Kontakt

Hvis du har spørgsmål, så kontakt os!

Åbningstider:
Man-Fre: 08:00-16:00
Weekend og helligdage: 8:30-15:00

Kontakt os:
Udfyld formularen
✉ copenhagen[at]vivaneo.dk
☎ +45 78 75 54 60

Her kan du udfylde den elektroniske journal.

Databeskyttelse

Vi tager beskyttelsen af dine personoplysninger meget alvorligt og holder os strengt til reglerne i lovene om databeskyttelse. På dette websted indsamles personoplysninger kun i det omfang, det er teknisk og organisatorisk nødvendigt. De indsamlede data vil i intet tilfælde blive solgt. Den følgende erklæring giver et overblik over, hvordan vi sikrer denne beskyttelse, og hvilke data der indsamles til hvilket formål.

§ 1 Ansvarsbegrænsning, intet kontraktsforhold

Indholdet på dette websted er udarbejdet med den størst mulige omhu. Udbyderen garanterer dog ikke for nøjagtigheden, fuldstændigheden og aktualiteten af det indhold, der stilles til rådighed. Navngivne bidrag gengiver den pågældende forfatters opfattelse og er ikke nødvendigvis udtryk for udbyderens opfattelse. Ved den blotte brug af udbyderens websted opstår der på ingen måde noget kontraktsforhold mellem brugeren og udbyderen. Tilsvarende opstår der heller ingen kontraktlige eller kontraktlignende krav mod udbyderen. I tilfælde af, at brugen af webstedet alligevel skulle føre til et kontraktsforhold, gælder for alle tilfældes skyld følgende ansvarsbegrænsning: Tilsvarende opstår der heller ingen kontraktlige eller kontraktlignende krav mod udbyderen. I tilfælde af, at brugen af webstedet alligevel skulle føre til et kontraktsforhold, gælder for alle tilfældes skyld følgende ansvarsbegrænsning: Udbyderen er ansvarlig for forsæt og grov uagtsomhed og tilsidesættelse af en væsentlig kontraktlig forpligtelse (hovedforpligtelse). Udbyderens ansvar er begrænset til erstatning af det kontrakttypiske tab som følge af skader, der kunne forudses ved kontraktafslutningen, og som er forårsaget af en simpelt uagtsom tilsidesættelse af hovedforpligtelser, når uagtsomheden er udvist af udbyderen eller en af dennes legale repræsentanter eller agenter. Udbyderen er ikke ansvarlig for simpelt uagtsom tilsidesættelse af biforpligtelser, som ikke er hovedforpligtelser. Det erstatningsansvar, der er omfattet af en af udbyderen afgivet garanti eller tilsikring, og ansvaret for krav i henhold til lov om produktansvar samt tab som følge af skade på liv, legeme eller helbred, berøres ikke heraf.

§ 2 Eksterne links

Dette websted indeholder links til tredjeparters websteder ("externe Links"). "). De pågældende operatører er ansvarlige for disse websteder. Udbyderen har ved den første opkobling af de eksterne links efterprøvet det eksterne indhold med henblik på at konstatere eventuelle retskrænkelser. På det tidspunkt sås ingen retskrænkelser at foreligge. Udbyderen har ingen indflydelse på den aktuelle og fremtidige udformning samt indholdet af de linkede sider. Anbringelsen af eksterne links betyder ikke, at udbyderen gør det indhold, der ligger bag henvisningen eller linket, til sit eget. En permanent kontrol af eksterne links kan ikke forventes af udbyderen uden konkrete holdepunkter for retskrænkelser. I tilfælde af viden om retskrænkelser vil sådanne eksterne links blive slettet omgående.
Ved dom af 12. maj 1998 – 312 O 85/98 – "Ansvar for links" har Landgericht (LG) Hamburg fastslået, at man ved at anbringe et link i givet fald kan blive medansvarlig for indholdet af det websted, hvortil der linkes. Dette kan – ifølge LG - kun forhindres ved at man udtrykkeligt distancerer sig fra dette indhold. Vi distancerer os hermed udtrykkeligt fra alt indhold af alle de linkede sider på dette websted. Denne erklæring gælder for alle links, der er anbragt på vores hjemmeside. De pågældende operatører er eneansvarlige for indholdet af linkede sider.

§ 3 Webstedets tilgængelighed

Udbyderen vil bestræbe sig på at tilbyde servicen til hentning så vidt muligt uden afbrydelser. Selv med al mulig omhu kan nedetid imidlertid ikke udelukkes. Udbyderen forbeholder sig ret til at ændre sit tilbud til enhver tid eller at bringe det til ophør.

§ 4 Ophavsret og beslægtede rettigheder

Det indhold, der offentliggøres på dette websted, er omfattet af de tyske regler om ophavsret og beslægtede rettigheder. Enhver brug, der ikke er tilladt i henhold til de tyske regler om ophavsret og beslægtede rettigheder, kræver forudgående skriftlig tilladelse fra udbyderen eller den pågældende rettighedsindehaver. Dette gælder især for kopiering, redigering, oversættelse, lagring, behandling eller gengivelse af indhold i databaser eller andre elektroniske medier og systemer. Tredjeparts indhold og rettigheder er markeret som sådant/sådanne. Ikke tilladt kopiering eller distribution af indhold eller komplette websteder er ikke tilladt og strafbart. Kun fremstilling af kopier og downloads til personlig, privat og ikke-kommerciel brug er tilladt. Links til udbyderens websted er altid velkomne og kræver ikke samtykke fra webstedets udbyder. Præsentationen af dette websted i eksterne rammer er kun tilladt med godkendelse.

§ 5 Ingen advarsel uden forudgående kontakt

Hvis indholdet eller udformningen af disse websteder krænker tredjeparts rettigheder eller lovbestemmelser, anmoder vi om underretning herom uden honorarnota. For at undgå unødige retssager og omkostninger anmoder vi i tilfælde af konkurrenceretlige, ophavsretlige, databeskyttelsesretlige eller andre problemer om, at der på forhånd tages kontakt til os. Vi garanterer, at passager eller procedurer, der anfægtes med rette, vil blive fjernet med det samme, uden at det vil blive nødvendigt at søge juridisk bistand. Rettighedshavere må ikke selv uden godkendelse fjerne en krænkelse af rettigheder, der muligvis stammer fra disse websteder. Samtidig gør vi opmærksom på, at vi i modsat fald vil afvise honorarnotaer fra juridiske bistandsydere, der tilsendes os under henvisning til din tabsbegrænsningspligt, som grundløse, og at vi i givet fald vil fremsætte modkrav på grund af tilsidesættelse af fornævnte bestemmelser.

§ 6 Databehandling på dette websted

Vores server indsamler og lagrer automatisk oplysninger, som din browser sender til os, i logfiler. Disse er:
- browsertype/ -version
- anvendt operativsystem
- referrer URL (den tidligere besøgte side)
- hostnavn for den adgangssøgende computer (IP-adresse)
- tidspunkt for serveranmodning.
Disse data er vi ikke i stand til at henføre til bestemte personer. En samkøring af disse data med andre datakilder foretages ikke.

§ 7 Cookies

Websiderne anvender såkaldte cookies flere steder. De tjener til at gøre vores tilbud mere brugervenligt, effektivt og sikkert. Cookies er små tekstfiler, der lægges på din computer, og som gemmes af din browser. De fleste af de cookies, vi anvender, er såkaldte "session cookies". De bliver automatisk slettet efter dit besøg. Cookies anretter ingen skade på din computer og indeholder ikke virus.

§ 8 Formularer

I de formularer, der er lagt på webstedet, beder vi dig kun om de nødvendige oplysninger. For oplysninger, du stiller til rådighed for os derudover, påtager vi os intet ansvar. De oplysninger, der sendes til os, indsamles, bearbejdes og lagres kun til det nævnte formål.

§ 9 Google Analytics

Dette websted anvender Google Analytics, en tjeneste for webanalyse fra Google Inc. ("Google"). Google Analytics bruger såkaldte "Cookies", dvs. tekstfiler, der lagres på din computer og muliggør en analyse af din brug af webstedet. De oplysninger, der genereres af cookien om din brug af dette websted, bliver normalt overført til en Google-server i USA og opbevaret dér. I tilfælde af aktivering af IP-anonymiseringen på dette websted vil din IP-adresse imidlertid forud blive afkortet i medlemsstaterne i Den Europæiske Union eller andre parter i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Kun i undtagelsestilfælde vil den fulde IP-adresse blive overført til en Google-server i USA og forkortet dér. IP-anonymiseringen er aktiv på dette websted. Google vil på vegne af operatøren af webstedet bruge disse oplysninger til at evaluere din brug af webstedet, til at udarbejde rapporter om webstedsaktiviteter og til over for operatøren af webstedet at præstere andre tjenesteydelser, der vedrører benyttelsen af webstedet og internettet. Den IP-adresse, der sendes af din browser i forbindelse med Google Analytics, vil ikke blive samkørt med andre data fra Google. Du kan forhindre lagringen af cookies ved at justere din browsersoftware til at gøre dette; vi påpeger imidlertid, at du i dette tilfælde muligvis ikke kan bruge alle funktioner på dette websted i deres fulde udstrækning. Du kan også forhindre, at data, der genereres af cookien og vedrører din brug af webstedet (inkl. din IP-adresse), registreres af Google, samt forhindre Googles behandling af disse data ved at downloade og installere det browser-plugin, der findes på følgende link: tools.google.com/dlpage/gaoptout. Som et alternativ til dette browser add-on eller i browsere på mobile enheder kan du klikke på dette link for at undgå at blive registreret af Google Analytics på dette websted fremover (dette opt-out virker kun i browseren og kun for dette domæne). I den forbindelse bliver der lagret en opt-out cookie på din enhed. Hvis du sletter dine cookies i denne browser, er du nødt til klikke på dette link igen.

§ 10 Hotjar

For at forbedre brugeroplevelsen bruger dette websted softwaren Hotjar (https://www.hotjar.com, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, Europe). Ved hjælp af Hotjar kan brugeradfærden (musebevægelser, klik, scrollhøjde mv.) på websteder måles og evalueres. Med henblik herpå lægger Hotjar cookies på brugernes terminaludstyr og kan lagre data fra brugerne, f.eks. browseroplysninger, operativsystem, tidsforbrug på webstedet mv.,i anonymiseret form. Du kan forhindre denne databehandling fra Hotjars side ved i indstillingerne i din webbrowser at deaktivere brugen af cookies og slette allerede aktive cookies. Mere om Hotjars databehandling finder du her.

§ 11 MaTelSo

Med henblik på forbedret evaluering af, gennem hvilke kanaler og hvilke websteder opkald blev genereret, anvender webstedet dette Calltracking-Tool fra MaTelSo til sporing af telefonopkald. MaTelSo er en tysk udbyder (MaTelSo GmbH, Heilbronner Str. 150, 70191 Stuttgart, Deutschland, www.matelso.de). Værktøjet er til rapportering forbundet med Google Analytics. Yderligere oplysninger finder du under: https://www.matelso.de/.

§ 12 Nyhedsbrev

Hvis du ønsker at modtage det nyhedsbrev, der tilbydes på webstedet, har vi brug for en gyldig e-mailadresse for dig og oplysninger, der giver os mulighed for at kontrollere, at du er indehaver af den angivne e-mailadresse, eller at dens indehaver er indforstået med at modtage nyhedsbrevet. Yderligere data indsamles ikke. Dit samtykke til lagring af dataene og e-mailadressen samt anvendelsen af disse til at sende nyhedsbrevet kan til enhver tid tilbagekaldes.

§ 13 Ret til indsigt

Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger om dig, der er lagret, deres oprindelse og modtager samt formålet med lagringen. Oplysninger om de lagrede data gives af vores databeskyttelsesansvarlige.

§ 14 Yderligere oplysninger

Din tillid er vigtig for os. Derfor vil vi til enhver tid stå til regnskab over for dig med hensyn til behandlingen af dine personoplysninger. Hvis du har spørgsmål, der ikke er besvaret af denne databeskyttelseserklæring, eller hvis du ønsker at modtage uddybende information om et punkt, kan du til enhver tid henvende dig til vores databeskyttelsesansvarlige.

§ 15 Lovvalg

Det er alene den relevante lovgivning i Forbundsrepublikken Tyskland, der er gældende.

Har du yderligere spørgsmål, bedes du kontakte den databeskyttelsesansvarlige i dit eget land.

Vi er klar til at hjælpe dig!

Du er velkommen til at kontakte os!

Åbningstider:
Man-Fre: 08:00-16:00
Weekend og helligdage: 08:30-15:00

Kontakt os:
✉ copenhagen[at]vivaneo.dk
☎ +45 78 75 54 56

Vi glæder os til at høre fra dig!