Wij zijn voor u daar!

Leiderdorp
+31 71 58 12 300

info[at]mckinderwens.nl

Dusseldorf
+49 211 90 19 718

info.nl[at]vivaneo-duesseldorf.de

Als u vragen heeft, laat het ons weten!

Embryoterugplaatsing

De embryoterugplaatsing, ook wel retransfer genoemd, is medisch gezien een vrij eenvoudige handeling. Maar voor de meeste stellen met een kinderwens is dat toch een heel bijzonder moment in de fertiliteitsbehandeling. Want nu plaatst de arts de embryo's in de baarmoeder. De zwangerschap kan beginnen.

Wanneer vindt de embryoterugplaatsing plaats?

Nadat de eicellen uit de eierstok zijn weggenomen (follikelpunctie), worden ze in het laboratorium meteen bevrucht door middel van een in-vitrofertilisatie (IVF) of een intracytoplasmatische sperma-injectie (ICSI). Daarna gaan ze in een broedstoof en beginnen ze zich te delen. Ze bevinden zich

  • op de eerste dag in het voorkernstadium (pronucleus- of PN-stadium),
  • op de tweede dag in het twee- tot viercellig stadium,
  • op de derde dag in het achtcellig stadium,
  • op de vierde dag in het morulastadium en
  • op de vijfde dag in het blastocystenstadium.

Vaak kan het zinvol zijn de embryoterugplaatsing op de derde dag na de follikelpunctie uit te voeren, dus als de embryo's zich in het achtcellig stadium bevinden. Wordt met de retransfer gewacht tot het blastocystenstadium, dan wordt het ook wel een blastocystentransfer genoemd.

Wat gebeurt er precies bij de embryoterugplaatsing?

De embryoterugplaatsing of transfer duurt slechts een paar minuten. Het is een routinematige ingreep die zonder narcose kan worden uitgevoerd. In overleg met de toekomstige ouders plaatst de arts, overeenkomstig de wettelijke bepalingen, het embryo of de embryo's in de baarmoeder. Hij gebruikt daarbij een katheter van zachte kunststof. De embryo's zijn op dat tijdstip nog nauwelijks zichtbaar voor het blote oog en bevinden zich in een heel klein druppeltje voedingsmedium. Dit kleine druppeltje wordt volledig pijnloos in de baarmoederholte gebracht.

 

Zodra de embryo's zich in de baarmoeder bevinden, kunnen ze zich in het baarmoederslijmvlies innestelen en zich daar verder ontwikkelen. De patiënte kan meteen na de ingreep weer naar huis. 

Waarop moet u na de embryoterugplaatsing letten?

Er zijn geen speciale gedragsregels na een embryoterugplaatsing. Het beste kan de patiënte haar normale dagelijkse leven weer hervatten. Vroeger werd vrouwen na een embryoterugplaatsing meerdere uren of zelfs dagen (bed)rust voorgeschreven. Volgens recente gegevens heeft deze maatregel echter geen gunstig effect op het zwangerschapspercentage of kan deze in het ergste geval zelfs contraproductief zijn omdat, door langdurige onbeweeglijkheid (bedrust), het risico op trombose toeneemt. Maar nicotine, alcohol en andere schadelijke genotmiddelen dient u vanaf nu vanzelfsprekend te vermijden. Bovendien is het aan te bevelen om op een gezonde leefstijl te letten.

 

Vooral het feit dat het teruggeplaatste embryo mogelijkheden tot verdere ontwikkeling laat zien, bepaalt of de embryoterugplaatsing daadwerkelijk gelukt is. Vanaf de embryoterugplaatsing heeft het stel nauwelijks nog invloed op het slagen van de poging. Twee weken na de transfer ziet u bij de zwangerschapstest of de innesteling van het embryo is gelukt. 

Risico's en kansen bij de embryoterugplaatsing

De embryoterugplaatsing op zich brengt zo goed als geen risico's met zich mee. Volgens de Duitse wetgeving ter bescherming van embryo's mogen er per cyclus maximaal zo veel levensvatbare embryo's ontstaan als bij de patiënte worden teruggeplaatst (maximaal drie).

De terugplaatsing van twee ideale embryo's leidt na IVF-behandeling bij vrouwen jonger dan 30 jaar in 44 procent van de embryotransfers tot een zwangerschap en bij vrouwen van 40 jaar in ongeveer 27 procent van de embryotransfers (DIR 2015). Ongeveer 22 procent van die zwangere vrouwen verwacht een tweeling.

Na transfer van drie embryo's verwacht echter tot 27 procent van de zwangere vrouwen een tweeling en tot 4 procent een drieling. Maar een meerlingzwangerschap kan voor zowel de aanstaande moeder als voor de kinderen gevaarlijk zijn. Daarom wordt dit als risicozwangerschap beschouwd. Met name een drielingzwangerschap moet om deze reden beslist worden voorkomen. In landen met selectieve blastocystencultuur wordt om deze reden steeds vaker per transfer nog maar één embryo in de baarmoederholte geplaatst en alleen in geval van een verminderde zwangerschapskans een transfer van meerdere embryo's uitgevoerd. 

Als na de embryoterugplaatsing een zwangerschap optreedt, kan het tijdens de zwangerschap aangemaakte zwangerschapshormoon (hCG) het zogenoemde overstimulatiesyndroom veroorzaken. Daarbij kunnen de eierstokken groter worden en kan zich vocht ophopen in de buik- en borstholte. In het ergste geval is dan een ziekenhuisopname nodig. In ieder geval vindt individuele voorlichting en advisering plaats door de behandelend arts. Hierbij wordt rekening gehouden met uw persoonlijke omstandigheden en eventuele zorgen.

Is cryopreservatie van restembryo's mogelijk?

Gelukkig zijn restembryo's – embryo's die niet nodig zijn voor vervolgpogingen – zeldzaam. Neemt het zwangerschapshormoon niet toe na een embryoterugplaatsing (negatieve zwangerschapstest), dan heeft de patiënte er baat bij dat zij ingevroren (pre-)embryo's kan gebruiken en niet opnieuw een stimulatiebehandeling en follikelpunctie hoeft te ondergaan. Normaliter is het, volgens de wetgeving die embryo's moet beschermen, in Duitsland niet toegestaan om embryo's in te vriezen (cryopreservatie). Toch kan het voorkomen dat een embryoterugplaatsing in individuele gevallen om bepaalde redenen niet kan plaatsvinden. In deze gevallen kunnen restembryo's worden ingevroren voor een volgende poging.

Deze service bieden wij in de volgende centra aan

Aalborg

Deze behandeling bieden wij ook in Aalborg aan.

Meer informatie

Aarhus

Deze behandeling bieden wij ook in Aarhus aan.

Meer informatie

Berlijn

Deze behandeling bieden wij ook in Sydow aan.

Meer informatie

Düsseldorf

Deze behandeling bieden wij ook in Düsseldorf aan.

Meer informatie

Frankfurt

Hierover kunnen wij u ook in onze Kinderwenscentrum in Frankfurt raadplegen.

Meer informatie

Holbaek

Deze behandeling bieden wij ook in Holbaek aan.

Meer informatie

Klagenfurt

Deze behandeling bieden wij ook in Klagenfurt aan.

Mere informatie

Kopenhagen

Deze behandeling bieden wij ook in Kopenhagen aan.

Meer informatie

Leiderdorp

Deze behandeling bieden wij ook in Leiderdorp aan.

Meer informatie

Skive

Deze behandeling bieden wij ook in Skive aan.

Mere informatie

Wiesbaden

Deze behandeling bieden wij ook in Wiesbaden aan.

Meer informatie

Verdere onderwerpen waarin u geïnteresseerd zou kunnen zijn

bVivaNeo Woordenlijst

Embryoskopie

Gratis online

informatieavond Dusseldorf

Schrijf je in voor de online informatieavond

Eerste consultatie

Dusseldorf

Schrijf je in voor de eerste consultatie