Wij zijn voor u daar!

Leiderdorp
+31 71 58 12 300

info[at]mckinderwens.nl

Dusseldorf
+49 211 90 19 718

info.nl[at]vivaneo-duesseldorf.de

Als u vragen heeft, laat het ons weten!

Eiceldonatie

Eiceldonatie is in Duitsland wettelijk verboden. Anders dan bijvoorbeeld in Oostenrijk, Nederland of Denemarken is in Duitsland bovendien de behandeling met gedoneerde eicellen door de Duitse wet ter bescherming van embryo’s, overeenkomstig § 1 lid 1 ESchG, ook in strijd met de wet (zie hieronder). De VivaNeo-vruchtbaarheidsklinieken in Duitsland ondersteunen daarom geen patiënten op weg naar een behandeling met eiceldonatie in het buitenland. Bovendien mogen patiënten die reeds bij een VivaNeo-vruchtbaarheidskliniek in Duitsland onder behandeling waren, geen behandeling met eiceldonatie in een andere VivaNeo-kliniek in het buitenland ondergaan.

 

In vakjargon wordt een eiceldonatie ook wel allogene eiceltransplantatie genoemd. Dit betekent dat de eicellen afkomstig zijn van een andere vrouw. De donor is hierbij de biologische moeder van het kind, maar de ontvangster van de gedoneerde eicellen is de juridische moeder.
Voor veel vrouwen is eiceldonatie de enige mogelijkheid om een gezond kind te krijgen of überhaupt nog zwanger te worden, bijvoorbeeld wanneer ze:

  • vervroegd, dus voor hun 40e, in de overgang komen (climacterium praecox),
  • onvruchtbaar zijn geworden door bestraling of chemotherapie, of
  • een erfelijke ziekte hebben.

Van wie zijn de eicellen afkomstig bij een eiceldonatie?

De ontvangster van een eiceldonatie kan een eigen donor meenemen die zich bereid verklaart haar eicellen te doneren. De eiceldonatie kan ook afkomstig zijn van een voor de ontvangster onbekende vrouw, waarbij de fertiliteitskliniek een geschikte donor uitzoekt. Om in aanmerking te komen als donor, moeten jonge vrouwen in de landen waar eiceldonatie is toegestaan voldoen aan specifieke criteria per land. In Oostenrijk moeten donoren bijvoorbeeld tussen de 18 en 30 jaar oud zijn, mogen zij aan maximaal 3 gezinnen hun eicellen doneren en moeten zij ermee instemmen dat het kind desgewenst vanaf diens 14e verjaardag de identiteit van de donor te weten mag komen. Natuurlijk moeten de donoren ook vrij zijn van afwijkingen en van infectieziekten zoals hepatitis en HIV.
Bij de keuze van de donor worden meerdere kenmerken in aanmerking genomen, zoals

  • bloedgroep,
  • huidskleur, kleur ogen en haarkleur,
  • lichaamsbouw, lengte en gewicht.

Welke risico's zijn er verbonden aan eiceldonatie?

    •  Risico's voor de donor

De hormoonstimulatie kan bijwerkingen hebben, zoals het zogeheten hyperstimulatiesyndroom. Hierbij kunnen bijvoorbeeld hevige buikkrampen, misselijkheid en benauwdheid optreden. Bij het hyperstimulatiesyndroom kan een ziekenhuisopname noodzakelijk zijn.
Bovendien kan de follikelpunctie een bloeding, nabloeding, zwelling, verstoorde wondgenezing of infectie tot gevolg hebben, of kunnen tijdens de punctie naastgelegen organen per ongeluk geraakt worden. Ook een narcose is nooit helemaal zonder risico's. Dit zijn stuk voor stuk zeldzame complicaties, die echter wel voor de eiceldonatie met de vrouw besproken moeten worden. Door te kiezen voor een zo mild mogelijke stimulatie wordt bovendien geprobeerd complicaties bij de donor zo veel mogelijk te voorkomen.

    • Risico's voor de ontvangster

Wanneer bij de embryotransfer meer dan een bevruchte eicel wordt ingebracht, kan dit tot een meerlingzwangerschap leiden. Dit kan zowel voor de aanstaande moeder als voor de kinderen gevaarlijk worden, vooral als het om drie of meer kinderen gaat. Ook moet rekening worden gehouden met het feit dat als de ontvangster al wat ouder is (bijvoorbeeld boven de 40), elke zwangerschap een hoger risico met zich meebrengt dan in de jongere jaren. Voordat wordt gestart met de behandeling vinden er gesprekken met de arts plaats. Hierbij wordt dieper op deze risico's ingegaan en wordt de situatie van het stel uitgebreid besproken.
Wat echter ook het vermelden waard is, is de mogelijkheid dat door gebruik te maken van eiceldonatie het risico op verschillende chromosoomafwijkingen door de leeftijd van de gebruikte eicellen aanzienlijk kan dalen. Een vrouw van 40 heeft met haar eigen eicellen een risico van ca. 1 op 100 op trisomie 21 (syndroom van Down) – bij eiceldonatie met de eicellen van een 25-jarige donor daalt het risico op trisomie 21 tot 1 op 1350 (het risico van een 25-jarige).

Deze service bieden wij in de volgende centra aan

Aalborg

Deze behandeling bieden wij ook in Aalborg aan.

Meer informatie

Aarhus

Deze behandeling bieden wij ook in Aarhus aan.

Meer informatie

Holbaek

Deze behandeling bieden wij ook in Holbaek aan.

Meer informatie

Klagenfurt

Deze behandeling bieden wij ook in Klagenfurt aan.

Mere informatie

Kopenhagen

Deze behandeling bieden wij ook in Kopenhagen aan.

Meer informatie

Leiderdorp

Deze behandeling bieden wij ook in Leiderdorp aan.

Meer informatie

Skive

Deze behandeling bieden wij ook in Skive aan.

Mere informatie

VivaNeo Stork image

StorkKlinik

Deze behandeling bieden wij ook in StorkKlinik aan.

Meer informatie

Wenen

Deze behandeling bieden wij ook in Wenen aan.

Meer informatie