Vi er klar til at hjælpe dig!

Åbningstider:
Man og tors: 08:00 - 18:00
Tirs, ons, fre: 8:00 - 16:00
Weekend og helligdage: 08:30 - 15:00

Bestil en tid:
VivaNeo København
+45 70 60 60 90
✉ copenhagen[at]vivaneo.dk

VivaNeo Ciconia Aarhus
+45 86 27 76 26>
aarhus[at]vivaneo.dk

Vi glæder os til at høre fra dig!

Adjuvante terapier til støtte for IVF

11. March 2019


In-vitro-fertilisering har vist sig at være en yderst effektiv behandling for barnløshed.  Men da målet – altså graviditet – ofte ikke opnås øjeblikkeligt, og undertiden slet ikke, kan rejsen til målet ofte kræve flere behandlinger og være langvarig, så der dukker hele tiden nye foranstaltninger op, som kan gøre chancerne for graviditet under IVF større. Nogle af de alternative terapeutiske metoder bunder dog i rent teoretiske overvejelser, og har ringe forståelse af de medicinske processer i IVF, og er derfor mindre meningsfulde. Derfor skal patienten have så mange oplysninger som muligt om de forskellige foranstaltninger, så en relevant beslutning kan træffes.

Forståelse af undersøgelserne

For at kunne finde vej i det store antal medicinske behandlinger, benytter man sig af såkaldt evidensbaseret medicin (baseret på relevante undersøgelser), hvor behandlingerne undersøges i forhold til den aktuelle indsigt i deres effektivitet. Beslutninger vedrørende understøttende behandlinger for patienter bør derfor træffes på grundlag af terapiernes empirisk dokumenterede effekt. Mængden af medicinsk viden fordobles hvert 5. år. Derfor sker forandringerne i et hurtigt tempo, og dette tiltrækker medicinske modefænomener. Derfor anvender man de såkaldte oversigtsartikler, for bedre at at kunne vurdere videreudviklinger af teknologien.
Men sagen har flere sider. Fordi denne metodik inden for evidensbaseret medicin har sine begrænsninger. Hvis en terapi tidligt og ensidigt viser sig at være nyttig, afbrydes den pågældende undersøgelse normalvist. På denne måde når man ikke frem til de sidste reelle konklusioner og indsigter. Så vi kunne se, at selvstændige behandlinger ofte ikke blev dækket af en fuldstændig undersøgelse.
Også den bevidst ringe andel af publikationer af undersøgelser med negative resultater forvrængede billedet betydeligt. Dette kan føres tilbage til finansieringen. Man ønsker at få positive resultater, så disse har nemmere ved at få økonomisk støtte. Inden for mange fagområder er undersøgelser med en høj grad af evidens ofte underrepræsenteret – på grund af etisk vanskelige konstellationer (pædiatri, obstetrik) eller fordi der ikke er økonomisk interesse. På grund af manglen på undersøgelser inden for disse fagområder, regnes de formentlig ikke som evidensbaserede.

Ved vurderingen af en undersøgelses kliniske anvendelighed er der tre grader af evidensniveau (level) og evidenskvalitet.
Evidensniveau (I-III) stammer fra forskellige typer af undersøgelser, fra oversigtsartikler med høj statistisk kvalitet til ekspertudtalelser, casestudier osv.
Evidenskvaliteten bygger på den faktiske opbygning af undersøgelsen (f.eks. stikprøve- og kontrolgruppestørrelse), de deraf konkluderede udsagn og anbefalinger og på mængden af litteratur, der inddrages.

Hvilke supplerende terapier virker?

Undersøgelser af reproduktionsmedicinske centre har vist, at der normalt tilbydes et stort antal adjuvante diagnostikker og terapier på deres hjemmesider. Delvist uden at henvise til en faktisk nytteværdi eller til en faktisk viden. Det er vigtigt, at patienten bliver ordentligt informeret, i forhold til at kunne træffe en beslutning vedrørende supplerende terapier. Derfor opstiller vi udvalget af supplerende metoder på baggrund af passende overvejelser.
Mange af de undersøgte terapier bør ikke tilbydes som primær behandling til berørte par, da flere undersøgelser på højt niveau er nødvendige. Tilbud og anvendelse af terapierne kræver en detaljeret forklaring og dokumentation af fordele, risici og omkostninger.

På baggrund af erfaringsværdien af positivt vurderede adjuvante terapier:

 • De foreliggende undersøgelser af heparing tyder indtil videre på en lav eller meget lav kvalitet. Primært på grund af unøjagtighed og inkonsistens. Der kræves yderligere statistiske undersøgelser af høj kvalitet, før man kan sige noget om mulige fordele for subpopulationer.
 • I forhold til generel brug af intravenøs immunoglubin, som en del af supplerende reproduktionsterapi til forbedring af resultaterne, er der ikke tilstrækkelige beviser. Der findes dog forskellige afvigende grupper, der ser ud til at profitere.
 • For tumornekrosefaktor α-blokkere findes kun et lille og inkonsekvent datagrundlag, og derfor kan almen brug ikke anbefales. Dog kan undergrupper også her profitere.
 • Det ser ud til, at der findes en sammenhæng mellem mangel på D-vitamin og IVF, som dog endnu ikke er bevist. Resultater fra en undersøgelse af høj kvalitet forventes i 2020.
 • De foreliggende metaanalyser af akupunktur er modstridende, især fordi undersøgelsernes design viser en klar heterogenitet, således af eftervisligheden af en nytteværdi er aktuelt er ringe, men til stede.
 • Anvendeligheden af GCSF (granulocytkoloniestimulerende faktor) til forbedring af slimhindetykkelsen eller til IVF-resultater er i øjeblikket utilstrækkelig på baggrund af de foreliggende undersøgelser.
 • Embryoglue® synes at vise forbedringstendenser i nogle af de tilgængelige undersøgelser. Dog kun med moderat evidens på grund af svagheder i undersøgelserne.
 • En fordel for Endometriumscratching er hidtil uklar, da metoderne beskrives meget heterogene. Evidens synes i øjeblikket ringe, men til stede.
 • Endometriel receptivitets-assay (ERA®) har divergerende undersøgelsesresultater. Der er ikke blevet publiceret en aktuel randomiseret, kontrolleret, multinationel, multicenter effektundersøgelse ved udgangen af 2018. Evidens anses for tiden for at være lavt til moderat.
 • For Timelapse® eller Embryoscope® er der også modstridende data med moderat evidenskvalitet. Erfaring tyder på en mulig positiv effekt.
 • Antioxidanter til sædforbedring viser positive effekter i individuelle undersøgelser, men har ringe evidens på grund af de generelle data.

På baggrund af erfaringsgrundlaget anbefales adjuvante terapier ikke

 • For aspirin er der gode tegn på, at en grundlæggende anvendelse i IVF ikke kan anbefales. For oversigtsundersøgelser har der indtil videre ikke været bevis for rutinemæssig anvendelse af aspirin.
 • For glucocorticoider er det nødvendigt med yderligere undersøgelser for at kunne identificere undergrupper, hvor der kunne være en nytteværdi. På de seneste års datagrundlag ser det ikke ud til, at der foreligger en generel anvendelse.
 • En rutinemæssig anvendelse af intralipidinfusion kan ikke anbefales på baggrund af de aktuelle data. Der kræves flere patofysiologiske undersøgelser og effektundersøgelser.
 • De seneste oversigtsundersøgelser af IMSI og PICSI har ikke vist nogen evidens af en klinisk nytteværdi.
 • Sperm-DNA-fragmenteringstest viser negative korrelationer med resultaterne af in-vitro-fertilisation. Hvad angår en generel nytteværdi for brug af IVF/ICSI, er der modstridende data. Der synes at være mangel på meningsfulde undersøgelser, der er opdelt ud fra sædparametre og gentagne implanteringsfejl.
Anvendelsen af adjuvant terapi diskuteres individuelt og afstemmes med vores patienter. Vi bestræber os på at informere vores patienter grundigt om de mest lovende terapier. Vores erfarne reproduktionsmedicinske personale rådgiver gerne om adjuvante terapier til din næste aftale. Tal med os.

Vi er klar til at hjælpe dig!

Du er velkommen til at kontakte os!

Åbningstider:
Man-Fre: 08:00-15:00
Weekend og helligdage: 8:30-15:00

Bestil en tid:
København
+45 70 60 60 90
copenhagen[at]vivaneo.dk

VivaNeo Ciconia Aarhus
+45 86 27 76 26
aarhus[at]vivaneo.dk

Vi glæder os til at høre fra dig!