besloten wordt dat de punctie kan worden gepland, dan krijgt u van ons een brief mee met daarop de tijdstip van de Pregnyl-injectie ( óf Ovitrelle® óf Decapeptyl®) en het tijdstip waarop u aanwezig moet zijn voor de punctie.

Fase 2: Punctie bij Vivaneo, Düsseldorf

In Düsseldorf worden puncties altijd onder algehele narcose verricht. De dag voor de punctie wordt u door de anaesthesioloog van Vivaneo gebeld omtrent de narcose. Het doel van dit contact is o.a. het stellen van vragen over uw gezondheid, eventueel medicijngebruik en het bestaan van mogelijke allergische reacties op medicatie in het verleden.

U bent een uur voor het afgesproken tijdstip NUCHTER aanwezig in Vivaneo en u wordt vervolgens voorbereid op de punctie. Tijdens de punctie zal uw partner (indien van toepassing) gevraagd worden een zaadmonster te produceren. Hij is dus niet bij de punctie aanwezig.

Vóór het aanprikken van de eiblaasjes wordt de vagina met behulp van een speculum en in warm water gedrenkte gazen eerst schoongemaakt. Vervolgens wordt de vaginale echo met daarop een naaldgeleider ingebracht. Door de naaldgeleider wordt de punctienaald gevoerd, waarmee de follikels aangeprikt en leeggezogen worden.

Zodra u zich weer goed voelt mag u naar huis, voor u naar huis gaat hoort u hoeveel eicellen er gevonden zijn. Soms kunt u nog wat suf zijn en het is dan ook verstandig die dag rustig aan te doen. De vrouw mag na de punctie niet zelf naar huis rijden, zorg eventueel voor vervoer.

NB: Omdat narcose in Nederland niet standaard bij IVF puncties wordt gebruikt, wordt de narcose helaas niet door uw verzekering vergoed.

NB: Om te rijden in Düsseldorf heeft u een Milieusticker (Umweltplakette) nodig op uw auto. Deze zijn te koop bij benzinestations langs de autobahn, maar is in Nederland ook online te koop. U riskeert een boete van € 80,- als u geen sticker heeft.

Fase 3: de Bevruchting

Het sperma dat voor de punctie ingeleverd is, ondergaat in het laboratorium een speciale behandeling om zoveel mogelijk goed beweeglijke zaadcellen te krijgen. Indien gebruikt wordt gemaakt van donorzaad, dan zal het donorzaad ontdooid worden en net als vers sperma “opgewerkt” worden.

Vervolgens brengt men in het laboratorium de eicellen en zaadcellen samen, waarna afgewacht wordt of er bevruchtingen optreden.

De dag na de punctie wordt u gebeld door Vivaneo met de resultaten van bevruchting en wanneer de eventuele embryotransfer zal zijn. (LET OP: Indien de punctie op zaterdag heeft plaatsgevonden, wordt u op MAANDAG gebeld over de bevruchting).

Fase 4 de Embryotransfer

Op de middag na de punctie start u met hormonen om het slijmvlies van de baarmoeder voor te bereiden op de plaatsing van een embryo. Deze hormonen gebruikt u in de vorm van vaginale zetpillen (Utrogestan® of Lutinus®), soms worden er ook nog 3-4 Pregnyl® 1500 mg -injecties aan toegevoegd.

U blijft de vaginale zetpillen gebruiken tot u een zwangerschapstest mag doen. Bijwerkingen van progesteron kunnen zijn: bloedverlies, gewichtstoename, acne, hoofdpijn of lichte buikpijn en pijnlijke of gespannen borsten.

Als na bevruchting van de eicellen embryo's zijn ontstaan, plaatst de arts deze op de derde tot vijfde dag na de punctie in de baarmoeder.

Naarmate meer embryo's in de baarmoeder geplaatst worden, wordt de kans op een zwangerschap wellicht groter, maar ook de kans op een meerling en de daarbij behorende complicaties nemen toe.

Het terugplaatsingsbeleid in uw specifieke situatie wordt vanzelfsprekend vooraf met u besproken.

De embryotransfer is niet pijnlijk. U kunt hooguit even een licht krampend gevoel in de buik hebben. Terwijl u in de beensteunen ligt spoelt de arts de vagina met water. Hierna brengt hij of zij een dun buisje in de baarmoeder en laat daar een of twee embryo’s achter. Na de embryotransfer wordt de katheter onderzocht in het laboratorium om er zeker van te zijn dat er geen embryo in de katheter is achtergebleven. Is dit wel het geval dan wordt de embryotransfer herhaald.

Na de terugplaatsing kunt u zelf niets doen om de kans op een zwangerschap te vergroten. Uw normale bezigheden kunnen gewoon doorgaan. U hoeft niet bang te zijn dat de embryo's vanzelf uit de baarmoeder vallen.

Resultaat van de behandeling

15 dagen na de punctie kunt u een zwangerschapstest doen. Indien deze positief is, dan blijft u de vaginale capsules gebruiken tot u 8 weken zwanger bent. Vraag zo nodig om een recept voor extra capsules.

Bij een negatieve zwangerschapstest of bij menstruatie kunt u het gebruik van de vaginale zetpillen stoppen. Wilt u ons bellen als de uitkomst van de ICSI-behandeling bekend is?

We plannen dan een vervolgafspraak om de behandeling te evalueren of- indien u zwanger bent- een 1e zwangerschapsecho bij een zwangerschapsduur van ± 7 weken.

Cryopreservatie, overgebleven embryo's

Als er bij de ICSI-behandeling meerdere embryo’s ontstaan zijn en ze zijn van goede kwaliteit, dan kunnen deze worden ingevroren. Dit wordt cryopreservatie genoemd. De embryo’s kunnen in principe op deze manier jaren bewaard blijven, maar overleven het invriezen en ontdooien niet altijd.

Vivaneo heeft een contract “Contract invriezen 2PN/embryo” opgesteld over wat er met de ingevroren embryo's gedaan moet worden als u en uw partner uit elkaar gaan, als één van u overlijdt of als u de embryo's niet meer wilt gebruiken. De bewaartermijn is meestal vijf jaar. U en uw partner hebben het beschikkingsrecht over de embryo's. De embryo’s worden niet gebruikt voor andere doeleinden dan het verwezenlijken van een zwangerschap bij u. Aan het bewaren van de embryo’s zullen kosten verbonden zijn.

Bloedonderzoek

Voor de start van de ICSI-behandeling zal bij u en uw partner bloedonderzoek worden gedaan naar infectieziekten zoals het aids-virus (HIV-test), hepatitis B- en C-virus. Bestaat een van deze infecties bij u of uw partner, dan worden er vanwege het risico van infectie geen embryo's ingevroren.

Cryo-embryo terugplaatsing

De plaatsing van cryo-embryo's kan plaatsvinden in een gewone menstruatiecyclus of na voorbereiding van het baarmoederslijmvlies met hormoontabletten. Dit laatste wordt ook wel kunstmatige cyclus genoemd. De gang van zaken omtrent de terugplaatsing van een cryo-embryo wordt met u besproken tijdens het ICSI-nagesprek welke gepland wordt als de zogenaamde “verse” poging niet gelukt is.

De kans op een zwangerschap na cryo-plaatsing bedraagt ongeveer 10% en is dus kleiner dan bij niet-ingevroren embryo's.

Eventuele bijwerkingen en complicaties van ICSI

 • Infectie
  Bij elke ICSI- behandeling bestaat een zeer kleine kans op infectie. Als u koorts krijgt (38 graden of hoger), buikpijn of andere afscheiding dan normaal, neem dan contact op met Vivaneo.
 • Bloeding
  Bij het aanprikken van de follikels bestaat een zeer kleine kans op een bloeding in de buik. Als u buikpijn of vaginaal bloedverlies krijgt, neem dan contact op met Vivaneo.
 • Overstimulatie
  In ongeveer 1 procent van de IVF-behandelingen ontstaat, na de punctie, het ovarieel hyper-stimulatiesyndroom (OHSS). De kans hierop is groter bij het PCO-syndroom. Bij OHSS ontstaan er meer eiblaasjes dan verwacht. U kunt dan hevige buikpijn of een opgeblazen gevoel krijgen, misselijk zijn en/of overgeven. Met rust en veel drinken kan OHSS overgaan, maar soms is opname in het ziekenhuis noodzakelijk.Als u bij de behandeling te veel eiblaasjes krijgt, raadt de gynaecoloog u af om zwanger te raken, omdat het risico op OHSS dan groter wordt. De IVF-behandeling zal dan niet verdergaan en u krijgt het advies geen gemeenschap te hebben. Neem contact op met VivaNeo Düsseldorf bij buikpijn, snelle toename van de buikomvang of snelle gewichtstoename.

Vivaneo is alleen voor spoedsituaties 7 dagen per week en 24 uur per dag bereikbaar op nummer +49 172 569 78 91. Mocht er een complicatie optreden, dan kunt u ons dus ook buiten kantoortijden bereiken.

Mogelijke andere gevolgen van een ICSI-behandeling

 • Miskraam en buitenbaarmoederlijke zwangerschap
  Bij een ICSI-zwangerschap lijkt de kans op een miskraam iets verhoogd, ongeveer 25%. Ook de kans op een buitenbaarmoederlijke zwangerschap neemt toe, met name als u een ICSI-behandeling krijgt omdat uw eileiders zijn beschadigd of afgesloten.
 • Meerlingzwangerschap
  De kans op een meerling is voor een deel in te schatten aan de hand van het aantal geplaatste embryo's. Ook als er één embryo is geplaatst kan er, net als bij een natuurlijke zwangerschap, een meerling ontstaan.Bij het terugplaatsen van twee embryo's is de kans op een tweelingzwangerschap afhankelijk van uw leeftijd en bedraagt deze ongeveer 10 tot 15 %. De kans op een drieling is klein.
 • Mogelijke gevolgen voor kinderen geboren na IVF-behandeling
  Bij kinderen die na een ICSI-behandeling zijn geboren, komen niet vaker aangeboren afwijkingen voor. ICSI-kinderen hebben een iets grotere kans op een voortijdige geboorte (gemiddeld vijf dagen), op groeiachterstand en op een iets lager geboortegewicht (90 gram lichter). Of deze verschillen op de lange termijn gevolgen hebben is niet bekend.
 • Onbekende gevolgen
  Hoewel de ICSI-behandeling sinds de jaren tachtig routinematig wordt toegepast, zijn er mogelijk gevolgen op de lange termijn die nu nog niet bekend zijn.Tot nu toe is na ICSI geen verhoogde kans op borst-, baarmoeder- of eierstokkanker aangetoond, maar de gevolgen op langere termijn zijn (nog) niet volledig bekend.

Verdere onderwerpen waarin u geïnteresseerd zou kunnen zijn

hPopulaire onderwerpen

IVF behandeling

Embryoterugplaatsing

Online Informatieavond

Registreer nu!

Gratis online informatieavond

Eerste consultatie

Registreer nu!

Eerste consultatie