Wij zijn voor u daar!

Leiderdorp
+31 71 58 12 300

info[at]mckinderwens.nl

Dusseldorf
+49 211 90 19 718

info.nl[at]vivaneo-duesseldorf.de

Als u vragen heeft, laat het ons weten!

ICSI

De intracytoplasmatische sperma-injectie (ICSI) is een speciale vorm van in-vitrofertilisatie (IVF). Daarbij wordt in het laboratorium een zaadcel rechtstreeks in het cytoplasma van een eicel geïnjecteerd. Om deze reden noemt men deze methode ook wel micro-injectie. Ze wordt al sinds 1992 succesvol toegepast. Bij een zeer beperkte spermakwaliteit is deze methode voor een stel vaak de enige mogelijkheid om een genetisch eigen kind te krijgen.

Wat zijn de redenen voor een ICSI?

Wat zijn de redenen voor een ICSI?

  • de vruchtbaarheid van de man dusdanig beperkt is dat zijn zaadcellen de eicellen niet zelfstandig kunnen bevruchten, of
  • eerdere pogingen met een traditionele IVF geen resultaat hebben gehad.

Hoe verloopt een ICSI?

1. Hormonale stimulatie

Net als bij een traditionele IVF moeten ook bij een ICSI meerdere eicellen gelijktijdig uitrijpen. Daarom gaat deze methode meestal samen met een hormoonbehandeling van de vrouw.

2.Verkrijging en voorbereiding van de eicellen

Als de eicellen rijp zijn, neemt de arts ze door middel van een follikelpunctie weg. Daarbij zuigt hij ze met een dunne naald onder echogeleiding uit de eierstokken op. Deze ingreep duurt slechts een paar minuten en vindt meestal plaats onder een korte narcose. Na de punctie worden de weggenomen eicellen meteen naar het IVF-laboratorium gebracht, waar ze voor bevruchting worden geprepareerd.

3. Sperma-afgifte van de man

De afgifte van het spermamonster vindt plaats kort voor of na de eicelpunctie. Daarna wordt het monster in het laboratorium opgewerkt, zodat zo veel mogelijk zaadcellen van goede kwaliteit beschikbaar zijn voor de ICSI.

4.Bevruchting van de eicellen in het laboratorium

Een deskundige in het IVF-laboratorium injecteert onder de microscoop met een speciale glazen naald een enkele spermacel rechtstreeks in een eicel (ICSI). De geïnjecteerde eicellen gaan daarna meteen in de broedstoof. De dag na de ICSI is te zien hoeveel van de behandelde eicellen zijn bevrucht (voorkernstadium). Ook de verdere ontwikkeling tot embryo's vindt plaats in de broedstoof (maximaal 5 dagen).

5. Embryotransfer in de baarmoeder

Net als bij een traditionele IVF plaatst de arts in overleg met de patiënte de embryo's terug in de baarmoeder. De arts gebruikt hiervoor een katheter van zachte kunststof; de behandeling zelf duurt maar een paar minuten. De embryo's kunnen zich nu in het baarmoederslijmvlies innestelen en zich daar verder ontwikkelen.
Na ongeveer 14 dagen kan een zwangerschapstest gedaan worden. Dan wordt duidelijk of de ingreep succesvol is geweest of moet worden herhaald.

Hoe groot is de kans op een geslaagde ICSI?

Bij een ICSI hangen de kansen op succes in belangrijke mate af van de leeftijd van de vrouw. Bij vrouwen in de leeftijd tot 30 jaar ligt die kans bij ongeveer 40 procent en in de leeftijd van 30 tot 39 jaar bij ongeveer 30 tot 35 procent . Dat betekent dat ongeveer een op de drie behandelingscycli tot een zwangerschap leidt.

Welke risico's zijn er bij een ICSI?

Een ICSI brengt ongeveer dezelfde risico's met zich mee als een IVF. Zo kan de hormoonbehandeling het zogenoemde overstimulatiesyndroom veroorzaken. Dat uit zich bijvoorbeeld in buikpijn, misselijkheid of ademnood. Bovendien kunnen er bij de follikelpunctie per ongeluk organen worden beschadigd. En ook een narcose is nooit helemaal zonder risico. Aangezien bij een ICSI meestal meerdere embryo's in de baarmoeder worden geplaatst, is er een verhoogd risico op een meerlingzwangerschap. De arts bespreekt de details met u tijdens het individuele adviesgesprek.

Worden de kosten van een ICSI vergoed?

In Duitsland vergoeden de wettelijke ziektekostenverzekeringen over het algemeen, onder bepaalde voorwaarden, 50 procent van de kosten van een ICSI. Echter voor niet meer dan drie pogingen.

Deze service bieden wij in de volgende centra aan

Aalborg

Deze behandeling bieden wij ook in Aalborg aan.

Meer informatie

Aarhus

Deze behandeling bieden wij ook in Aarhus aan.

Meer informatie

Berlijn

Deze behandeling bieden wij ook in Sydow aan.

Meer informatie

Düsseldorf

Deze behandeling bieden wij ook in Düsseldorf aan.

Meer informatie

Frankfurt

Hierover kunnen wij u ook in onze Kinderwenscentrum in Frankfurt raadplegen.

Meer informatie

Holbaek

Deze behandeling bieden wij ook in Holbaek aan.

Meer informatie

Klagenfurt

Deze behandeling bieden wij ook in Klagenfurt aan.

Mere informatie

Kopenhagen

Deze behandeling bieden wij ook in Kopenhagen aan.

Meer informatie

Leiderdorp

Deze behandeling bieden wij ook in Leiderdorp aan.

Meer informatie

Skive

Deze behandeling bieden wij ook in Skive aan.

Mere informatie

VivaNeo Stork image

StorkKlinik

Deze behandeling bieden wij ook in StorkKlinik aan.

Meer informatie

Wels

Deze behandeling bieden wij ook in Wels aan.

Meer informatie

Wenen

Deze behandeling bieden wij ook in Wenen aan.

Meer informatie

Wiesbaden

Deze behandeling bieden wij ook in Wiesbaden aan.

Meer informatie

Verdere onderwerpen waarin u geïnteresseerd zou kunnen zijn

bVivaNeo Woordenlijst

IMSI

Gratis online

informatieavond Dusseldorf

Schrijf je in voor de online informatieavond

Eerste consultatie

Dusseldorf

Schrijf je in voor de eerste consultatie