Vi er klar til at hjælpe dig!

Åbningstider:
Man og tors: 08:00 - 18:00
Tirs, ons, fre: 8:00 - 16:00
Weekend og helligdage: 08:30 - 15:00

Bestil en tid:
VivaNeo København
+45 70 60 60 90
✉ copenhagen[at]vivaneo.dk

VivaNeo Ciconia Aarhus
+45 86 27 76 26>
aarhus[at]vivaneo.dk

Vi glæder os til at høre fra dig!

Pollegemediagnostik

Den genetiske undersøgelse af æggene ved IVF og ICSI

Ethvert æg er bærer af kvindens arvemasse – i form af kromosomer. Hvis kromosomerne er placeret forkert, lykkes det muligvis ikke at opnå graviditet, eller graviditeten afbrydes i et tidligt stadie. Det gælder både for graviditeter, der er opnået på naturlig vis, og graviditeter ved hjælp af IVF. En væsentlig faktor for forkert fordeling af kromosomerne er kvindens alder. Kvinder, der får foretaget en IVF- eller ICSI-behandling i vores klinikker, kan få undersøgt kromosomfordelingen i deres æg ved hjælp af pollegemediagnostik. Vores erfaring viser, at risikoen for en spontan abort i forbindelse med en kunstig befrugtning kan reduceres ved hjælp af pollegemediagnostik.

Hvordan fungerer pollegemediagnostik (pollegemediagnose)?

En pollegemediagnose udføres forud for en kunstig befrugtning. Æggets to pollegemer, der er uden betydning for udviklingen af embryoet, udtages af ægget før sammensmeltningen af kvindens og mandens forkerne i det befrugtede æg. En undersøgelse af pollegemerne giver indirekte oplysning om æggets genetiske tilstand – det ses bl.a., om kromosomsættene er byttet om (translokation), mangler eller er til stede flere gange (fejlfordeling). Derfor kaldes pollegemediagnose også en "indirekte genetisk undersøgelse".

Hvad er forskellen mellem pollegemediagnostik og præimplantationsdiagnostik?

Den væsentligste forskel mellem præimplantationsdiagnostik og pollegemediagnostik (pollegemediagnose) ligger i tidspunktet for undersøgelsen. Ved præimplantationsdiagnostik undersøges embryoer, der er udviklet i forbindelse med IVF, og som allerede består af 4-8 celler. På grund af gældende lovgivning til beskyttelse af embryoer er præimplantationsdiagnostik i mange lande (f. eks. i Tyskland) kun tilladt i begrænset omfang. Pollegemediagnostik udføres i det meget lille tidsrum mellem befrugtningen af ægget og sammensmeltningen af de to cellekerner, når befrugtningen endnu ikke er afsluttet. Dermed regnes pollegemediagnostik for en "præfertiliseringsdiagnostik" og er også tilladt i de lande, hvor præimplantationsdiagnostik er forbudt. En anden forskel er antallet af anomalier, som kan konstateres ved hjælp af undersøgelserne. Mens der i dag kan identificeres ca. 200 forskellige arvelige sygdomme og genetiske anomalier med præimplantationsdiagnostik, er pollegemediagnostik begrænset til undersøgelse af fejldeling af kromosomer. Risikoen for overførsel af arvelige sygdomme kan således ikke fuldstændigt udelukkes.

Hvem kan pollegemediagnostik være gavnlig for?

  • For kvinder over 35 år
  • For patienter med gentagne resultatløse ægopsætninger
  • For kvinder med en forhistorie med gentagne spontane aborter

Metoden er især velegnet til patienter med mindst seks (snarere flere) æg. Men undersøgelsen kan også være til gavn ved et lavere antal æg, f.eks. for par med flere resultatløse behandlinger. Som pionerer inden for behandling for ufrivillig barnløshed har vi – VivaNeo og SH-Gen Wiesbaden – taget et afgørende skridt i søgningen efter det euploide embryo: En ny metode inden for pollegemediagnostikken giver ved hjælp af et "genetisk spejlbillede" mulighed for at drage sikre konklusioner med hensyn til de samlede kromosomforhold hos befrugtede oocytter. Det er muligt at foretage en holdbar identificering af euploide æg; den målrettede opsætning af de videreudviklede æg øger chancerne for at opnå en vellykket graviditet i de første cyklusser.

Grænser for pollegemediagnostik

Med pollegemediagnostikken er det kun fejlfordelinger af de kvindelige kromosomer, der registreres. Disse udgør over 80 % af tilfældene. Kromosomforstyrrelser i sædcellen eller en eventuel senere fejldeling af embryoet opdages ikke. Disse kan i givet fald udelukkes i forbindelse med senere undersøgelser før fødslen. I enkelte tilfælde kan det forekomme, at der ikke kan foretages analyse af alle pollegemer. De pågældende æg kan her således ikke analyseres entydigt. I sådanne tilfælde beslutter vores læger sammen med patienterne, om der skal foretages opsætning med disse æg eller ej – udgangssituationen ville således være den samme som uden pollegemediagnose.

Vi tilbyder denne service i følgende centre

Düsseldorf

Denne behandling tilbyder vi også i Düsseldorf.

Mere information

Wels

Denne behandling tilbyder vi også i Wels.

Mere information

Wien Hietzing

Denne behandling tilbyder vi også i Wien Hietzing.

Mere information

Wien Mitte

Denne behandling tilbyder vi også i Wien Mitte.

Mere information

Wiesbaden

Denne behandling tilbyder vi også i Wiesbaden.

Mere information

Andre emner, der kan være interessante for dig

Vi er klar til at hjælpe dig!

Du er velkommen til at kontakte os!

Åbningstider:
Man-Fre: 08:00-15:00
Weekend og helligdage: 8:30-15:00

Bestil en tid:
København
+45 70 60 60 90
copenhagen[at]vivaneo.dk

VivaNeo Ciconia Aarhus
+45 86 27 76 26
aarhus[at]vivaneo.dk

Vi glæder os til at høre fra dig!