Wij zijn voor u daar!

Leiderdorp
+31 71 58 12 300

info[at]mckinderwens.nl

Dusseldorf
+49 211 90 19 718

info.nl[at]vivaneo-duesseldorf.de

Als u vragen heeft, laat het ons weten!

Polar body diagnosis

Genetisch onderzoek van de eicellen bij IVF en ICSI

Elke eicel bevat het erfelijk materiaal van de moeder in de vorm van chromosomen. Wanneer de chromosomen verkeerd verdeeld zijn, komt het mogelijk niet tot een zwangerschap of wordt deze al in een vroeg stadium afgebroken. Dit geldt zowel voor zwangerschappen die op de natuurlijke manier tot stand komen als voor zwangerschappen via IVF. Een belangrijke factor voor de foutieve verdeling van chromosomen is het vorderen van de leeftijd van de vrouw. Vrouwen die in een van onze klinieken een IVF- of ICSI-behandeling willen ondergaan, kunnen de chromosoomverdeling van hun eicellen laten onderzoeken door middel van polar body diagnosis. Uit onze ervaring blijkt dat bij kunstmatige inseminatie het risico op een miskraam verkleind kan worden door deze methode, die ook wel polar body biopsy wordt genoemd. 

Hoe werkt polar body diagnosis?

Polar body diagnosis (polar body biopsy) wordt voorafgaand aan de kunstmatige inseminatie uitgevoerd. Al voordat de voorkernen van de vader en de moeder in de bevruchte eicel met elkaar versmelten, worden de beide poollichaampjes uit de eicel gehaald. Deze zijn voor de ontwikkeling van het embryo verder niet van belang. Onderzoek van het poollichaampje geeft indirecte informatie over de genetische samenstelling van de eicel, onder andere of er delen van chromosomen verplaatst zijn (translocatie), ontbreken of meervoudig aanwezig zijn (foutieve verdeling). Daarom spreekt men bij polar body diagnosis ook wel over indirect genetisch onderzoek. 

Wat is het verschil tussen polar body diagnosis en pre-implantatie genetische diagnostiek? 

Het belangrijkste verschil tussen pre-implantatie genetische diagnostiek (PGD) en polar body diagnosis zit in het moment van onderzoek. Bij PGD worden uit IVF gewonnen embryo's onderzocht die al uit 4 tot 8 cellen bestaan. Op grond van de geldende wetgeving die embryo's moet beschermen, is pre-implantatie genetische diagnostiek in veel landen, waaronder Duitsland, slechts beperkt toegestaan. Polar body diagnosis wordt toegepast in de zeer korte tijd tussen de bevruchting van de eicel en de versmelting van de beide celkernen, wanneer de bevruchting nog niet voltooid is. Hierdoor geldt polar body diagnosis als prefertilisatiediagnostiek en is het ook toegestaan in de landen waar PGD verboden is. 

Een ander verschil is het aantal afwijkingen dat door middel van het onderzoek kan worden opgespoord. Waar met PGD inmiddels zo'n 200 verschillende erfelijke ziekten en genetische afwijkingen kunnen worden geïdentificeerd, beperkt polar body diagnosis zich tot het onderzoeken van foutieve chromosoomverdelingen. Het risico op de overdracht van erfelijke ziekten is hiermee niet volledig uitgesloten. 

Voor wie kan polar body diagnosis nuttig zijn? 

  • Voor vrouwen boven de 35
  • Voor patiëntes met herhaaldelijke niet-geslaagde embryotransfers
  • Voor vrouwen met een voorgeschiedenis van herhaalde miskramen

De procedure is vooral geschikt voor patiëntes met minstens zes (maar liever meer) eicellen. Maar ook bij minder eicellen kan dit onderzoek nuttig zijn, bijvoorbeeld voor stellen met meerdere niet-geslaagde behandelingen.

Als pionier op het gebied van fertiliteitsbehandelingen hebben wij, VivaNeo en het onderzoekscentrum SH-Gen in Wiesbaden, een belangrijke stap gezet op zoek naar embryo's zonder chromosoomafwijkingen. Dankzij een nieuwe methode van polar body diagnosis kan het 'genetische spiegelbeeld' met zekerheid uitsluitsel geven over de gehele chromosoomindeling van bevruchte kiemcellen. Eicellen zonder chromosoomafwijkingen kunnen duidelijk geïdentificeerd worden. De gerichte transfer van de verder ontwikkelde cellen verhoogt de kans op een doorgaande zwangerschap in de eerste cycli.

De grenzen van polar body diagnosis

Polar body diagnosis richt zich uitsluitend op foutieve chromosoomverdelingen aan moederskant. Deze zijn verantwoordelijk voor 80% van de foutieve verdelingen in embryo's. Chromosomale afwijkingen in zaadcellen of eventuele latere foutieve verdelingen in embryo's blijven onopgemerkt. Deze kunnen eventueel in latere prenatale onderzoeken uitgesloten worden.

In bepaalde gevallen is het mogelijk dat niet alle poollichaampjes kunnen worden geanalyseerd. Hierdoor zijn de eicellen in kwestie niet met zekerheid te beoordelen. In zo'n geval bepalen onze artsen in overleg met de patiënt of een embryotransfer met deze eicellen moet worden uitgevoerd of niet. De uitgangssituatie is dan dezelfde als voor een patiënt bij wie geen polar body diagnosis is gedaan. 

Deze service bieden wij in de volgende centra aan

Düsseldorf

Deze behandeling bieden wij ook in Düsseldorf aan.

Meer informatie

Frankfurt

Hierover kunnen wij u ook in onze Kinderwenscentrum in Frankfurt raadplegen.

Meer informatie

Wels

Deze behandeling bieden wij ook in Wels aan.

Meer informatie

Wenen

Deze behandeling bieden wij ook in Wenen aan.

Meer informatie

Wiesbaden

Deze behandeling bieden wij ook in Wiesbaden aan.

Meer informatie

Verdere onderwerpen waarin u geïnteresseerd zou kunnen zijn

Gratis online

informatieavond Dusseldorf

Schrijf je in voor de online informatieavond

Eerste consultatie

Dusseldorf

Schrijf je in voor de eerste consultatie