Hvis du har spørgsmål, så kontakt os!

Åbningstider
Man-Lør: 8.00 – 16.00

Telefon konsultation:
Tir: 16.00 - 20.00
Søn: 8.00 - 15.00

Kontakt os:
Udfyld formularen
✉ aarhus[at]vivaneo.dk
+45 86 27 76 26

Her kan du udfylde den elektroniske journal!

Vi glæder os til at høre fra dig!

Forskning

Ciconia blev grundlagt i 1984 som den første private fertilitetsklinik, og har altid været bevidst om nødvendigheden af at bidrage til forskning, udvikling og uddannelse. Udvikling inden for fertilitetsområdet har altid været vigtig for Ciconia, og vi opnåede som de første resultater med ægdonation, med nedfrysning af befrugtede æg, med operativ udtagning af sædceller og formentlig også med mikroinsemination.

Desuden var Ciconia de første i Danmark, der etablerede Human embryonale stamceller, som er blevet brugt til 2 forskningsprojekter, der er godkendt af videnskabelig etisk komite og foregik i samarbejde med Regionshospitalet Horsens Forskningsenhed og Ortopædisk Forskningslaboratorium Århus Universitetshospital.

De 2 forskningsprojekters titler var: "In vitro derivation of male germ cells from human embryonic stem cells" og "Udvikling af individualiserede knoglegraft erstatninger ved brug af humane stamceller og funktionaliserede biomaterialer". Disse på projekter har resulterede i flere publikationer i internationale tidsskrifter.

Vedrørende uddannelse og udvikling har der udgået 2 doktordisputats og to magisterafhandlinger fra Ciconia.

Vi har på klinikken deltaget i utallige studier og har altid projekter i gang.  Som patienter på klinikken bliver I måske spurgt, om I vil deltage i et studie. Studiedeltagelse er altid frivillig, og man kan altid sige nej til deltagelse, og man kan til enhver tid udgå af studiet, uden det får konsekvens for fremtidig behandling.

Formålet med vores forskning er:

  • At forbedre jeres graviditetschancer
  • At bidrage til en fortsat udvikling af en bedre, effektiv og sikker behandling
  • At sikre en patientvenlig behandling

Før I accepterer at deltage i et forskningsprojekt, vil I modtage skriftlig og mundtlig information. Samtidig anbefaler vi at læse Videnskabsetisk Komités publikation:Læs her

 

Igangværende projekter

Sygeplejerske projekt:

Klinikken deltager i en undersøgelse, hvor brugervenligheden af de tre FSH penne, Gonal-f, Puregon og Bemfola undersøges. Du/I vil blive bedt om at udfylde et spørgeskema, som tager 5 minutter at udfylde. Undersøgelsen har ingen betydning for jeres behandling eller jeres chance for graviditet. Det er naturligvis frivilligt at deltage.

Læs om hele projektet her

 

Laboratorie/embryoskop projekt:

Formålet med studiet er at beskrive, hvordan befrugtede æg udvikler sig, samt at undersøge hvorvidt bestemte udviklingsmønstre måske er associeret med en højere chance for at ægget sætter sig fast i livmoderen og en højere chance for graviditet hos kvinder i IVF og ICSI behandling. Udviklingen af de befrugtede æg vil blive fulgt nøje for at undersøge om forud definerede udviklingsmønstre kan hjælpe os med at vælge det bedste æg.

Vi forventer, at 700 behandlingscykli vil blive inkluderet i dette studie.

Læs om hele projektet her

 

Publikationer

Gradient Fractionated Separation of Chondrogenically Committed Cells Derived from Human Embryonic Stem Cells, 01/01/2015, Anette Gabrielsen.

Vi er klar til at hjælpe dig!

Du er velkommen til at kontakte os!

Åbningstider
Man-Lør: 8.00 – 16.00

Telefon konsultation:
Tir: 16.00 - 20.00
Søn: 8.00 - 15.00

Kontakt os:
✉ aarhus[at]vivaneo.dk
☎ +45 (0)86 27 76 26

Vi glæder os til at høre fra dig!