Kontakt

Hvis du har spørgsmål, så kontakt os!

Åbningstider:
Man-Fre: 08:15 - 12:30, 13:00-15:00
Lør: 8:00 - 12:00

Kontakt os:
Udfyld formularen
✉ aarhus[at]vivaneo.dk
 +45 78 75 54 77

Her kan du udfylde den elektroniske journal!

Vi glæder os til at høre fra dig!

Priser (gældende pr. 1. juni 2017)

I de nederste tabeller findes priser for de forskellige behandlinger, vi tilbyder.

Betalingsvilkår

Betalingen kan foregå kontant, med Dankort eller overføres til Nykredit 8117 0004321485. Vi modtager ikke andre betalingskort end Dankort.

Priser på fertilitetsbehandling

Fertilitetsbehandling og udredning er begreber, der dækker over mange forskellige undersøgelser og behandlinger. Har man forsøgt at få børn uden held, kan det være en god idé at få tjekket sin frugtbarhed. Vi foretager alle former for moderne fertilitetsbehandling, og du kan nedenfor få et overblik over mulighederne og priserne. Alle priser er excl. medicin.

Fertilitetsbehandlingerne er delt ind i henholdsvis IVF/ICSI behandlinger, inseminationsbehandlinger, blodprøver i forbindelse fertilitetsbehandling og undersøgelser i forbindelse med fertilitetsbehandling. 

Fertilitetsbehandlingerne foregår på vores klinik i Højbjerg ved Aarhus. Her tilbyder vi en professionel behandling i trygge og indbydende rammer, og enhver behandling tager udgangspunkt i patientens individuelle behov. Der er som udgangspunkt ingen ventetid på at komme i behandling.

  

IVF/ICSI behandling

Indledende samtale *Gratis
IVF-behandling **22.000 DKK 
IVF-behandling med donorsæd fra vores beholdning24.100 DKK
IVF behandling med ICSI 25.500 DKK
Afbrudt behandling før ægudtagning4.000 DKK
Narkose i forbindelse med ægudtagning3.800 DKK
Oplægning af optøede æg 8.000 DKK 
Mikroinsemination (ICSI)3.500 DKK
Operativ udtagning af sædceller (TESA)4.000 DKK
Sædanalyse (Gratis ved fertilitetsbehandling)750 DKK
Nedfrysning af sæd1.000 DKK
Opbevaring af sæd pr år (op til 10 portioner)

1.275 DKK

Opbevaring af æg pr år.2.000 DKK
Assisted Hatching2.000 DKK
Nedfrysning og opbevaring af blastocyster (2år) 4.000 DKK

Nedfrysning af oocyter inkl. opbevaring (2 år)       

5.000 DKK
Endometrie priming 2.200 DKK
Akupunktur500 DKK
Ægdonation inkl. ICSI, sædfrys samt medicin til donor48.000 DKK

Graviditetsscanning er inkluderet ved IVF, ICSI, IUIH og IUID.
* Afbud skal meldes inden kl. 10.00 på samtaledagen. For sent afbud eller udeblivelse 500 kr.

** Hvis behandling afbrydes efter ægudtagning, da tilbydes ny behandling med 50% rabat. Denne rabat kan kun bruges een gang.

  

Kontrakter

3 IVF-behandlinger (kvinder til og med 35 år)41.000 DKK
3 IVF-behandlinger (kvinder fra og med 36 - 39 år)48.000 DKK 
3 IVF-behandlinger (kvinder fra og med 40 - 45 år)      54.000 DKK 

  

Inseminationsbehandling

Hormonstimulations forløb inkl. ultralydsscanninger til IUI1.800 DKK 
Insemination (IUIH) med partners sæd 2.000 DKK 
Insemination (IUID) med donorsæd
Patienten køber selv donorsæd i sædbanken
Der kan insemineres med anonym/ikke anonym donorsæd (åben/udvidet profil)
2.000 DKK
Insemination (IUID) med donorsæd fra vores beholdning
Kun anonym donorsæd 
4.100 DKK
Follikelreduktion2.000 DKK
Akupunktur ved insemination500 DKK

  

Blodprøver i forbindelse med fertilitetsbehandling

Lovpligtig screening for HIV og Hepatitis (Gratis ved IVF-kontrakt)

500 DKK 
AMH900 DKK 
Kromosomanalyse2.800 DKK 
y-delation +CF2.800 DKK
DNA-analyser, mandlig2.500 DKK
Hormonanalyser, pr, stk200 DKK

  

Undersøgelser i forbindelse med fertilitetsbehandling

Vandscanning 3D (HSU, ultralydsvejledt gennemskylning)2.500 DKK 

  

Prænatal diagnostik

Graviditetsskanning1.000 DKK 
Graviditetsskanning i 30. uge1.500 DKK

 

Kontrakt på 3 fertilitetsbehandlinger

Aftalen omfatter et behandlingsforløb på maximalt 3 ægudtagninger og som led i dette ægoplægninger hvis muligt, og dertil 2 elstra behandlinger med ægoplægning med æg fra frys (FER behandling) med i pakken. Prisen er jf. gældende prisliste. Denne pris omfatter alle samtaler, kontroller, skanninger, lovpligtige HIV og Hepatits prøver, ægudtagninger og ægoplægninger efter aftalens indgåelse indtil graviditet opnås indenfor 3 gennemførte ægudtagninger/ægoplægninger eller 2 FER behandlinger.

Aflyses en behandling før ægudtagning, påvirkes forbruget af ægudtag/ægoplægninger ikke. Aflyses en behandling efter ægudtagning, en før ægoplægning, tæller det som 1 forsøg brugt.

Konvertering af IVF-forsøg til insemination:

Dersom et IVF-forsøg konverteres til en insemination, som følge af for få follikler, konverteres en af pakkens 2 FER behandlinger (Frozen Embryo Replacement) til inseminationen. Det betyder, at hvis der opnås graviditet og fødsel af levende barn ved inseminationen, så er pakken forbrugt. Pakken er forbrugt, da VivaNeo Ciconia Aarhus har haft det samme arbejde for læge, plejer og administration, som ved en IVF-behandling.

Ydelser ikke omfattet af pakken:

Der vil være et tillæg til pakken ved ekstra ydelser, såfremt disse ikke er inkluderet i den pakke du/I har valgt f.eks. Assisteret Hatching (AHA), ICSI, TESA og donorsæd - se venligst den gældende prisliste.
Medicin anvendt til behandlingen er ikke inkluderet og afregnes særskilt med apoteket.

Graviditet:

Kontrakten anses for fuldført og afsluttet ved fødsel af mindst 1 levende barn, også selvom du kun har brugt 1 forsøg i pakken.

Betaling:

Ved aftalens indgåelse eller inden påbegyndelse af behandling indbetales pakkens pris til VivaNeo Ciconia Aarhus ved overførsel til klinikkens bankkonto: Nykredit reg.nr. 8117, konto nr. 0004321485, IBAN nr.: DK4181170004321485, SWIFT adr.: NYKBDKKK.

Behandlingsperiode:

Den samlede behandling skal gennemføres indenfor en tidsperiode på 24 måneder regnet fra aftalens indgåelse. Hvis denne tidsperiode overskrides uden aftale om andet og uden at hele behandlingsforløbet er gennemført, bortfalder Ciconias pligt til at yde yderligere behandling.

Aflysning af behandling:

Hvis der under behandlingen er omstændigheder, som gør, at behandlingen ikke kan udføres, eller at der ingen udsigt er til graviditet, da kan kontrakten tilbagekaldes. I sådanne tilfælde har Ciconia ret til at modtage betaling for behandling i forhold til aktuelle prisliste for enkelt behandlinger med ekstra opkrævning for ICSI, TESA, AHA, FER og donorsæd. Vi anbefaler oplægning af de nedfrosne æg/blastocyster før opstart på en ny frisk hormonbehandling.

Money back deal

Pakke pris 75.000 DKK

Kriterie: ≤ 37 år gammel / hormonværdier i normalområdet

Opnås graviditet ikke efter forbrug af pakke, tilbydes 50 % af prisen for pakken retur eller ét ægdonationsforsøg. Se kontrakt her.

Inkluderet i prisen:

  • Alle blodprøver
  • Alle ultralyd / vurdering af ultralyd
  • 4 aspirationer / 4 transfer
  • Ubegrænset FER
  • ICSI
  • Blastocyst og frys
  • Sæd er IKKE inkluderet

Aflysning efter aspiration: 1 aspiration + transfer forbrugt. Aflysning før aspiration: ikke forbrugt noget i pakke.
Pakken er forbrugt, hvis du føder et barn, alle forsøg er brugt eller der er gået 2 år.

* Loven i Danmark tillader kun ægdonation, hvis du ikke også anvender donorsæd.

 

Cvr. nr.
18 02 19 35

Andre emner, der kan være interessante for dig

hPopulære emner

Oversigt over behandlinge

Juridiske betingelser

Vi er klar til at hjælpe dig!

Du er velkommen til at kontakte os!

Åbningstider:
Man-Fre: 08:15 - 12:30, 13:00-15:00
Lør: 8:00 - 12:00

Kontakt os:
✉ aarhus[at]vivaneo.dk
☎ +45 78 75 54 77

Vi glæder os til at høre fra dig!