Hvis du har spørgsmål, så kontakt os!

Kontakt os:
✉ faurskov[at]fertilitet-ultralyd.dk​
 +45 (0)98 14 45 55

Vi glæder os til at høre fra dig!

Risikoen for spontan abort under fertilitetsbehandlingen

Spontane aborter er ikke en undtagelse: Ifølge aktuelle skøn ender 10 - 15 % af alle graviditeter med en spontan abort. En stor del af disse graviditeter afbrydes i et så tidligt stadie, at kvinden ofte slet ikke bemærker, at hun har været gravid. Det antages, at kroppen automatisk afbryder en graviditet, når der opstår fejl ved de første delinger af det befrugtede æg. Ved in-vitro-fertilisering anbefaler vi derfor, at der altid opsættes to til tre befrugtede æg pr. gang, således at dine chancer for at blive gravid øges. Det skal her præciseres, at risikoen for en spontan abort ved IVF og ICSI er 15 - 30 %, hvilket er noget højere end ved en naturlig graviditet. Dette forhold kan forklares ved IVF-patienternes højere gennemsnitsalder.

Hvilke generelle årsager er der til en spontan abort?

Den hyppigste kendte grund til spontane aborter er kromosomanomalier , dvs. afvigende kromosomtal eller -struktur i det befrugtede æg. Sandsynligheden for, at der opstår sådanne anomalier, øges markant med tiltagende alder, og derfor er kvindens alder en vigtig faktor ved spontane aborter: Parallelt med, at de naturlige graviditetsrater falder, øges risikoen for spontane aborter fra 35-års alderen. Følgende anses desuden som udløser for habituelle aborter (gentagne spontane aborter):

  • Hormonelle årsager: : Kvindens menstruationscyklus styres af hormoner, og en hormonel ubalance kan være årsagen til gentagne spontane aborter. Kendte hormonforstyrrelser er f.eks. PCO-syndromet, underfunktion i skjoldbruskkirtlen samt forstyrrelser i progesteronniveauet.
  • Immunologiske årsager: : I sjældne tilfælde reagerer moderens immunsystem fejlagtigt på det befrugtede æg, idet embryoet registreres som et fremmedlegeme og afstødes.
  • Organiske årsager: :Misdannelser, forvoksninger eller myomer på livmoderen vanskeliggør embryoets vækst og øger risikoen for en spontan abort væsentligt. Hos kvinder med uterusanomalier er fertiliteten ofte nedsat, således at der slet ikke opnås en graviditet.
  • Trombosetendens: : Hos kvinder med koagulationsforstyrrelser kan der under graviditeten opstå problemer med blodgennemstrømningen af placenta. På grund af den manglende tilførsel til barnet kan dette forhold resultere i en spontan abort.

Tilblivelsen af et menneske er en kompliceret proces: Selvom diagnostikken bliver stadig mere avanceret, er det ikke altid muligt at finde en årsag til gentagne spontane aborter. I vores klinikker rådgiver vi dig grundigt med hensyn til diagnostiske og behandlingsmæssige muligheder – og altid med det mål at skabe optimale betingelser for din graviditet.

Fertilitetsbehandling efter gentagne spontane aborter

Hvis du har haft gentagne spontane aborter under forsøget på at blive gravid på naturlig vis, kan en fertilitetsbehandling være løsningen – forudsat, at diagnostikken viser et entydigt resultat. Husk på, at der ikke kun er én årsag til en spontan abort. En usund livsstil, rygning og passiv rygning samt medicinforbrug kan ligeledes øge risikoen for afbrydelse af graviditeten. I forbindelse med diagnostikken vil vores erfarne læger fortælle om muligheder og begrænsninger ved en fertilitetsbehandling og om, hvilken behandling de anbefaler.

Spontane aborter – tal og fakta

  • Graviditeter, der ender, inden fosteret har nået en vægt på 500 g , betegnes som spontane aborter
  • I henhold til WHO-retningslinjerne betegnes alle graviditeter, der ender inden udgangen af 27. graviditetsuge, som spontane aborter
  • Ca. 80 % af de spontane aborter sker inden udgangen af 12. graviditetsuge
  • Risikoen for en spontan abort er højere, hvis kvinden allerede har haft en spontan abort og stiger proportionalt med antallet af tidligere spontane aborter
  • Hos 20–25-årige ligger risikoen for en spontan abort i gennemsnit på 9 %, mens kvinder over 45 år har en risiko på ca. 75 %

Andre emner, der kan være interessante for dig