Hvis du har spørgsmål, så kontakt os!

Åbningstider:
Man-Tor: 08:00 - 15:00
Lør: 08:00 - 14:00

Kontakt os:
Udfyld formularen
✉ mail[at]dr-rolighed.dk
 +45 97 51 04 00

Vi glæder os til at høre fra dig!

IT Databeskyttelse

Vi tager beskyttelse af dine personoplysninger meget alvorligt og derfor overholder vi nøje til Databeskyttelsesforordningen. Data vedrørende dine personoplysninger på dette nettstedet skal kun være innsamlet og brugt i de tekniske og organisatorisk nødvendige tiltakene. De indsamlede opplysningene kan under ingen omstændigheder sælges. Den efterfølgende erklæring giv en oversigt over hvordan vi kan sikre disse databeskyttelse og hvilken type data vil blive brugt og til hvilket formål. 

§ 1 Begrænsning af erstatningsansvaret

Indholdet på dette websted er udvilket med den størst muligt omhu. Alligevel, udbyderen holdes ikke ansvarligt for rigtigheden, fuldstændigheden og aktualiteten af det udbudte indhold. Identificeret med navn / navnlig identificeret bidragene afspejler i de fleste tilfælde kun forfatterens personlige meninger og ikke udbyderens meninger. Ved brug af webstedet alene  kommer der ingen kontraktsmæssige forbindelse mellem brugeren og udbyderen. I denne henseende er der ingen kontraktlige eller kvasi-kontraktlige krav mod udbyderen. Hvis brug af hjemmesiden  i overensstemmelse med forsigtighedsforanstaltningen, gælder følgende begrænsning af ansvar:

Udbyderen er ansvarlig for grov uagtsomhed eller forsætlig handling og begrænsning af erstatningsansvaret ved uagtsomhed eller uforsvarlighed af den kontraktlige forpligtelse. Udbyderen er ikke ansvarlig under begrænsning af kompensation for forudseelig kontrakt-typisk skade på tidspunktet for indgåelsen af kontrakten for sådanne skader, der er baseret på en lidt uagtsom overtrædelse af kardinalforpligtelser fra ham eller en af hans juridiske repræsentanter eller advokater. I tilfælde af utilsigtet overtrædelse af sekundære krav, som ikke er  medtaget i primære krav, er udbyderen ikke ansvarlig. Erstatningsansvar for skader, som henhører under beskyttelsesområde, garanti og indeståelse garanteret af udbyderen, samt med ansvaret for rettigheder på grundlag af produktansvarsloven, eller med ansvaret for skade på liv og sundhed, er ikke begrænset. 

§ 2 Eksterne links

Dette websted indeholder links til tredjepartswebsteder ("eksterne links"). Disse Websteder er underlagt den ansvarlige operatørs ansvar. Udbyderen har kontrolleret tredjepartsindholdet ved  første sammenkoblingen af eksterne links for at afgøre, om der foreligger lovlige overtrædelser. På det tidspunkt var der ingen overtrædelser. På trods af tidligere kontroll, udbyderen har ingen indflydelse på nuværende og fremtidige design og indhold på de linkede sider. Indstillingen af eksterne links betyder ikke, at udbyderen accepterer indholdet bag referencen eller linket. En konstant kontrol af eksterne forbindelser er ikke rimeligt for udbyderen uden konkrete tegn på lovlige overtrædelser. Ved kendskab til sådanne lovovertrædelser, skal eksterne links straks slette. Ved dom af 12. mai 1998 - 312 O 85/98 - "Ansvar for forbindelserne" har distriktsretten (LG) Hamburg besluttet, at webstedet, der omfatter et direkte link kan anses for erstatningsansvarlig for indholdet af det sammenkoblinge websted. Ifølge LG kan dette kun forhindres ved udtrykkeligt at distancere sig fra disse indhold. Hermed adskiller vi os fra indholdet af alle linkede websteder på denne side. Denne erklæring gælder for alle links på vores hjemmeside. Indholdet af de linkede sider er eneansvarlig for deres operatører. 

§ 3 Tilgængelighed på websted

Udbyderen vil bestræbe sig på at tilbyde tjenesten som afbrydelsesfri som muligt. Selv med al forsigtighed, nedetid kan ikke udelukkes. Udbyderen forbeholder sig ret til at ændre eller afbryde sit tilbud til enhver tid.

§ 4 Ophavsrettigheder og beslægtede rettigheder

Indholdet offentliggjort på dette websted er underlagt tysk ophavsret og tilhørende ophavsret. Enhver brug, der ikke er tilladt i henhold til tysk ophavsret og beslægtede ophavsret, kræver forudgående skriftligt samtykke fra dbyderen eller den respektive indehaver af ophavsret. Disse betingelser gælder især for duplikering, behandling, oversættelse, opbevaring, behandling eller reproduktion af indhold i databaser eller andre elektroniske medier og systemer. Tredjeparts indhold og rettigheder er markeret som sådan. Den uautoriserede overlapning eller overførsel af individuelle indhold eller komplette websteder forbudt og strafbar. Kun fremstilling af kopier og downloads til personlig, privat og ikke-kommerciel brug er tilladt. Links til udbyderens Webside er altid velkomne og kræver ikke samtykke fra udbyderen af hjemmesiden. Præsentationen af denne Webside i eksterne rammer er kun tilladt med forudgående tilladelse.

§ 5 Ingen advarsel uden forudgående kontakt

Hvis indholdet eller design på dette websted krænker tredjemands rettigheder eller lovbestemmelser, skal man først sende en passende meddelelse uden  debetnotaen. For at undgå unødige retssager og omkostninger, i tilfælde af konkurrence, ophavsret, databeskyttelse eller andre problemer beder vi dig at kontakte os på forhånd. Vi garanterer, at vi straks vil rette op på passager eller procedurer, der er indsigelse mod, uden at du skal ringe til en advokat. Afskaffelse af en krænkelse af intellektuelle ejendomsrettigheder af ejeren af ejendommen selv, som måtte opstå fra disse websteder, kan ikke finde sted uden vores samtykke. Samtidig vil vi gerne understrege, at vi vil afvise debetnotaen fra juridiske rådgivere som ubegrundede med henvisning til Deres pligt til at mindske skader og om nødvendigt opkræve modkrav for overtrædelse af ovennævnte bestemmelser.

§ 6 Databehandling på dette websted

Vores server indsamler og automatisk gemmer informationer i logfiler, som din browser sender til os. Vi indsamler føgende dataene:

- browser type / version

- brugt operativsystem

- URL-adresse (den tidligere besøgte side)

- værtsnavn på den adgangscomputer (IP-adresse)

- klokkeslæt for serverforespørgslen.

Disse data kan ikke henføres til bestemte personer. Disse data bliver ikke kombineret med  andre datakilder. 

§ 7 Cookies

Disse websider anvende cookies. Cookies er små tekstfiler, der bliver lagret og gemt på din computer ved brug af internetbrowseren. Mange websidene og servere bruger cookies. Mange cookies indeholder et såkaldt cookie-ID. Et cookie-ID er en unik identifikation af cookien. Den består af en streng, hvorigennem internetsider og servere kan henføres til den specifikke internetbrowser, i hvilken cookies blev gemt. Dette tillader besøgte websteder og servere for at skelne mellem individetsbrowser anvendt af visse personer fra andre internetbrowsere, der indeholder forskellige cookies. En bestemt webbrowser kan genkendes og identificeres ved brug af det unikke cookie-ID.

Ved hjælp af cookies kan vi tylbyde brugere af dette websted mere brugervenlige tjenester, fordi det ikke vil har været muligt uden placering af cookies. Ved hjælp af cookies kan information og målrettede tilbud på vores webside optimeres efter brugerens præferencer.  

Cookies giver os mulighed for, som allerede nævnt, at genkende brugerne af vores webside. Formålet med denne genkendelse af brugere er at gøre det lettere for dem at bruge vores webside. For eksempel,  brugeren af et websted, der anventes cookies,  skal  ikke genindtaste data hver gang den pågældende besøger samme websted, da dette sker på websiden ved brug af en cookie, der er gemt på brugerens computersystem. Et andet eksempel er online shop, hvor cookies bliver brugt til at huske varerne  i indkøbskurven. 

Den registrerede kan til enhver tid forhindresine indstillinger og beslutte, om cookies skal bruges på vores webside ved hjælp af indstillinger af den anvendte internetbrowser og dermed modsætte hans/huns permanent indstillingen af cookies. Desuden kan cookies, der allerede er blevet gemt, slettes til enhver tid ved internetbrowseren eller andre softwareprogrammer. Dette er muligt i alle almindelige internetbrowsere. Hvis den registrerede deaktiverer cookies indstillingen i den anvendte internetbrowser, kan alle funktioner på vores hjemmeside ikke bruges i fuldt omfang. 

§ 8 Formularer

De oplysninger, der er sendt til os, bliver kun indsamlet, behandlet og opbevaret til det angivne formål. Behandlingen af oplysningerne, der er  indtastet i kontaktfromularen er derfor udelukkende baseret på din samtykke (art. 6, stk. 1 GDPR). Du kan naturligvis til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Tilbagekaldelse af samtykke kan afgive ved en uformel besked per e-mail til os. Dette berører dog ikke lovligheden af den databehandling, der udføres indtil tilbagekaldelsen. 

Dine oplysninger i kontaktformularen forbliver hos os, indtil du beder os om at slette dem, tilbagekalde dit samtykke til lagring eller slette formålet med datalagring (f.eks. Efter  din anmodning er blevet behandlet).

Ufravigelige bestemmelser i  lovgivningen især dataforvaringsperioden- forbliver upåvirket. Det kan forekomme, at vi bruger information fra kontaktformularer ind i den respektive patientfil inden for rammerne af løbende lægehjælp og medicinsk dokumentation. I så tilfælde gælder fortsat de lovfastsatte opbevaringsperioder for medicinsk dokumentation. Ved alle Kontaktformularer og ved registrering til informationsaften og Baby-Galleriet iværksættes afsendelsen på udvalget klinik. Ved indførsler i gæstebogen iværksættes afsendelsen på  respektive klinikken med Service-Partner på vores vegne. Ved at downloade eBook skettes fremsendelse af data til VivaNeo Gruppen og til vores Service-Partner. Til gengæld for at tilbyde jer de bedste sikkerhed, sendes vores Formularer TLS-  i krypteret form.

§ 9 eBook

For at tilbyde jer vores eBook og for at sikkre kvalitetsforbedring af vores tjenester, har vi brug for deres email-adressen. Ved at downloade eBook skettes fremsendelse af data til VivaNeo Gruppen og til vores Service-Partner. Desto modtager de ikke yderligere meddelelser.

§ 10 Infoabend

Deres data vedrøende registrering til nformationsaften skal anvendes kun  – efter en valgt termin  – til organisation og til udvalget klinik. Deres oplysninger er ikke blevet overført til  tredjepart.

§ 11 Baby galleri

Alle data, som er videregivet til os via formular, er blevet  offentliggørt i Baby-Galleriet, undtagen deres Kontaktoplysninger.  Disse data udelukkende tjener til  at sikre en entydig identifikation af datasæt, som i  tilfælde af spørgsmål eller  tilbagekaldelse. Ved registrering i Baby-Galleriet iværksættes afsendelsen til respektive klinikken og til Service-Partner på vores vegne. Deres data lagres automatisk indtil de tilbagekalder det.

§ 12 Gæstebogen

Alle data, som er videregivet til os via formular, er blevet  offentliggørt i Gæstebogen, undtagen deres Kontaktoplysninger.  Disse data udelukkende tjener til  at sikre en entydig identifikation af datasæt, som i  tilfælde af spørgsmål eller  tilbagekaldelse. Ved registrering i Gæstebogen iværksættes afsendelsen til respektive klinikken og til Service-Partner på vores vegne. Deres data lagres automatisk indtil de tilbagekalder det.

§ 13 Google Analytics

Dette websted bruger Google Analytics, en webanalysetjeneste fra Google Inc. ("Google"). Google Analytics bruger såkaldte "cookies", som er tekstfiler, der gemmes på din computer med det formål at analysere, hvordan besøgende anvender websitet. De indsamlede data overføres sædvanligvis til en server hos Google i USA.

I tilfælde af aktivering af 'IP-anonymisering' på dette websted, bliver din IP-adresse inden for EU's medlemslande og andre lande, der har økonomiske og handelsmæssige forbindelser med EU, først afkortet af Google. Kun undtagelsesvis vil hele IP-adressen blive sendt videre til en Google-server i USA, hvorefter den afkortes der. Google bruger - på foranledning af webstedet ejer - disse oplysninger til at overvåge og analyse dit brug af webstedet, til at sammenstille rapporter om de generelle webstedetseaktiviteter, samt skaffe oplysninger om andre relevante tjenester i forbindelse med brugen af webstedet og internettet. Google vil ikke kombinere din IP-adresse med andre data hos Google. Du kan indstille din browser således, at du afviser lagring af cookies. Vi gør dog opmærksom på, at du så muligvis ikke kan gøre brug af alle hjemmesidens funktioner. Derudover kan du også forhindre, at de lagrede cookies indsamler oplysninger om din brug af hjemmesiden (blandt andet din IP-adresse) og sender dem til Google til videre bearbejdning. Download og installer den dertil egnede browser-plug-in i nedenstående link (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en)

Alternativt kan du på mobile enheder også forhindre brugen af Google Analytics ved at klikke på følgende link (Deaktiver Google Analytics). Der sættes en opt-out cookie på din computer, der forhindrer, at der indsamles data, når du besøger dette websted (opt-out cookie funktioner kun i denne browser og kun for dette domæne). En opt-out cookie er gemt på din enhed. Hvis du sletter dine cookies i denne browser, skal du klikke på dette link igen. Yderligere oplysninger om servicevilkår og datasikkerhed finder du på www.google.dk/analytics/terms/dk.html

§ 14 Google AdWords

På vores websted bruger vi Google AdWords , et online-annoncering markedsføringsprogram fra Google Inc. På denne måde advendes også Conversion-Tracking teknologi. Med dette program skal gøres det muligt at Google AdWords kan lagre cookies på din computer ved brug af Google-Ads på vores websted. Cookies  til dette formål udløber efter 30 dage. Cookies tjenester ikke til en personlig sporbarhed og derfor anvendes ikke at spore dig. Hvis du, som brugeren besøger vores websted og en cookie stadig funktioner, kan vi sammen med Google se, at du har klikket på visse annonce og blev fremsendt til vores websted. På denne måde skal hver Google AdWords-bruger få en anden Cookie. Ved brug af cookies er det ikke samtidig mulig at spore andre brugere. Oplysninger, som er indsamlet ved hjælp af cookies, anvendes til udarbejdelse af Conversion-statistikker for AdWords-kunder. Vi, som kunder, kan på denne måde overvåge det samlede antal af brugerne, der har reageret på vores reklame og blev fremsendt til websted, der bruger en Conversion-Tracking-Tag. I denne proces, henter  vi ikke nogen oplysninger, som personligt kunne identificere dig som en bruger. Hvis du ønsker at slette Tracking, kan cookies i Google- Conversion-Trackings deaktiveres ved hjælp af browserindstillinger. For at få yderligere oplysninger, gå til Hjælpe-Funktion af dit browser. Nærmere informationer vedrørende Google databeskyttelsesregler findes på http://www.google.dk/policies/privacy/ .

§ 15 YouTube

Den registeransvarlige har integreret YouTube Komponenter på dette webstedet. YouTube er en internet-videoportal, som video-udgiverne kan bruge for at muliggøre gratis offentliggørelse af Videoklip og sådan kan andere bruger også gratis udlede, evaluere og komentere videoerne. YouTube tillader offentliggørelse af alle typer videoer, således at både komplette film- og tv-udsendelser, men også musikvideoer, trailere eller videoer lavet af brugerne via internetportalen er tilgængelige. 

Ejer af YouTube selskabet er YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC er et datterselskab af Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Ved hvert indkaldelsen af en af de individuelle sider på dette webstedet, som anvendes ved  registeransvarligen og hvor er integrerede YouTube-komponenterne (YouTube-video), skal internetbrowseren automatisk medføres fagets informationsteknologi system repræsenteres af den respektive YouTube-komponent at downloade en afbildning af den tilsvarende YouTube-komponent fra YouTube. Flere informationer om YouTube findes på www.youtube.com/intl/da/yt/about/ I forbindelse med denne tekniske proces modtager YouTube og Google modtager oplysninger om den specifikke webside på vores websted, der er besøgt af den berørte person.

Hvis den registrerede er samtidigt logget ind på YouTube, ved brug af en underside ,der indeholder en YouTube-video, anerkender YouTube, hvilken konkret underside af hjemmeside den berørte person har besøgt. Disse oplysninger indsamles af YouTube og Google og er knyttet til den enkelte YouTube-konto.

YouTube og Google altid modtager oplysninger fra YouTube-komponenten, som den registrerede har besøgt vores hjemmeside, hvis den registrerede er logget på YouTube når han/hun får adgang til vores hjemmeside. Dette sker uanset om personen klikker på en YouTube-video eller ej. Hvis den registrerede ikke ønsker en sådan overførsel af disse oplysninger til YouTube og Google, kan det forhindre overførslen ved at logge ud af deres YouTube-konto, inden vi kontakter vores hjemmeside.

YouTubes privatlivspolitik, der er tilgængelig på policies.google.com/privacy , identificerer indsamling, behandling og brug af personlige oplysninger ved YouTube og Google.

§16 Hotjar

For at forbedre brugeroplevelsen anvender dette websted Hotjar-softwaren (www.hotjar.com/ , St Julian's Business Center, 3, Elia Zammit Street, St. Julian's STJ 1000, Malta, Europa). Ved brug af Hotjar kan vi overvåge brugernes adfærd  på webstedet (musebevægelser, klik, rullehøjde osv.). Til dette formål kan Hotjar-cookies lagres på besøgendes  enheder og anvendes besøgendes data, f.eks. browseroplysninger, operativsystem, tid, som er brugt på webstedet mv. i anonym form). Denne databehandling af Hotjar kan du forhindre ved deaktivering brugen af cookies i indstillingerne i din webbrowser og slette allerede aktive cookies. Mere informationer om Hotjars databehandling findes her. Hvis De ikke ønsker, at vi indsamler deres data ved hjælp af Hotjar, kan de ændre disse Hotjar indstillinger vedrøende indsamlingen af deres data når som helst . På den side www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out skal de klikke på  „deaktiverer Hotjar“, eller aktivere „Do Not Track (DNT)“ i deres browserindstillinger. 

§ 17 MaTelSo

For forbedring af vurdering af hvilke kanaler eller hvilke websiteopkalder genereres, anvendes denne websted MaTelSos Calltracking-Tool, et opkaldssporingsværktøj til at spore telefonopkalder fra et websted. MaTelSo er en tysk udbyder (MaTelSo GmbH, Heilbronner Str. 150, 70191 Stuttgart, Tyskland, www.matelso.de). Opkaldssporing  knyttet til Google Analytics til rapportering. Yderligere information kan findes på: https://www.matelso.de/  .

§ 18 Digitalt pasientinformationssystem

For det digitale pasientinformasjonssystemet gælder det juridiske grundlag  for databehandlingen artikel 6, § 1, litra a, som indsat ved  GDPR. Kun de dataene som er nødvendige for sending og sms- afsendelse samles ind.  Data, som du tidligere har samtykket til for dette formålet bliver behandlet. Personlige og medisinske data fra patientjournal  bruges også til sending og SMS- afsendelse. E-mailadressen og mobilnummeret samles kun ind for post og SMS. Både afsender og SMS-besked  er ukryptert. Til enhver tid kan du tilbagekalde din registrering ved at klikke på et afmeldingslink i hver email. Selvfølgelig påvirker en tilbagekaldelse kun den fremtidige post- og sms-forsendelse. På ethvert tidspunkt har du ret til at vide, hvilke personlige oplysninger vi har gemt  om dig og bruger  for email og SMS. Kun dit behandlingscenter har adgang til dine personlige data. Dataene lagres i overensstemmelse med de lovbestemte retentionperioder for medicinske data. Hvis disse oplysninger ikke er korrekte, vil vi rette dem umiddelbart efter meddelelsen. Kontakt venligst info@vivaneo.de . Hvis du ønsker at klage, kan du også kontakte den kompetente databeskyttelsesansvarlige. 

§ 19 nyhedsbrev

Hvis du ønsker at modtage nyhedsbrev, der tilbydes på hjemmesiden, skal du sende os din gyldig e-mail-adresse. Vi kontrollerer, om du ejer ejeren af den angivne e-mail-adresse, eller ejeren accepterer at modtage nyhedsbrevet (dobbelt opt-in). Yderligere opysninger samles ikke ind. Vores nyhedsbrev tjener kun informative formål og indeholder ingen reklame. Retsgrundlaget for databehandling er artikel 6 stk. 1 lit. f) GDPR. Kun de oplysniner, der bruges for at sende nyhedsbrevet, indsammles. Du kan til enhver tid tilbagekalde din registrering ved at klikke på et afmeldingslink, som findes i hvert nyhedsbrev. Selvfølgelig påvirker en tilbagekaldelse kun det fremtidige nyhedsbrevsforsendelse. Efter at du har tilbagekaldt din registrering til nyhedsbrevet, slettes dine data straks, og du skal ikke længere modtage opdateringer. Du har altid ret til at vide, hvilke personlige oplysninger vi har gemt om dig. Hvis disse oplysninger ikke er korrekte, vil vi selvfølgelig rette eller slette dem. Kontakt venligst info@vivaneo.de . 

§ 20 undersøgelsen af servicekvalitet

Besvarelse af servicekvalitetsundersøgelserne er anonym for alle patienter. Sporbarhed er udelukket. Kvaliteten af serviceundersøgelser er baseret på vores forpligtelse til at opretholde og videreudvikle vores kvalitetsstyring i overensstemmelse med SGB V § 135a (retsgrundlag for databehandling er § 6, stk. 1, litra f) DSGVO), hvorved ingen personoplysninger om patienterne indsamles og opbevaresvedrørende resultaterne af undersøgelserne ). Vi indsammler kun de data , der kræves i forbindelse med undersøgelsesoplysningerne.  Herunder fjerkræets også personlige og medicinske data fra din patientoptegnelse i anonym form. Overførslen af oplysningerne er ukrypteret. 

§ 21 Brug af Facebook Pixel

Dette websted bruger analyseværktøjet "Facebook Pixel" fra Facebook Inc. ("Facebook"). Gennem konverteringssporing, konverteringsoptimering, målretningsmålretning, dynamiske annoncer, tilpassede konverteringer og forbedret afstemning, tjener denne funktion til at vise interessebaserede annoncer ("Facebook-Ads") til besøgende på dette websted som led i deres besøg på det sociale netværk. Derfor har vi implementeret et tilsvarende tag fra Facebook på dette websted. Ved hjælp af denne tag findes en direkte forbindelse til Facebook-serverne, når du besøger webstedet. Det overføres til Facebook-serveren, som du har besøgt tidligere, og Facebook tildeler disse oplysninger til din personlige Facebook-brugerkonto. For yderligere oplysninger om indsamling og brug af data ved Facebook, samt dine beslægtede rettigheder og måder at beskytte dit privatliv på, se Facebook Privacy Policy på www.facebook.com/about/privacy/ . Alternativt kan du deaktivere remarketingfunktionen " Custom Audiences " på https://www.facebook.com/settings/  . Husk, at du skal være logget ind på Facebook.

§ 22 Brug af Google Maps og Google Fonts

På dette websted bruger vi tilbuddet fra Google Maps, som giver os mulighed for at vise dig interaktive kort direkte på vores websted og tillade dig at bruge kortfunktionen bekvemt. Når du besøger  webstedet,modtager Google de oplysninger, som du har indtastet til den tilsvarende underside på vores websted. Derudover vil de data, der henvises til i § 6 i denne erklæring, fremsendes. Dette sker uanset om hvis Google bruges en brugerkonto, som du er logget ind på, eller hvis du har ikke nogen brugerkonto. Når du er logget ind på Google, vil dine data blive knyttet direkte til din konto. Hvis du ikke ønsker at blive knyttet til din profil på Google, skal du logge ud, før du aktiverer knappen. Google gemmer dine data som brugsprofiler og bruger dem til reklame, markedsundersøgelser og / eller skræddersyet website design. Sådan evaluering udføres især (selv for brugere, der ikke er logget ind) for at vise passende reklame og at informere andre brugere af det sociale netværk om deres aktiviteter på vores hjemmeside. Du har ret til indsigelse mod dannelsen af disse brugerprofiler, og hvis du ønsker at klage, skal du direkte kontakt Google.

Nærmere  information om formålet og anvendelsesområdet for dataindsamlingen og dens behandling af plug-in-udbyderen findes i udbyderens privatlivspolitik. Du kan også finde flere oplysninger om dine rettigheder og personlige oplysninger her: http://www.google.com/intl/da/policies/privacy  . Google lagrer dine personlige oplysninger i USA og har indsendt dem  til EU-USA Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US %20Framework. 

Dette websted bruger Google Web Fonts til at vise forskelige skrifttyper. Cookies anvendes ikke  til dette fromål. Google Webfonts er en standard i moderne webdesign. Brugen af Google Web Fonts er af interesse for en konsekvent og attraktiv præsentation af vores onlinetjenester. Dette udgør en legitim interesse i henhold til § 6 stk. 1 lit. f) DSGVO. 

Google Fonts er lokalt  integrerede.

§ 23 LinkedIn Insights

- På vores websted finder du plugins fra sociale netværk LinkedIn, respektivt LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA (herefter "LinkedIn"). Du kan genkende LinkedIn-plugins med deres tilhørende logo eller " Recommend-Button ". Bemærk venligst, at når du besøger vores websted, opretter plugin en forbindelse mellem din respektive browser og LinkedIn-serveren. LinkedIn er informeret om, at vores websted er blevet besøgt med din IP-adresse. Hvis du klikker på " Recommend-Button " til LinkedIn og er logget ind på din LinkedIn-konto på LinkedIn, har du mulighed for at linke indhold fra vores hjemmeside til din profilside på LinkedIn profilen. I så fald tillader du LinkedIn at tildele dit besøg på vores hjemmeside til dig eller din brugerkonto. Du skal forstå, at vi ikke er opmærksomme på indholdet af de indsendte data og brugen af LinkedIn.

 - Besøg LinkedIn for at få flere oplysninger om dataindsamling og dine juridiske muligheder og indstillinger. Disse informationer findes på  http://www.linkedin.com/static?key=privacy_policy&trk=hb_ft_priv   

§ 24 Rettigheder den pågældende person

a) Ret til bekræftelse

Justitssekretæren har ret, som fremgår af EU-direktivet og tilsynsmyndighederne, at kræve, at den registeransvarlige bekræfter behandling af personoplysninger vedrørende ham eller hende. Hvis den berørte person ønsker at benytte sig af denne ret til bekræftelse, kan han eller hun til enhver tid kontakte en medarbejder hos den registeransvarlige. 

b) Retten til information     Registranten, der er berørt af behandlingen af personoplysninger, har ret til at indhente oplysninger fra dataforvaltningsoplysningerne gratis vedrørende de personlige oplysninger, der er lagret på ham og en kopi af disse oplysninger til enhver tid, der er givet af EF-Domstolen. Desuden har den europæiske lovgiver og tilsynsmyndigheden fremlagt følgende oplysninger:

- foredlingsformål

- datatyper og behandling af personoplysninger

- modtagere eller modtagerkategorier, hvortil personoplysninger deles, især tredjelandsstøttemodtagere eller internationale organisationer

- hvis muligt, den planlagte varighed af de indsamlede personlige oplysninger eller, hvis det ikke er muligt, kriterierne for at bestemme varigheden, hvis det er muligt at rette eller slette eksisterende personoplysninger eller begrænsning af behandlingen ret til at gøre indsigelse mod dette behandling og ret til at appellere til en tilsynsmyndighed.  Hvis de personlige oplysninger ikke hentes fra den registrerede: alle tilgængelige oplysninger om datakilden.

- eksistensen af retten til berigtigelse eller sletning af personoplysninger vedrørerende brugeren, eller om en begrænsning af behandlingen af den ansvarlige eller en ret til at gøre indsigelse mod en sådan behandling

Desuden har den registrerede ret til adgang til personoplysninger og ret at vide, hvis oplysninger er blevet overført til et tredjeland eller til en international organisation. I så fald har den registrerede ret til at modtage oplysninger om gældende garantier i forbindelse med overførslen.

Hvis den berørte person ønsker at udnytte sin ret til information, kan han/hun til enhver tid kontakte medarbejder i organisationen, der behandler dataene.

c) Retten til berigtigelse

Den registrerede, hvis personoplysninger behandles, har ret i overensstemmelse med EU-direktivet, at kræve umiddelbar korrektion af ukorrekte personoplysninger om ham/hende. Desuden har den registrerede ret til at kræve fuldførelse af ufuldstændige personoplysninger, herunder ved hjælp af en supplerende erklæring under hensyntagen til formålet med behandlingen.

Hvis den berørte person ønsker at udøve denne ret til berigtigelse, kan han/hun til enhver tid kontakte den registeransvarlige.                                 

d) Retten til sletning (Retten til at blive glemt)

Den registrerte som som påvirkes af af behandling af personopplysninger, har ret i overstemmelse med EU-direktiver og tilsynsmyndigheder til at kræve at registeransvarligen straks sletter personopplysningene om ham/hende, forudsat at en af følgende grunde er opfyldt og behandlingen ikke er nødvendig:

- Personlige oplysninger indsamles eller behandles på en anden måde eller til  formål, de ikke længere er påkrævet.

- Registranten afstår fra samtykke, idet behandlingen er baseret på artikel 6, stk. 1, litra a), GDPR eller artikel 9, stk. 2, litra a), GDPR, og der findes ikke noget andet retsgrundlag for behandlingen.

- Ifølge artikel 21, stk. 1,litra a) GDPR, er de registrerede indvendinger mod behandlingen, og der er ingen berettigede grunde til behandlingen eller registrantens protester mod behandlingen i henhold til artikel 21, stk. 2,litra a) i GDPR

- Personoplysningerne er blevet behandlet ulovligt.

- Sletting af personoplysninger er nødvendig for at opfylde en retlig forpligtelse i henhold til i EU-retten eller medlemsstatens lovgivning, som den registeransvarlige er underlagt.

- Personoplysningerne blev indsamlet i forbindelse med informationssamfundstjenester, der tilbydes i henhold til artikel 8, stk. 1, i GDPR.

Hvis nogen af ovenstående grunde er opfyldt, og registranten ønsker at slette personlige oplysninger, kan det være nogen af samtalerne til en medarbejder hos registeransvarligen. Medarbejderen skal sikre, at sletting oppfylles umiddelbart.

Vi er ansvarlige for sletning af de personoplysninger, som vi har oplyst, i overensstemmelse med Art. 17 § 1 GDPR. skal vi træffe de nødvendige foranstaltninger, herunder teknisk, med hensyn til tilgængelig teknologi og eksekveringsomkostninger til andre for ansvarlig behandling og informere dem, der behandler de beskrevne personlige oplysninger, som den registrante har anmodet om at slette alle links til sådanne personoplysninger eller kopi af personoplysninger, for så vidt behandling ikke er nødvendig. Registeransvarligen skal i hvert tilfælde sørge for det nødvendige. 

e) Retten til begrænsning af behandling af personoplysninger                   Enhver  person, der er berørt af behandlingen af personoplysninger, har ret i henhold til EUdirektiv og den regulerende myndighed, at kræve den registeransvarlige at begrænse behandling af personoplysninger , hvis en af de følgende betingelser er opfyldt:

- Nøjagtigheden af personoplysningerne bestrides af den registrerede i en periode, der gør det muligt for den ansvarlige at kontrollere nøjagtigheden af personoplysningerne.

- Behandlingen er ulovlig, den registrerede modsætter sig sletning og i stedet kræver begrænsning af behandling af personoplysningerne.

- Den registeransvarlige har ikke længere behov for personoplysningerne til behandling, men den registrerede kræver, at de hævder, udøver eller forsvarer retlige krav. 

- Den registrerede gør indsigelse mod behandlingen af personoplysninger i henhold til artikel 21, stk. 1 DSGVO, og det er endnu ikke klart, om den ansvarlige persons legitime grunde går forud for den registreredes rettigheder.

 Hvis en af de ovennævnte betingelser er opfyldt, og den registreret ønsker at kræve ret til begrænsning af personoplysninger, der opbevares ved os,  kan han/hun til enhver tid kontakte en medarbejder hos registeransvarligen. Medarbejderen skal gøre en indsat for at sikre begrænsning af behandlingen.

 f) Retten til dataportabilitet Enhver registrerede i forbindelse med behandling af personoplysninger, har ret i henhold til EUdirektiv og den regulerende myndighed, til at modtage de personoplysninger om ham / hende, i et struktureret, fælles og maskinlæsbart format. Registranten har også ret til at sende disse data til en anden registeransvarlig uden at blive hindret af den første styreenhed, til hvem personoplysningerne blev leveret, forudsat at behandlingen af samtykke i henhold til art. 6 § 1 punkt a GDPR eller kunst. 9 § 2 brev et GDPR eller på en kontrakt i henhold til Art. 6, § 1, del B BNPR baseret og udført bearbejdning under anvendelse af automatiserede fremgangsmåder, forudsat at behandlingen ikke er nødvendig for udførelsen af en opgave eller offentlig interesse finder sted under udførelsen af en offentlig myndighed, som overføres til registeransvarligen.

Endvidere kan den registrerede i overensstemmelse med GDPR kræve sin ret til dataoverførbarhed i ifølge art. 20 § 1 GDPR. og til at bestemme, at personoplysninger overføres direkte fra en registeransvarlige til en anden registeransvarlige, hvis det er teknisk muligt, og hvis rettigheder og frihedsrettigheder af den registrerede eller af andres ikke påvirkes.

For at kræve retten til dataportabilitet kan registranten til enhver tid kontakte medarbejder hos registeransvarligen.

g) Retten til indsigelse

Enhver  person, der er berørt af behandlingen af personoplysninger, har ret i henhold til EUdirektiv og den regulerende myndighed, at kræve at personoplysninger behandles på grundlag af art. 6 § 1 brev e) eller f) GDPR, af grunde, der vedrører den pågældendes særlige situation på et hvilket som helst tidspunkt. Dette gælder også for profilering baseret på disse bestemmelser. I tilfælde af ret til blokering behandler vi af personoplysninger ikke længere, medmindre vi påviser vægtige legitime grunde til behandlingen, som går forud for registreredes interesser, rettigheder og friheder,  eller hvis oplysningerne behandles  for etablering, udøvelse eller forsvar af juridiske krav. 

Hvis vi behandler personlige oplysninger til at udføre direct mail, har han / hun ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysninger til sådan reklame til enhver tid. Dette gælder også for profilering, for så vidt angår den vedrører direkte mail. Hvis registranten protesterer mod direkte markedsføring, vil vi ikke længere behandle personplysninger til disse formål.

Hertil kommer, at den registrerte højre modsætte Privacy grunde, der vedrører hans / hendes pågældendes særlige situation, videnskabelige eller historiske forskning eller til statistiske formål i overensstemmelse med artikel ifølge art. 89 § 1 GDPR, modsigelse, medmindre  behandlingen er nødvendigt for udførelsen af en opgave i samfundets interesse. 

For at udøve oppositionsretten kan den registrerede direkte henvende sig til medarbejderen hos registeransvarligen. Registranten kan også udøve sin ret til indsigelse ved hjælp af automatiserede processer ved brug af tekniske specifikationer i forbindelse med brug af informationssamfundstjenester uanset direktiv 2002/58 / EF.  

g) Automatiserede afgørelser i individuelle tilfælde og ved profilering

Enhver  person, der er berørt af behandlingen af personoplysninger, har ret i henhold til Eudirektiv, som er givet af den regulerende myndighed,til automatiseret behandling - herunder profilering – og ret til at være underlagt baseret beslutning, som har en retssag på det eller på en lignende måde, under forudsætning af, at beslutningen (1) er ikke hensyn til indgåelsen eller udførelsen af en kontrakt mellem den registrerede og den registeransvarlige er påkrævet, eller (2), godkendt af lovgivningen i EU eller EU-medlemsstater, som havende en hjemmel i lovgivningen og passende foranstaltninger til at beskytte de rettigheder og friheder såvel som legitime interesser hos den registrerede, eller (3) med det registrerede udtrykkelige samtykke.

Hvis afgørelsen (1) til udførelse eller udførelsen af en kontrakt mellem den registrerede og den registeransvarlige er påkrævet, eller (2) det sker med udtrykkeligt samtykke fra den enkelte, vi træffe passende foranstaltninger til at beskytte og gennemføre de rettigheder og friheder og legitime interesser den registrerede, eller (3) med det registrerede udtrykkelige samtykke.

Hvis registranten ønsker at gøre automatiske beslutningsret gældende, kan han eller hun til enhver tid kontakte en medarbejder hos  registeransvarligen.

h) Retten til at tilbagekalde samtykke

Enhver  person, der er berørt af behandlingen af personoplysninger, har ret i henhold til EUdirektiv, som er givet af den regulerende myndighed, til at tilbagekalde samtykke til behandling af personoplysninger ifølge det EU-direktiv af reguleringsmyndigheden.

Hvis den registrerede ønsker at udøve hans/huns ret til at tilbagekalde samtykke, kan han/hun til enhver tid kontakte en medarbejder hos registeransvarligen.

§ 25 Yderligere oplysninger

Din tillid er meget vigtig for os. Derfor vil vi gerne svare på ditte spørgsmål vedrøende behandling af dine personplysninger og tilbyde dig rådgivning til enhver tid. Hvis du har spørgsmål, som disse databeskyttelseserklæring ikke kunne besvare eller for mere grundig information, bedes du kontakte vores datatilsyn på ethvert tidspunkt.

§ 26 Gældende lov

Kun den relevante lovgivning i Forbundsrepublikken Tyskland eller den gældende lovgivning i Kongeriget Danmark skal anvendes i foreliggende tilfælde.

Hvis du har yderligere spørgsmål, kontakt venligst din lokale Datatilsynet.

Vi er klar til at hjælpe dig!

Du er velkommen til at kontakte os!

Åbningstider:
Man-Tor: 08:00 - 15:00
Fre: 08:00 - 14:00

Kontakt os:
+45 97 51 04 00
mail[at]dr-rolighed.dk

Vi glæder os til at høre fra dig!