Vi er klar til at hjælpe dig!

Åbningstider:
Man og tors: 08:00 - 18:00
Tirs, ons, fre: 8:00 - 16:00
Weekend og helligdage: 08:30 - 15:00

Bestil en tid:
VivaNeo København
+45 70 60 60 90
✉ copenhagen[at]vivaneo.dk

VivaNeo Ciconia Aarhus
+45 86 27 76 26>
aarhus[at]vivaneo.dk

Vi glæder os til at høre fra dig!

Pesticiders mulige påvirkninger af fertiliteten

14. February 2018


En amerikansk undersøgelse, publiceret i det anerkendte lægetidsskrift "JAMA Internal Medicine" (https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/article-abstract/2659557), undersøger de mulige årsager for kvindelig infertilitet. Forskere undersøgte kostvanerne hos kvinder under fertilitetsbehandling ved Massachusetts General Hospital Fertility Center i Boston. I alt 325 kvinder udfyldte spørgeskemaerne ved tilmelding til IVF-behandling.

Forskellige fødevarer kontamineres forskelligt

Forskerholdet, ledet af Jorge Chavarro fra Harvard School of Public Health, identificerede til at begynde med, hvilke fødevarer i særlig grad kontamineres af pesticider, baseret på U. S. Department of Agriculture's Pesticide Data Program. Frugt og grøntsager blev derefter inddelt i tre kategorier: lav, middel og høj optagelse. Ifølge landbrugsministeriet er f.eks. jordbær og spinat blandt de mest kontaminerede. I USA kunne der registrerets pesticider i urinen hos ca. 90 % af befolkningen. Disse omfatter herbicider (ukrudtsmiddel), insekticider (insektbekæmpelsesmidler), fungicider (svampebekæmpelsesmidler), rodenticider (rotte- og musegift).

Indtagelse af kontaminerede fødevarer kan påvirke fertiliteten negativt

Forskerne brugte spørgeskemaerne til at vurdere, hvor ofte kvinder indtog vegetabilske fødevarer med lave, middel og høje kontamineringsniveauer. Kostvanerne blev sammenlignet med succesraten for kvindernes IVF-behandling. To aspekter blev taget i betragtning ved denne måling: For det første, om kvinden blev gravid og for det andet, om det var en levende fødsel.

Ifølge resultaterne fra undersøgelsen har kvinder, der indtager stærkt kontamineret frugt og grønt, en tendens til lavere graviditets- og fødselsrater. Derimod antyder hyppig indtagelse af lavt kontaminerede vegetabilske fødevarer øgede muligheder for graviditet og fødsel - selvom dette ikke kunne påvises videnskabeligt.

Dagligt indtag af frugt og grøntsager kan understøtte graviditet ved lav optagelse af pesticider

Imidlertid var der signifikante resultater i abortraten. Denne var 34 % lavere hos kvinder, der regelmæssigt spiste frugt og grøntsager med lave kontamineringsniveauer, i forhold til de andre kvinder i gruppen. Undersøgelsen viste dermed, at undgåelse af pesticider kan have en positiv effekt og øgede muligheder for en vellykket IVF-behandling. Undersøgelsen er dog ikke fuldt videnskabeligt gyldig og Jorge Chavarro håber at kunne underbygge resultaterne i en opfølgende undersøgelse.

Passende ernæring kan forbedre dine muligheder for at blive gravid

Selvom undersøgelsen endnu ikke har forelagt definitivt videnskabeligt belæg, antyder resultaterne, at pesticidkontamineret frugt og grønt bør undgås under fertilitetsbehandlinger. Vores VivaNeo eksperter står til rådighed med nærmere information omkring dette emne.

Vi er klar til at hjælpe dig!

Du er velkommen til at kontakte os!

Åbningstider:
Man-Fre: 08:00-15:00
Weekend og helligdage: 8:30-15:00

Bestil en tid:
København
+45 70 60 60 90
copenhagen[at]vivaneo.dk

VivaNeo Ciconia Aarhus
+45 86 27 76 26
aarhus[at]vivaneo.dk

Vi glæder os til at høre fra dig!