Kontakt

Hvis du har spørgsmål, så kontakt os!

Åbningstider:
Man-Fre: 08:15 - 12:30, 13:00-15:00
Lør: 8:00 - 12:00

Bestil en tid:

Telefon: +45 78 75 54 77
Email: aarhus[at]vivaneo.dk

Vi er ved at skifte IT-platform, så denne uge skal du regne med lidt længere svartid på henvendelse via email.

Her kan du udfylde den elektroniske journal!

Vi glæder os til at høre fra dig!

Priser

I de nederste tabeller findes priser for de forskellige behandlinger, vi tilbyder.

Betalingsvilkår

8 dage netto. Betalingen kan foregå kontant, med Dankort eller overføres til Nykredit 8117 0004321485. Vi modtager ikke andre betalingskort end Dankort.

Priser på fertilitetsbehandling

Fertilitetsbehandling og udredning er begreber, der dækker over mange forskellige undersøgelser og behandlinger. Har man forsøgt at få børn uden held, kan det være en god idé at få tjekket sin frugtbarhed. Vi foretager alle former for moderne fertilitetsbehandling, og du kan nedenfor få et overblik over mulighederne og priserne. Alle priser er excl. medicin.

Fertilitetsbehandlingerne er delt ind i henholdsvis IVF/ICSI behandlinger, inseminationsbehandlinger, blodprøver i forbindelse fertilitetsbehandling og undersøgelser i forbindelse med fertilitetsbehandling. 

Fertilitetsbehandlingerne foregår på vores klinik i Højbjerg ved Aarhus. Her tilbyder vi en professionel behandling i trygge og indbydende rammer, og enhver behandling tager udgangspunkt i patientens individuelle behov. Der er som udgangspunkt ingen ventetid på at komme i behandling.

IVF/ICSI behandling

Indledende samtale *Gratis*
IVF-behandling22.000 kr
IVF-behandling med donorsæd fra vores beholdning24.100 kr
ICSI behandling25.000 kr
Afbrudt behandling før ægudtagning4.000 kr
Aflyst behandling efter ægudtagning9.000 kr
Narkose i forbindelse med ægudtagning3.800 kr
Oplægning af optøede æg 8.000 kr 
Mikroinsemination (ICSI)3.000 kr
Operativ udtagning af sædceller (TESA)3.000 kr
Sædanalyse (Gratis ved fertilitetsbehandling)750 kr
Nedfrysning af sæd1.000 kr
Opbevaring af sæd pr år. Første 2 mdr. gratis, derefter faktureres pr. påbegyndte år.1.275 kr
Opbevaring af æg pr år. Første år. gratis, derefter faktureres pr. påbegyndte år.2.000 kr
Assisted Hatching2.000 kr
Blastocyst dyrkning **Gratis
Endometrie priming2.200 kr
Akupunktur500 kr
Ægdonation (excl. medicin til donor)40.000 kr
Opstartsgebyr ægdonation3.000 kr

Graviditetsscanning er inkluderet ved IVF, ICSI og IUI
* Afbud skal meldes inden kl. 10.00 på samtaledagen. For sent afbud eller udeblivelse 500 kr.
** Er der ikke blastocyster til tilbagelægning på dag 5-6 efter ægudtagning, men egnede æg på dag 2, regnes denne cyklus som gennemført, dog betales ikke for blastocystdyrkning.

Kontrakter

3 IVF-behandlinger40.000 kr 
3 IVF-behandlinger incl. mikroinsemination (ICSI)48.000 kr 
3 IVF-behandlinger incl. operativ udtagning af sædceller (TESA) og ICSI54.000 kr 

For kvinder, der er fyldt 40 år og derover, er der et tillæg på kontrakterne på kr. 5.000. 

 

 

Inseminationsbehandling

Hormonstimulation2.000 kr 
Insemination (IUIH) med partners sæd ***2.000 kr 
Insemination (IUID) med donorsæd
Patienten køber selv donorsæd i sædbanken
Der kan insemineres med anonym/ikke anonym donorsæd (åben/udvidet profil)***
2.000 kr
Insemination (IUID) med donorsæd fra vores beholdning
Kun anonym donorsæd ***
4.100 kr
Follikelreduktion2.000 kr
Akupunktur ved insemination500 kr

*** Inklusiv 2 skanninger forud for ægløsningen samt graviditetsskanning.

 

Blodprøver i forbindelse med fertilitetsbehandling

Lovpligtig screening for HIV og Hepatitis (Gratis ved IVF-kontrakt)

500 kr 
AMH900 kr 
Kromosomanalyse2.800 kr 
y-delation +CF2.800 kr
DNA-analyser, mandlig2.500 kr
Hormonanalyser, pr, stk200 kr

Undersøgelser i forbindelse med fertilitetsbehandling

Vandscanning 3D (HSU, ultralydsvejledt gennemskylning)2.500 kr 

Prænatal diagnostik

Graviditetsskanning1.000 kr 
Graviditetsskanning i 30. uge1.500 kr

 

Kontrakt på 3 fertilitetsbehandlinger

Aftalen omfatter et behandlingsforløb på maximalt 3 ægudtagninger og som led i dette ægoplægninger hvis muligt, og dertil 2 elstra behandlinger med ægoplægning med æg fra frys (FER behandling) med i pakken. Prisen er jf. gældende prisliste. Denne pris omfatter alle samtaler, kontroller, skanninger, lovpligtige HIV og Hepatits prøver, ægudtagninger og ægoplægninger efter aftalens indgåelse indtil graviditet opnås indenfor 3 gennemførte ægudtagninger/ægoplægninger eller 2 FER behandlinger.

Aflyses en behandling før ægudtagning, påvirkes forbruget af ægudtag/ægoplægninger ikke. Aflyses en behandling efter ægudtagning, en før ægoplægning, tæller det som 1 forsøg brugt.

Konvertering af IVF-forsøg til insemination:

Dersom et IVF-forsøg konverteres til en insemination, som følge af for få follikler, konverteres en af pakkens 2 FER behandlinger (Frozen Embryo Replacement) til inseminationen. Det betyder, at hvis der opnås graviditet og fødsel af levende barn ved inseminationen, så er pakken forbrugt. Pakken er forbrugt, da Ciconia har haft det samme arbejde for læge, plejer og administration, som ved en IVF-behandling.

Ydelser ikke omfattet af pakken:

Der vil være et tillæg til pakken ved ekstra ydelser, såfremt disse ikke er inkluderet i den pakke du/I har valgt f.eks. Assisteret Hatching (AHA), ICSI, TESA og donorsæd - se venligst den gældende prisliste.
Medicin anvendt til behandlingen er ikke inkluderet og afregnes særskilt med apoteket.

Graviditet:

Kontrakten anses for fuldført og afsluttet ved fødsel af mindst 1 levende barn, også selvom du kun har brugt 1 forsøg i pakken.

Betaling:

Ved aftalens indgåelse eller inden påbegyndelse af behandling indbetales pakkens pris til Ciconia ved overførsel til klinikkens bankkonto: Nykredit reg.nr. 8117, konto nr. 0004321485, IBAN nr.: DK4181170004321485, SWIFT adr.: NYKBDKKK.

Behandlingsperiode:

Den samlede behandling skal gennemføres indenfor en tidsperiode på 24 måneder regnet fra aftalens indgåelse. Hvis denne tidsperiode overskrides uden aftale om andet og uden at hele behandlingsforløbet er gennemført, bortfalder Ciconias pligt til at yde yderligere behandling.

Aflysning af behandling:

Hvis der under behandlingen er omstændigheder, som gør, at behandlingen ikke kan udføres, eller at der ingen udsigt er til graviditet, da kan kontrakten tilbagekaldes. I sådanne tilfælde har Ciconia ret til at modtage betaling for behandling i forhold til aktuelle prisliste for enkelt behandlinger med ekstra opkrævning for ICSI, TESA, AHA, FER og donorsæd. Vi anbefaler oplægning af de nedfrosne æg/blastocyster før opstart på en ny frisk hormonbehandling.

Money back deal

Pakke pris DKK75.000 

Kriterie: ≤ 37 år gammel / hormonværdier i normalområdet

Opnås graviditet ikke efter forbrug af pakke, tilbydes 50 % af prisen for pakken retur eller ét ægdonationsforsøg. Se kontrakt her.

Inkluderet i prisen:

  • Alle blodprøver
  • Alle ultralyd / vurdering af ultralyd
  • 4 aspirationer / 4 transfer
  • Ubegrænset FER
  • ICSI
  • Blastocyst og frys
  • Sæd er IKKE inkluderet

Aflysning efter aspiration: 1 aspiration + transfer forbrugt. Aflysning før aspiration: ikke forbrugt noget i pakke.
Pakken er forbrugt, hvis du føder et barn, alle forsøg er brugt eller der er gået 2 år.

* Loven i Danmark tillader kun ægdonation, hvis du ikke også anvender donorsæd.

 

Cvr. nr.
18 02 19 35

Vi er klar til at hjælpe dig!

Du er velkommen til at kontakte os!

Åbningstider:
Man-Fre: 08:15 - 12:30, 13:00-15:00
Lør: 8:00 - 12:00

Bestil en tid:
Telefon: +45 78 75 54 77
Email: aarhus[at]vivaneo.dk

Vi ser frem til dit opkald!